Omiterea Evidentierii In Contabilitatea Societatii A Veniturilor Realizate Din Livrari De Marfuri Si Prestarii Servicii » Consultă Avocat
caut avocat bun
Obtinere ilegala de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene
31 martie 2020
firma avocatura
Omor calificat Retinerea circumstantei agravante
31 martie 2020

Omiterea evidentierii in contabilitatea societatii a veniturilor realizate din livrari de marfuri si prestarii servicii

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Omiterea evidentierii in contabilitatea societatii a veniturilor realizate din livrari de marfuri si prestarii servicii

art.272 din Lg. nr.31/1990 rep. art.118 lit.e) cod penal din 1969 art.9 alin.1 lit.b si c) din Legea nr.241/2005 art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005 art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, republicata art.280

1

din Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale.

 • [...], inculpat;
 • S.C. [...] S.R.L. Constanta,
  parte responsabila civilmente;
 • Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala,
  parte civila.

 1. Urmarirea penala
 1. obiectul inculparii si incadrarea juridica a faptei

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta nr.118/P/2012 din data de 22.10.2012, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului [...] pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art.9 alin.1 lit.b, c) si alin.3, art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr. 241/2005, art.272 alin.1 pct.2 si art.280

1

din Legea nr.31/1990, republicata, toate cu aplicarea art.33 lit.a) cod penal prin aceea ca:

 • in perioada aprilie 2007 - februarie 2008, in calitate de administrator al S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, a omis, in parte, evidentierea in contabilitatea societatii a veniturilor realizate din livrari de marfuri si prestari de servicii, concomitent cu evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a unor cheltuieli care au avut la baza operatiuni comerciale fictive in legatura cu achizitiile efectuate, faptele fiind comise in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, avand drept consecinta producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al statului in cuantum total de 4.497.082 lei, echivalentul a 1.245.660 de euro, reprezentand impozit pe profit in suma de 2.055.808 lei si TVA in suma de 2.441.274 lei;
 • la data de 26.04.2007, actionand in calitate de asociat unic si administrator in cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, a declarat in mod fictiv stabilirea sediului social la o adresa la care societatea nu a functionat si la care inculpatul nici nu a intentionat vreodata sa desfasoare vreo activitate comerciala, sens in care a solicitat inscrierea in evidentele Oficiului Registrului Comertului a mentiunilor referitoare la stabilirea sediului societatii la adresa din Constanta, [...], in baza contractului de inchiriere nr.200 din data de 16.04.2007, incheiat cu S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, urmarind astfel in mod deliberat sa se sustraga atat de la plata obligatiilor fiscale, cat si de la efectuarea oricarei verificari financiare sau fiscale;
 • a folosit, in interes personal si contrar intereselor legale ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, suma totala de 12.162.012 lei incasata din valorificarea de marfuri si prestarea de servicii catre partenerii comerciali, ridicata de catre acesta in numerar din conturile de disponibil deschise la [...], Agentia Tomis, Constanta, Banca [...] S.P.A., Agentia Constanta, cu justificarea „achizitii cereale de la persoane fizice”, precum si a sumei de 128.950 lei, ridicata in numerar cu titlu de „plati diverse”, din contul bancar deschis la [...], Sucursala Constanta, Agentia [...];
 • la data de 06.02.2008, actionand cu intentia de a se sustrage de la urmarirea penala pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, a cesionat in mod fictiv partile sociale detinute in cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanta in favoarea intimatului [...], fata de care, prin acelasi rechizitoriu, s-a dispus scoaterea de sub urmarire, pentru infractiunile prevazute de alin.1 pct.2 art.26 cod penal raportat la art.280

  1

  si art.272 din Legea nr.31/1990, republicata si art.26 cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005.
 1. In cursul urmaririi penale, au fost administrate numeroase mijloace de proba.

 2. Actiunea civila

Pe timpul urmaririi penale, Statul Roman s-a constituit ca parte civila in procesul penal prin adresa nr.36739/2 din data de 31.07.2012 a DGFP Constanta.


