Potrivit Dispozitiilor Art. 77 Alin. 2  lit. I Si Alin. 3 Lit. A Din Legea Nr. 188/1999 Privind Statutul Functionarului Public, Coroborat Cu Art. 80 Din Aceeasi Lege, Se Prevede Ca Functionarul Public,  nemultumit De Sanctiunea Aplicata, Se Poate Adresa Instantei De Contencios Administrativ, Solicitand Anularea Sau Modificarea, Dupa Caz, A Ordinului Sau Dispozitiei De Sanctionare. » Consultă Avocat
Avocat Online
Inadmisibilitatea  actiunii  pentru lipsa  plangerii  prealabile.
18 martie 2020
avocat specializat
Situatia operatiunilor efectuate de o persoana fizica – sfera de aplicare TVA. Diminuare si deducere TVA.
18 martie 2020

Potrivit dispozitiilor art. 77 alin. 2  lit. i si alin. 3 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarului public, coroborat cu art. 80 din aceeasi lege, se prevede ca functionarul public,  nemultumit de sanctiunea aplicata, se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

avocat specializat

avocat specializat

Potrivit dispozitiilor art. 77 alin. 2  lit. i si alin. 3 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarului public, coroborat cu art. 80 din aceeasi lege, se prevede ca functionarul public,  nemultumit de sanctiunea aplicata, se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

 

Legea nr. 188/1999, art. 77 alin. 2 lit. i si alin. 3 lit. a

 

Institutia Prefectului, nu are legitimare procesuala activa in formularea unei actiuni privind anularea dispozitiei, emisa de primar, privind sanctionarea disciplinara a unui functionar public.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 2751 din 2 noiembrie 2011.

                 

 

 

Prin sentinta nr. 1395 din 02 iunie 2011 pronuntata de Tribunalul Dambovita – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale  active a  reclamantei, invocata din oficiu, s-a respins actiunea formulata de reclamanta Institutia Prefectului - Judetul Dambovita, in contradictoriu cu paratul Primarul Comunei Candesti, judetul Dambovita, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca, in ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale  active a  reclamantei, potrivit art. 19 alin 1 lit. e din Legea  nr. 340/2004, prefectul verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului, in cauza dedusa judecatii s-a solicitat anularea dispozitiei nr. 27/31.01.2011, privind sanctionarea disciplinara a numitei P G si din dispozitia atacata rezulta ca aceasta a fost emisa avand in vedere prevederile art. 77 alin 2 lit. i, alin 3 lit. a din Legea nr. 188/1999, potrivit art. 80 din Legea 188/1999,  functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

S-a retinut ca fata de dispozitiile art. 80 din Legea  nr. 188/1999, se apreciaza ca impotriva unei decizii de sanctionare, numai functionarul public poate formula contestatie. Mai mult, dispozitia de sanctionare  nu este un act  unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice, in sensul art. 2 alin 1 lit. c din Legea  nr.554/2004, ci este  un act juridic izvorat din raportul de munca.

Fata de cele de mai sus, tribunalul a admis exceptia lipsei calitatii procesuale  active a  reclamantei, invocata din oficiu si a  respins actiunea, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.         

Impotriva sentinte a declarat recurs  parata   Institutia Prefectului Judetului Dambovita - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor Targoviste, care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie, fiind intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 din Codul de Procedura Civila.

       Arata recurenta ca prin acest act administrativ se dispune aplicarea sanctiunii disciplinare - mustrare scrisa, functionarului public de conducere P G secretar al unitatii administrativ teritoriale, pentru savarsirea abaterii prevazuta de art. 77 alin. 2 lit. i (refuzul de a indeplini atributiile de serviciu) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind statutul functionarilor publici.

     La baza adoptarii actului a stat o adresa transmisa de Primarul comunei Gura Foi, judetul Dambovita, inregistrata la Primaria Candesti sub nr. 806/26.01.2011 prin care solicita detasarea unei persoane din cadrul Primariei Candesti pentru a indeplini functia de secretar al comunei Gura Foii.

  Primarul comunei Candesti si-a exprimat prin rezolutia aplicata pe aceasta adresa acordul si a solicitat functionarului responsabil cu activitatea de resurse umane sa propuna emiterea unei dispozitii pentru detasare, in acest sens. Desi nu a nominalizat persona ce urma a fi detasata, tot prin rezolutia aplicata a mentionat ca atributiile functionarului detasat, vor fi preluate de functionarul P G.

