Opozitie Impotriva Hotararii Asociatilor De Dizolvare Si Lichidare A Societatii Comerciale » Consultă Avocat
avocat online bun
Obligatie solidara in partea debitorilor, intreruperea prescriptiei in contra tuturor debitorilor
31 martie 2020
avocat online bun
Plata remuneratiilor persoanelor angajate, Cheltuieli aferente vanzarii bunurilor, cheltuieli pentru conservarea si administrarea bunurilor
31 martie 2020

Opozitie impotriva hotararii asociatilor de dizolvare si lichidare a societatii comerciale

avocat bucuresti

avocat bucuresti


Opozitie impotriva hotararii asociatilor de dizolvare si lichidare a societatii comerciale

Temei de drept: art. 61, art. 62 alin. 1 din Legea nr. 31/1990; art. 185 alin. 1 din Codul de procedura civila

Potrivit dispozitiei inscrise in art. 61 din Legea nr. 31/1990: „(1) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.

(2) In sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale societatii, iar termenul asociati include si actionarii, in afara de cazul in care din context rezulta altfel.”

La randul sau, art. 62 alin. 1 din acelasi act normativ prevede ca opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In prezenta cauza, hotararea nr. 1 a Adunarii Generale a Asociatilor SC „ND” SRL, prin care s-a decis dizolvarea si lichidarea societatii, in baza art. 227 alin. 1 lit. dsi art. 235 din Legea nr. 31/1990, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 5.10.2017.

Astfel, termenul in care se putea formula opozitie impotriva hotararii nr. 1 a Adunarii Generale a Asociatilor SC „ND” S.R.L s-a implinit la data de 6.11.2017.

Apelanta a formulat opozitie impotriva acestei hotarari la data de 12.12.2017, cu nesocotirea termenului stabilit de prevederile art. 62 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Curtea observa ca, potrivit art. 185 alin. 1 din Codul de procedura civila, „ Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului, in afara de cazul in care legea dispune altfel. Actul de procedura facut peste termen este lovit de nulitate”.

Curtea noteaza ca tribunalul a retinut tardivitatea demersului judiciar al apelantei printr-o corecta aplicare a prevederilor legale mai sus mentionate, astfel ca, in cauza, nu exista motive de reformare a sentintei pronuntate de instanta de fond.


In baza art. 480 alin. 1 teza I din Codul de procedura civila, Curtea a respins
apelul si a pastrat sentinta atacata.

Curtea de Apel Iasi — Sectia civila, Decizia civila nr. 53/12 februarie 2019

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.