[3]

Prin sentinta penala nr.167 din 15 aprilie 2013, pronuntata in dosarul penal nr. 12172/118/2011, Tribunalul Constanta a hotarat:

„In baza art.9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea nr.241/2005, condamna pe inculpatul
[...]
la pedeapsa de 9 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constand in dreptul de a fi asociat sau administrator in cadrul unei societati comerciale pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei inchisorii, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 9 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constand in dreptul de a fi asociat sau administrator in cadrul unei societati comerciale pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei inchisorii, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 7 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constand in dreptul de a fi asociat sau administrator in cadrul unei societati comerciale pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei inchisorii, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, republicata, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constand in dreptul de a fi asociat sau administrator in cadrul unei societati comerciale pe o durata de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii

In baza art.280

1

din Legea nr.31/1990, republicata, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 5 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constand in dreptul de a fi asociat sau administrator in cadrul unei societati comerciale pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei inchisorii.

In baza art.33 lit.a, art.34 lit.b si art.35 alin.3 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 9 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constand in dreptul de a fi asociat sau administrator in cadrul unei societati comerciale pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei inchisorii.

In baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executarii inchisorii exercitiul drepturilor prevazute de art.64 alin. 1 lit.a teza si b Cod penal.

In baza art.346 raportat la art.14 Cod de procedura penala, cu aplicarea art.998-999 Cod civil, obliga pe inculpatul [...], in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. [...] S.R.L. Constanta, la plata sumei de
4.497.082 lei
, compusa din TVA in valoare de 2.441.259 lei si impozit pe profit in valoare de 2.055.808 lei, la care se adauga dobanda legala aferenta, calculata cu incepere de la data producerii prejudiciului si pana la achitarea efectiva a debitului, catre partea civila Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

In baza art.348 Cod de procedura penala, dispune desfiintarea inscrisurilor sub semnatura privata falsificate, constand in borderourile de achizitie cereale de la persoane fizice depuse la „Banca [...]” S.P.A., Agentia Constanta si „[...]” S.A., Sucursala Constanta, pentru justificarea retragerii in numerar a sumei totale de 12.290.962 lei.

In baza art.118 lit.e Cod penal, dispune confiscarea speciala de la inculpat a sumei de
7.793.880 lei.

In baza art.12 si art.13 raportat la art.12 din Legea nr.241/2005, dispune comunicarea prezentei hotarari judecatoresti, la ramanerea ei definitiva, catre Oficiul National al Registrului Comertului, in vederea efectuarii cuvenitelor mentiuni.

In baza art.191 alin.1 Cod de procedura penala, obliga inculpatul, in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. [...] S.R.L. Constanta, la plata a sumei de 14.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.”

2. Pentru pronuntarea hotararii, instanta de fond a stabilit urmatoarea
situatie de fapt.

S.C. „[...]” S.R.L. Constanta a fost infiintata la data de 26.04.2007, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub numarul [...]/2007, avand ca asociat unic si administrator pe inculpatul [...].

Sediul social a fost declarat la adresa din municipiul Constanta, [...], in baza contractului de inchiriere nr.200 din data de 16.04.2007, a carui valabilitate expira la data de 15.04.2008.

Prin actul intitulat „Hotarare AGA nr.1/2008”, din data de 06.02.2008, in calitate de asociat unic al S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, inculpatul [...] a decis recodificarea obiectului de activitate al societatii conform CAEN REV II (acesta devenind 4621 „Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat”), retragerea sa din societate prin cesionarea tuturor partilor sociale catre martorul [...] si numirea acestuia din urma in functia de administrator.

Modificarile aduse actului constitutiv al S.C. „[...]” S.R.L. Constanta au devenit opozabile tertilor prin emiterea incheierii nr.12126 din data de 11.02.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Ulterior, respectiv la data de 27.02.2008, martorul [...] a cesionat, la randul sau, partile sociale ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanta catre martorul [...], care a devenit si administrator al societatii, astfel cum rezulta din incheierea nr.13752 din data de 29.02.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

In calitate de administrator de drept al S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, in perioada aprilie 2007 - februarie 2008, inculpatul [...] a omis, in parte, evidentierea in contabilitatea societatii a veniturilor realizate din livrari de marfuri si prestari de servicii, concomitent cu evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a unor cheltuieli care au avut la baza operatiuni comerciale fictive in legatura cu achizitiile efectuate, fapte comise in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si care au avut drept consecinta producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al statului in cuantum total de
4.497.082 lei, echivalent a 1.245.660 euro,
reprezentand impozit pe profit in suma de 2.055.808 lei si TVA in suma de 2.441.274 lei.

Totodata, la data de 26.04.2007, actionand in calitate de asociat unic si administrator de drept in cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, inculpatul [...] a declarat in mod fictiv stabilirea sediului social la o adresa la care societatea nu a functionat si la care, de altfel, inculpatul nici nu a intentionat vreodata sa desfasoare vreo activitate comerciala, sens in care a solicitat inscrierea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la stabilirea sediului societatii la adresa din Constanta, [...], in baza contractului de inchiriere nr.200 din data de 16.04.2007, incheiat cu S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, urmarind astfel in mod deliberat sa se sustraga atat de la plata obligatiilor fiscale, cat si de la efectuarea oricarei verificari financiare sau fiscale.

Continuand activitatea infractionala, inculpatul a folosit, in interes personal si contrar intereselor legale ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, a unora dintre sumele de bani incasate din valorificarea de marfuri si prestarea de servicii catre partenerii comerciali, respectiv a sumei totale de 12.162.012 lei, ridicate de catre acesta in numerar din conturile de disponibil deschise la [...], Agentia Tomis, Constanta, Banca [...] S.P.A., Agentia Constanta, cu justificarea „achizitii cereale de la persoane fizice”, precum si a sumei de 128.950 lei, ridicate in numerar cu titlu de „plati diverse”, din contul bancar deschis la [...], Sucursala Constanta, Agentia [...].

In fine, la data de 06.02.2008, actionand cu intentia de a se sustrage de la urmarirea penala pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, inculpatul [...] a cesionat in mod fictiv partile sociale detinute in cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanta in favoarea invinuitului [...], intruneste elementele constitutive ale infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale detinute in cadrul unei societati comerciale, fapta prevazuta de art.280

1

alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata.

In drept,

Faptele inculpatului [...], care, in calitate de administrator de drept al S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, in perioada aprilie 2007 - februarie 2008, a omis, in parte, evidentierea in contabilitatea societatii a veniturilor realizate din livrari de marfuri si prestari de servicii, concomitent cu evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a unor cheltuieli care au avut la baza operatiuni comerciale fictive in legatura cu achizitiile efectuate, fapte comise in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si care au avut drept consecinta producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al statului in cuantum total de
4.497.082 lei, echivalent a 1.245.660 euro,
reprezentand impozit pe profit in suma de 2.055.808 lei si TVA in suma de 2.441.274 lei, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de evaziune fiscala in modalitatile normative prevazute de art.9 alin.1 lit.b si c si alin.3 din Legea nr.241/2005.

In aprecierea existentei acestei infractiuni, tribunalul a apreciat ca inculpatul nu s-a conformat obligatiei prevazute de art.79 alin.1 din codul de procedura fiscala, potrivit cu care „in vederea stabilirii starii de fapt fiscale si a obligatiilor fiscale de plata datorate, contribuabilii sunt obligati sa conduca evidente fiscale, potrivit actelor normative in vigoare. "

Obiectul juridic al infractiunii de evaziune fiscala prevazute de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, este reprezentat de relatiile sociale privind stabilirea corecta a starii de fapt fiscale, prin evidentierea completa si corecta a ansamblului activitatii contribuabilului si a veniturilor realizate.

Premisa infractiunii de evaziune fiscala in aceasta modalitate normativa consta, asadar, in efectuarea de operatiuni comerciale sau realizarea de venituri fara evidentierea acestora in actele contabile ori in alte documente legale.

Or, in cauza, cu ocazia efectuarii constatarii tehnico-stiintifice, s-a stabilit ca S.C. „[...]” S.R.L. Constanta nu a condus si organizat, nu a detinut la sediul social si nu a prezentat organelor fiscale evidente contabile si fiscale corecte si complete, potrivit actelor normative in vigoare, in vederea stabilirii starii de fapt fiscale si a obligatiilor fiscale de plata datorate, obligatii care, potrivit art.10 alin.1 din Legea nr. 82/1991, incumbau administratorului societatii, respectiv inculpatului [...].

Referitor la infractiunea de evaziune fiscala in modalitatea evidentierii in actele contabile ale societatii sau in alte documente legale a cheltuielilor care au la baza operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, obiectul juridic al acesteia este reprezentat, in mod similar de relatiile sociale privind stabilirea corecta a starii de fapt fiscale, prin evidentierea corecta si reala a cheltuielilor efectuate si a operatiunilor realizate.

In cauza, astfel cum s-a stabilit in cuprinsul raportului de constatare tehnico-stiintifica, unele dintre cheltuielile inregistrate in contabilitatea S.C „[...]” S.R.L. Constanta sunt practic inexistente din punct de vedere faptic si juridic, insa ele au fost transpuse in realitatea scriptica.

Fapta inculpatului [...] care, la data de 26.04.2007, actionand in calitate de asociat unic si administrator de drept in cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, a declarat in mod fictiv stabilirea sediului social la o adresa la care societatea nu a functionat si la care, de altfel, inculpatul nici nu a intentionat vreodata sa desfasoare vreo activitate comerciala, sens in care a solicitat inscrierea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la stabilirea sediului societatii la adresa din Constanta, [...], in baza contractului de inchiriere nr.200 din data de 16.04.2007, incheiat cu S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, urmarind astfel in mod deliberat sa se sustraga atat de la plata obligatiilor fiscale, cat si de la efectuarea oricarei verificari financiare sau fiscale, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala in modalitatea sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictiva cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, fapta prevazuta de art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005.

Fapta aceluiasi inculpat, constand in folosirea, in interes personal si contrar intereselor legale ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, a unora dintre sumele de bani incasate din valorificarea de marfuri si prestarea de servicii catre partenerii comerciali, respectiv a sumei totale de 12.162.012 lei, ridicate de catre acesta in numerar din conturile de disponibil deschise la [...], Agentia Tomis, Constanta, Banca [...] S.P.A., Agentia Constanta, cu justificarea „achizitii cereale de la persoane fizice”, precum si a sumei de 128.950 lei, ridicate in numerar cu titlu de „plati diverse”, din contul bancar deschis la [...], Sucursala Constanta, Agentia [...], intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, republicata.

Fapta inculpatului [...] care, la data de 06.02.2008, actionand cu intentia de a se sustrage de la urmarirea penala pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, a cesionat in mod fictiv partile sociale detinute in cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanta in favoarea invinuitului [...], intruneste elementele constitutive ale infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale detinute in cadrul unei societati comerciale, fapta prevazuta de art.280

1

alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata.

Intrucat inculpatul [...] a savarsit mai multe infractiuni inainte de pronuntarea unei hotarari definitive de condamnare pentru vreuna dintre ele, in cauza sunt aplicabile dispozitiile art.33 lit.a cod penal din 1969, acesta actionand cu forma de vinovatie prevazuta de lege, cu intentie directa.


 1. Apelul, cale de atac exercitata impotriva sentintei pronuntata de catre instanta de fond
 1. 1. Impotriva hotararii de condamnare, in termenul legal, inculpatul [...] a declarat apel cu privire la individualizarea pedepsei pentru infractiunile prevazute de art.9 alin.1 lit.b,c si alin.3 din Legea nr.241/2005 si art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, solicitand reducerea cuantumului cu suspendarea sub supraveghere a executarii fata de valoarea redusa a prejudiciului, iar cu privire la infractiunea prevazuta de art.280

  1

  din Legea nr.31/1990, a motivat ca nu exista probe impunandu-se achitarea.
 1. 2. In apel, inculpatul [...] a facut declaratii consemnate in procesul-verbal din 10.10.2013 aflat la dosar apel si s-au administrat alte probe in aparare-inscrisuri, expertiza contabila.

Legislatie aplicabila

Art. 9 alin.1 lit.b, c, f si alin.3 din Legea nr.241/2005 privind codul fiscal- evaziunea fiscala

1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:

 1. omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 2. evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;

f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

(3) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

Art.272 din Legea nr.31/1990 rep. modif. prin legea nr.441/2006 publicata in M.O. nr.955 din 28 noiembrie 2006

Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

 1. foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;
 2. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. 144

  A

  4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;
 3. incalca dispozitiile art. 183.

Art.280

1

din Legea nr.31/1990 rep. modif. prin legea nr.441/2006 publicata in M.O. nr.955 din 28 noiembrie 2006

Transmiterea fictiva a partilor sociale ori a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul savarsirii unei infractiuni sau al sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.


 1. Aprecierea Curtii
 1. 1. Examinand legalitatea si temeinicia hotararii prin prisma criticilor formulate de catre apelantul inculpat si din oficiu in limitele art.417 cod procedura penala, Curtea constata apelul fondat pentru considerentele expuse in continuare.

Conform art.396 alin.(2) cod procedura penala (in care se regaseste vechiul art.345 cod procedura penala), instanta pronunta condamnarea cand constata existenta faptei, ca aceasta constituie infractiune si a fost savarsita de inculpat;dar potrivit art.97, art.99 si art.103 alin.(2) cod procedura penala corespondentele art.52, art.66 cod procedura penala din 1969, vinovatia inculpatului trebuie stabilita dincolo de orice indoiala in cadrul unui proces echitabil, public si cu o durata rezonabila, cu respectarea exigentelor prevazute art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si art.21 din Constitutie.

In cauza, inculpatul a dispus de timpul si inlesnirile necesare pregatirii apararii, a beneficiat de asistenta juridica calificata pe tot parcursul procesului penal si a avut efectiv posibilitatea administrarii pe parcursul procesului, in sedinte publice, atat a probelor acuzarii- constatari contabile si tehnico-stiintifice, inscrisuri, martori cat si a probelor apararii-audierea sa, inscrisuri privind circumstantele personale, expertiza contabila, audieri martori respectandu-se garantiile si drepturile procesuale ale partilor.

Pe fond, sub aspectul actiunii penale, pe baza probelor administrate in prima instanta, precum si in cursul urmaririi penale in conditii de legalitate, rezulta fara putinta de tagada
in fapt si in drept:

 • in perioada aprilie 2007 - februarie 2008, in calitate de administrator de drept al S.C. „[...]”

S.R.L. Constanta, inculpatul [...] a omis, in parte, evidentierea in contabilitatea societatii a veniturilor realizate din livrari de marfuri si prestari de servicii, concomitent cu evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a unor cheltuieli care au avut la baza operatiuni comerciale fictive in legatura cu achizitiile efectuate, fapte comise in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si care au avut drept consecinta producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al statului in cuantum total de
4.497.082 lei, echivalent a 1.245.660 euro,
reprezentand impozit pe profit in suma de 2.055.808 lei si TVA in suma de 2.441.274 lei, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „evaziunea fiscala” prev. de art.9 alin.1 lit.b si c) din Legea nr.241/2005;