  Prin rezolutia aplicata pe referatul intocmit in aceeasi zi, si inregistrat sub nr. 806/26.01.2011, Primarul comunei Candesti a solicitat secretarului unitatii administrativ teritoriale , d-nei P G sa intocmeasca dispozitia pentru detasarea sa la Primaria Gura Foii incepand cu data de 1.02.2011 si a mentionat din nou ca atributiile functiei de secretar vor fi preluate de functionarul public P  G si in data de 27.01.2011, s-a  intocmit  proces verbal nr. 878, prin care s-a mentionat ca d-na secretar a refuzat primirea corespondentei si intocmirea documentatiei potrivit rezolutiei aplicata pe referatul nr. 806/2011 si in baza acestuia s-a aplicat sanctiunea disciplinara mentionata mai sus.

    Arata recurenta ca, neindeplinirea atributiilor de serviciu este doar un pretext pentru aplicarea sanctiunii, avand in vedere ca potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 117 alin. 1 lit. a), secretarul unitatii administrativ teritoriale avizeaza pentru legalitate dispozitiile emise de primar, acesta neavand sarcina si de a le redacta, cu atat mai mult cu cat in speta este vorba de un act administrativ ce tine de activitatea compartimentului resurse umane, termenul scurs de la asa zisa incalcare a atributiilor pana la audiere si sanctionare este foarte scurt ceea ce pune sub semnul indoielii realitatea abaterii, astfel ca atitudinea anterioara a primarului localitatii este una de vadita ostilitate fata de secretar, acesta formuland la adresa sa mai multe reclamatii catre Guvernul Romaniei, Institutia Prefectului Dambovita, insa in urma verificarilor efectuate aspectele semnalate nu s-au confirmat, iar audierea impusa de prevederile art. 78 din Legea nr. 188/1999, republicata, este pur formala, asa cum rezulta din procesul verbal incheiat.

  Referitor, la aspectul privind lipsa calitatii procesuale active a Institutiei Prefectului, instanta este in eroare, intrucat atat Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata, cat si Legea nr. 340/2004, privind institutia prefectului, republicata, nu stabilesc ca exceptie de la exercitarea controlului de legalitate, actul atacat respectiv dispozitia primarului.

    Faptul ca Legea nr. 188/1999 da posibilitatea ca persoana nemultumita sa poata ataca in instanta de contencios un act administrativ, aceasta nu exclude controlul de legalitate exercitat de catre Prefect, mai mult decat atat, conform art. 19, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 340/2004, Prefectul verifica legalitatea actelor administrative emise si adoptate de autoritatile administratiei publice.

Solicita admiterea recursului si pe fond admiterea actiunii.

             Recursul este nefondat.

             In mod corect si legal prima instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei Institutia Prefectului jud. Dambovita, deoarece potrivit disp. art. 19 alin. 1 lit. e din Legea nr. 340/2004, Prefectul verifica legalitatea actelor  administrative ale Consiliului Judetean, ale Consiliului local sau ale primarului, prin actiunea cu care a fost investita prima instanta s-a solicitat anularea Dispozitiei nr. 27/31.02.2011, privind sanctionarea disciplinara a numitei P G, dispozitie care nu intra in categoria actelor administrative pentru care Prefectul are atributul de a verifica legalitatea actelor administrative.

             Din dispozitia ce a fost atacata de catre recurenta, respectiv dispozitia nr. 27/31.01.2011, emisa de Primarul comunei Cindesti, privind sanctionarea  disciplinara a numitei P G, rezulta ca aceasta a fost emisa avand in vedere prevederile art. 77 alin. 2, lit. i, alin. 3 lit. a din Legea nr. 188/1999, privind statutul functionarului public si prin art. 80 din aceasta lege, se prevede ca functionarul public  nemultumit de sanctiunea aplicata, se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea, sau modificarea dupa caz a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

Prin urmare, potrivit disp. art. 80 din Legea nr. 188/1999, rezulta ca impotriva deciziei de sanctionare dispusa printr-o dispozitie sau ordin, numai functionarul public poate  formula contestatie impotriva actului administrativ de sanctionare.

Pe de alta parte, dispozitia de sanctionare nu este un act unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice, in sensul disp. art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, ci este  un act juridic izvorat din raportul de  munca,  astfel ca recurenta nu avea calitate procesuala activa de a formula actiunea cu care a fost investita prima instanta, pentru ca actul atacat nu este un act  administrativ unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica asupra caruia  prefectul sa poate sa verifice legalitatea actului  administrativ emis de Consiliul judetean, Consiliul local sau primar, in sensul disp. art. 19 alin. 1 lit. e din Legea nr. 340/2004, astfel ca, criticile aduse sentintei sunt  nefondate.

Acestea au fost considerentele pentru care Curtea a respins  ca nefondat recursul declarat impotriva sentintei nr. 1395/2 iunie 2011, pronuntata de Tribunalul Dambovita – Sectia  a II-a Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal.

 

(Judecator Chirica Elena)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *