Partaj Succesoral » Consultă Avocat
avocati bucuresti
Ce trebuie sa stiti despre judecata in procesul penal
7 iunie 2019
avocat bucuresti online
Ce trebuie sa cunoasteti referitor la Asistenta judiciara
7 iunie 2019

Partaj succesoral

cabinet avocat

cabinet avocat

Partaj succesoral

Sediul materiei

  • Art. 1143 C. civ.
  • Art. 980 C. proc. civ.
  • Art. 148-151 C. proc. civ.
  • Art. 192 C. proc. civ.
  • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanta .....

Domnule Presedinte,

Subsemnatul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul in ....., avand codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul in....., cu domiciliul in....., avand urmatoarele date de contact personal/ prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar ( nume ....., prenume .....)/ reprezentat prin avocat ( nume ....., prenume ..... ), cu sediul profesional in ....., avand urmatoarele date de contact .....

sau

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul in ....., avand codul unic de inregistrare/codul de identitate fiscala/numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul in ....., avand urmatoarele date de contact prin reprezentant (nume ....., prenume .....) si prin avocat (
nume ....., prenume .....), cu sediul profesional in ...../prin consilier juridic (
nume ....., prenume ... .), avand urmatoarele date de contact .....

in contradictoriu cu paratul
(nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul in....., avand codul numeric personal ....., formulam

CEREREA DE IESIRE DIN INDIVIZIUNE 

cu privire la bunurile succesorale apartinand numitului …., decedat la data de…., potrivit certificatului de deces seria…., nr. …., avand ultimul domiciliu in …. .

Solicitam atribuirea bunurilor catre fiecare dintre coindivizari, potrivit cotelor succesorale, respectiv…., astfel cum au fost stabilite in cadrul dezbaterii succesiunii potrivit certificatului de mostenitor nr. …. din data de …. eliberat de ( denumirea biroului notarial care a intocmit actul )/ sentintei nr…. din data de…. pronuntata de (instanta ).

 

In fapt aratam ca la data de …., a decedat ….., avand ultimul domiciliu.

Precizam ca masa succesorala, asupra careia solicitam iesirea din indiviziune este compusa din urmatoarele bunuri.:….

Mostenitorii defunctului suntem ….., avand cotele mai sus precizate.

Fata de cele expuse, solicitam admiterea prezentei actiuni.

In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 1143 C. civ. si art.  979-994 C. proc. civ.

In dovedire, solicitam incuviintarea probei cu inscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul paratului/ probei cu expertiza judiciara in specialitatea .....

In cadrul probei cu inscrisuri,  depun urmatoarele inscrisuri ....., in copii certificate pentru conformitate cu originalul, in ....exemplare.

In cadrul probei testimoniale,  indic in vederea audierii, in calitate de martori, pe numitii ....., cu domiciliul in  ....., pentru dovedirea urmatoarelor imprejurari de fapt ..... si solicit citarea acestora.

 In cadrul probei cu interogatoriu, solicitam citarea paratului, persoana fizica, cu mentiunea personal la intergatoriu, sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizand ..... .

In cadrul probei cu expertiza in specialitatea ......, solicitam incuviintarea urmatoarelor obiective: ..... .

Solicitam judecarea cauzei, in lipsa, in conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

In conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitam instantei sa oblige paratul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.  

Depunem prezenta cerere de chemare in judecata, in .....exemplare.

Anexam dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de ..... si procura in original/copie legalizata/imputernicirea avocatiala/ copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii de reprezentant.

Data, Semnatura ,

Domnului Presedinte al Judecatoriei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.