 • la data de 26.04.2007, actionand in calitate de asociat unic si administrator de drept in cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, inculpatul [...] a declarat in mod fictiv stabilirea sediului social la o adresa la care societatea nu a functionat si la care, de altfel, inculpatul nici nu a intentionat vreodata sa desfasoare vreo activitate comerciala, sens in care a solicitat inscrierea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la stabilirea sediului societatii la adresa din Constanta, [...], in baza contractului de inchiriere nr.200 din data de 16.04.2007, incheiat cu S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, urmarind astfel in mod deliberat sa se sustraga atat de la plata obligatiilor fiscale, cat si de la efectuarea oricarei verificari financiare sau fiscale, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „evaziunea fiscala” prev. de art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005;
 • in exercitarea atributiilor de administrator, inculpatul a folosit, in interes personal si contrar intereselor legale ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanta, suma totala de 12.162.012 lei incasata din valorificarea de marfuri si prestarea de servicii catre partenerii comerciali, ridicata de catre acesta in numerar din conturile de disponibil deschise la [...], Agentia Tomis, Constanta, Banca [...] S.P.A., Agentia Constanta, cu justificarea „achizitii cereale de la persoane fizice”, precum si a sumei de 128.950 lei, ridicata in numerar cu titlu de „plati diverse”, din contul bancar deschis la [...], Sucursala Constanta, Agentia [...] fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „folosire, cu rea- credinta, a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect” prevazuta de art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, republicata privind societatile comerciale;
 • la data de 06.02.2008, actionand cu intentia de a se sustrage de la urmarirea penala pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, a cesionat in mod fictiv partile sociale detinute in cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanta in favoarea intimatului [...], fata de care, prin acelasi rechizitoriu, s-a dispus scoaterea de sub urmarire, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „transmitere fictiva a partilor sociale ori a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul sustragerii de la urmarirea penala” prevazuta de art.280

  1

  din Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale.

Potrivit art.9 alin.3 din Legea nr.241/2005 privind codul fiscal, se prevede o forma agravata a infractiunii de „evaziune fiscala” cand prin faptele prevazute la alin.(1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale.In cauza, cu ocazia solutionarii apelului, s-a admis cererea apararii si s-a dispus efectuarea unei expertize contabile care sa tina seama si de cheltuielile aferente veniturilor realizate.Astfel, din raportul de expertiza intocmit de expert [...], avizat de catre C.E.C.C.A.R., filiala Constanta, Auditor calitate, nr. [...]/23.06.14, rezulta un prejudiciu total de 1.300.749 lei din care impozit pe profit -100.199 lei si TVA -1.200.549 lei, in echivalent euro 353205, calculat la media euro ~ 3,6827 lei la data comiterii faptelor 2007- februarie 2008.Cum, cuantumul prejudiciului este sub 500.000 euro, se impune inlaturarea formai agravate prev. de art.9 alin.3 din Legea nr.241/2005, fiind admisibila cererea apararii de reducere a pedepsei pentru infractiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b si c) din Legea nr.241/2005.

In ceea ce priveste cererea apararii de achitare pentru infractiunea prev. de art.280

1

din Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale, motivand ca ar fi fost legala cesionarea partilor sociale este inlaturata de declaratiile martorului cesionar [...] care, audiat in cursul urmaririi penale (declaratie pe care inculpatul nu a mai contestat-o renuntand la audierea acestuia), a declarat ca, in iarna anului 2008, a fost contactat de catre o cunostinta- [...], care, cunoscand situatia sa materiala precara, i-a propus ca, in schimbul sumei de 2.000 lei, sa accepte sa ajute la lichidarea unei societati comerciale din Constanta, al carei administrator fugise, a fost de acord, tranzactia presupunand exclusiv dobandirea calitatii de administrator si semnarea unor acte, fara preluarea gestiunii firmei declaratie credibila in conditiile in care inculpatul nu a achitat datoriile aferente bugetului de stat, nu a predat in mod efectiv actele de evidenta contabila si stampila societatii, nu s-a intalnit niciodata ca administrator al societatii cu cesionarul, iar toate inscrisurile prezentate acestuia erau deja semnate de catre inculpat si stampilate.

