Persoana Juridică. Capacitatea De Folosință. Capacitatea De Exercițiu | Avocat Online
caut avocat bun
Reorganizarea persoanei juridice
22 decembrie 2016
avocat pret
Acțiunile posesorii
19 ianuarie 2017

Persoana juridică. Capacitatea de folosință. Capacitatea de exercițiu

Avocat Online

Avocat Online

Persoana juridică. Capacitatea de folosință. Capacitatea de exercițiu

Persoana juridică. Capacitatea de folosință. Capacitatea de exercițiu

Capacitatea civilă a persoanei juridice constă în aptitudinea de a avea drepturi şi obligații , precum şi de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligațiile încheind acte juridice civile, prin organele sale de administrare.

 

Capacitatea de folosință

 

Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării dobândesc capacitate de folosință la data înregistrării lor. Celelalte persoane juridice dobândesc capacitatea de folosință de la data actului de înființare, de la data autorizării construirii sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege.

Capacitatea de folosință anticipată este dobândită de persoanele juridice care sunt supuse înregistrăii, chiar de la data actului de înființare.

Dacă înregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridică nu se consideră legal înființată cât timp înregistrarea nu a fost efectuată. Dacă înregistrarea este numai pentru opozabilitate față de terți, actele sau faptele juridice făcute în contul persoanei juridice pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților în afară de cazul în care se face dovada că aceştia cunoşteau că publicitate nu a fost îndeplinită.

Dacă fondatorii, asociații, reprezentanții şi orice alte persoane care au lucrat în numele unei persoane juridice ( supuse înregistrării) în curs de constituire au încheiat acte juridice care nu erau necesare pentru înființarea ei valabilă, răspund nelimitat şi solidar față de terți pentru actele juridice încheiate în contul acesteia, în afară de cazul în care persoana juridică nou creată, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa.

Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice încă de la data încheieii lor şi produc efecte depline.

Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor referitoare la conținutul capacității de folosință sunt lovite de nulitate absolută. Sunt, de asemenea, lovite de nulitate absolută actele şi operațiunile juridice săvâşite fără autorizațiile impuse de lege, în cazul activităților care trebuie autorizate, iar persoanele care le-au făcut răspund nelimitat şi solidar pentru toate prejudiciile cauzate.

Excepție: Persoana juridică are capacitatea de a primi liberalități în condițiile dreptului comun, de la data actului de înființare, sau, în cazul fundațiilor testamentare, din momentul deschiderii moştenirii testatorului chiar şi în cazul în care liberalitățile nu sunt necesare pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod legal.

 

Încetarea capacității persoanei juridice

 

Potrivit art. 251, alin.1, Cod civil, persoanele juridice supuse înregistrării, încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise. Alineatul 2 al aceluiaşi articol statuează faptul că celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea, sau după caz, la data îndeplinirii oricăei alte cerințe prevăzute de lege.

Întrucât încetarea persoanei juridice poate avea o anumită durată, pe parcursul acestui proces, persoana juridică păstrează o anumită capacitate de folosință, limitată la încheierea actelor juridice necesare pentru încetarea existenței persoanei juridice şi lichidarea patrimoniului ei.

 

Capacitatea de exercițiu

 

Reprezintă aptitudinea de a-şi exercita depturile şi de a-şi asuma obligațiile, încheind acte juridice civile, prin organele sale de administrare.

Se dobândeşte la data constituirii organelor sale de administrare. Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil şi răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii. ( art. 193, alin.1 Cod civil).

Potrivit art. 209, alin.3, Cod civil, raporturile dintre persoana juridică şi organele sale de administrare sunt supuse prin analogie regulilor mandatului.

Capacitatea de exercițiu încetează odată cu încetarea capacității de folosință a persoanei juridice, adică atunci când încetează persoana juridică însăşi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.