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prev. de art.72 cod penal printre care si pericolul social concret sporit in cauza al faptelor, dat de modul ingenios de concepere si realizare a activitatii infractionale, valoarea ridicata a prejudiciului, lipsa unui demers serios pentru acoperirea acestuia, pedeapa trebuie sa fie aspra de natura sa asigure preventia generala, reeducarea inculpatului, sa dea o minima satisfactie opiniei publice, contribuabililor (persoane juridice si fizice) care onoreaza datoriile catre stat.

Insa, procedand la inlaturarea alineatului 3 al art.9 pentru infractiunea prev. de art.9 alin.(1) lit.b, c) din Lg. nr.241/2005, se impune reducerea corespunzatoare a pedepsei, tinand seama si de circumstantele personale-fara antecedente penala, cu o experienta tragica in familie, prin decesul copilului.

Avand in vedere ca, de la pronuntarea hotararii, nu au aparut date care sa atenueze periculozitatea faptelor sau inculpatului care nu a facut dovada unor preocupari si asigurarii unor venituri licite permanente, nu se pot retine circumstante atenuante conform art.74 cod penal in favoarea sa, asa incat nu se impune reindividualizarea pedepsei in sensul reducerii cuantumului pedepselor si pentru infractiunile prev. de art.9 alin.(1) lit.f) din Lg. nr.241/2005, art.272 si art.280

1

din Lg. nr.31/1990 rep. sau a modalitatii de executare, mai ales ca pedepsa rezultanta depaseste limita maxima pentru executarea in regim neprivativ.

In consecinta, impunandu-se reformarea sentintei atacate pentru aspectul anterior relatat si dezvoltat, in baza art.421 pct.2 lit.”a” cod procedura penala cod procedura penala, admitand apelul inculpatului, se va desfiinta hotararea apelata, si se vor reduce pedepsele pentru cele 2 infractiuni de „evaziune fiscala” prevazute de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, respectiv de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, de la cate 9 ani inchisoare la cate 7 ani inchisoare, inlaturand aplicarea alin.3.

Conform art.33 lit.a)-art.34 lit.b) cod penal din 1969 si art.5 cod penal, se vor contopi cele 2 pedepse aplicate prin prezenta cu pedepsele de 7 ani inchisoare, 3 ani inchisoare si 5 ani inchisoare aplicate prin hotararea atacata in pedeapsa cea mai grea de 7 ani inchisoare, mentinand prevederile instantei de fond cu privire la pedepsele complementare si rezultanta acestora.


Actiunea civila

Retinand prejudiciul stabilit prin raportul de expertiza, se va reduce cuantumul despagubirilor civile de la 4.497.082 lei, compusa din TVA in valoare de 2.441.259 lei si impozit pe profit in valoare de 2.055.808 lei la 1.300.749 lei (TVA in valoare de 1.200.549 lei si impozit pe profit in valoare de 100.199 lei), la care se adauga dobanda legala aferenta, calculata cu incepere de la data producerii prejudiciului si pana la achitarea efectiva a debitului, catre partea civila Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Masuri de siguranta - confiscarea speciala

Potrivit art.118 lit.e) cod penal din 1969, se confisca bunurile dobandite prin savarsirea faptei penale daca nu sunt restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia.

Urmare a condamnarii inculpatului pentru infractiunea prev. de art.272 din Lg. nr.31/1990 rep., pe de o parte nu a fost chemata in proces persoana vatamata asa incat sa se stabileasca daca suma de 7.793.880 lei a fost recuperata sau va fi despagubita, iar pe de alta parte, ca persoana responsabila civilmente raspunde in solidar cu inculpatul pentru acoperirea prejudiciului creat statului, dar si pentru obligatiile fata de proprii creditori.

In concluzie, se va inlatura masura confiscarii in temeiul art.118 lit.e) cod penal.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei in masura in care nu contravin prezentei.

Decizia penala nr. 2/P/16.10.2014 Judecator redactor Adriana Ispas


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.