Obtinere Ilegala De Fonduri Din Bugetul General Al Uniunii Europene » Consultă Avocat
firma avocatura
Obligarea la plata unei amenzi urmare a conducerii unui autoturism fara rovinieta pe teritoriul sloven
31 martie 2020
avocat bucuresti
Omiterea evidentierii in contabilitatea societatii a veniturilor realizate din livrari de marfuri si prestarii servicii
31 martie 2020

Obtinere ilegala de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene

caut avocat bun

caut avocat bun


Obtinere ilegala de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene

La data de 01.02.2014 au intrat in vigoare noul cod penal si noul cod de procedura penala, cauza urmand a fi examinata din perspectiva aplicarii legii penale mai favorabile potrivit art. 5 cod penal; pentru aceasta, se va avea in vedere si decizia Curtii Constitutionale nr.265/06.05.2014 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr.372/20.05.2014), decizie definitiva si general obligatorie, prin care, cu unanimitate de voturi, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile art.5 din Codul penal sunt constitutionale in masura in care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive in stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile.

La individualizarea judiciara a pedepselor pentru infractiunile retinute, se vor avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 cod penal, limitele speciale de pedeapsa, modalitatea concreta de comitere a faptelor, cuantumul prejudiciilor, faptul ca inculpatul nu are antecedente penale si a apelat la procedura de judecata simplificata in fata instantei de fond, astfel ca va aplica inculpatului pedepse orientate catre minimele speciale de pedeapsa pentru faptele retinute, respectiv va aplica pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru fapta din decembrie 2009 si pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru fapta din martie 2012 (in forma tentativei).

Regimul sanctionator al concursului de infractiuni este cel prev. de art.38 alin.1, art. 39 alin.1 lit.b) Cod penal (raportat la aplicarea globala a legii penale mai favorabile, raportat si la decizia Curtii Constitutionale nr.265/06.05.2014, Curtea urmand sa aplice inculpatului [...] pedeapsa principala cea mai grea de 3 ani inchisoare, la care se va adauga un spor de 8 luni inchisoare (reprezentand o treime din cealalta pedeapsa stabilita de 2 ani inchisoare), in final inculpatul [...] executand pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare.

Art.52 alin.3 Cod penal Art. 74 Cod penal Art. 18 alin.1, art.18

4

din Legea nr. 78/2000 Art.396 alin.10 Cod procedura penala Decizia Curtii Constitutionale nr.265/06.05.2014

Prin sentinta penala nr. 627 din data de 24.12.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul penal nr. 14481/212/2013, s-a hotarat:

„In baza art.31 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.18 ind.1 alin.1 si 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 C.p. din 1969, art.76 alin.1 li.b C.p. din 1969, art.5 C.p., art.396 alin.10 C.p.p.:

Condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa inchisorii de 3 ani.

In baza art.65 alin.2 C.p. din 1969:

Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b C.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.31 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.20 alin.1 C.p. din 1969 in ref. la art.18 ind.1 alin.1 si 3 si art.18 ind.4 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 C.p. din 1969, art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1969, art.5 C.p., art.396 alin.10 C.p.p.:

Condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 1 an si 10 luni.

In baza art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969, art.35 alin.1 C.p. din 1969:

Contopeste pedepsele stabilite si aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea, de 3 ani inchisoare alaturi de pedeapsa complementara a interzicerii exercitiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b C.p. din 1969 pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.71 alin.2 C.p. din 1969:

Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b C.p. din 1969, cu incepere de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte.

In baza art.397 alin.1 C.p.p.:

Admite actiunea civila formulata de catre partea civila [...].

In baza art.1349, art.1357 C.civ.:

Obliga pe inculpatul [...] catre partea civila [...] la plata sumei de 4.043.683,54 lei, cu titlu de despagubiri civile - daune materiale, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere calculate de la data platii efective.

Respinge, ca nefondata, cererea inculpatului privind obligarea sa in solidar cu SC [...] S.R.L. - in calitate de parte responsabila civilmente - la plata despagubirilor civile.

Desfiinteaza “Scrisoarea de garantie bancara nr. [...]/02.12.2009“, “Scrisoarea de garantie bancara nr. [...]/15.03.2012“ si “Adresa nr. 4163 din data de 19.03.2012“ ce figureaza a fi emise de catre [...].

In baza art.404 alin.4 lit.d C.p.p.:

Mentine masura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor inculpatului [...] prin ordonanta din 13.05.2014 a Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta.

In baza art. 118lit.d C.p. din 1969:

Confisca de la inculpat, in folosul statului, suma de 50 000 euro, obtinuta din comiterea infractiunii prev. de art. 31 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.18 ind.1 alin.1 si 3 din Legea nr.78/2000.

Obliga pe inculpatul [...] la plata sumei de 1300 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de catre stat.”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

1. La data de 08.06.2012, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta a fost sesizata de catre Departamentul pentru Lupta Antifrauda din cadrul Guvernului Romaniei, prin Adresa nr. 7/334/CD din data de 06.06.2012 cu privire la existenta de indicii privind fapte de natura penala comise in legatura cu Proiectul [...] - „Infiintarea unei plantatii pomicole cu irigatii prin picurare si achizitia de utilaje si echipamente specializate in Comuna [...], Jud. Constanta” al carui beneficiar este S.C. [...] S.R.L. cu sediul in Comuna [...], Jud. Constanta.

Din concluziile Notei de control nr. 7/334/CD/06.06.2012 a D.L.A.F. privind Proiectul [...] - „Infiintarea unei plantatii pomicole cu irigatii prin picurare si achizitia de utilaje si echipamente specializate in Comuna [...], Jud. Constanta”, rezulta ca fapta numitului [...], in calitate de reprezentant legal al S.C. [...] S.R.L., de a folosi la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltarea Rurala si Pescuit 2 Constanta, doua inscrisuri falsificate prin contrafacere, unul intitulat „Scrisoare de garantie bancara nr. [...] din data de 15.03.2012” iar celalalt reprezentand o adresa purtand antetul [...] si numarul 4163/19.03.2012 prin care se confirma autenticitatea scrisorii de garantie bancare susmentionate, in scopul de a crea Autoritatii Contractante convingerea ca respectiva scrisoare de garantie bancara este valabila si, astfel, sa autorizeze la plata avansul in valoare de 1.507.696 RON, poate intruni elemente constitutive ale infractiunii de tentativa de obtinere ilegala de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 18

1

alin. 1 si 3 si art. 18

4

din Legea nr. 78/2000.

De asemenea, in continutul aceleiasi note de control intocmita de Departamentul pentru Lupta Antifrauda, s-a retinut si ca fapta numitului [...], Seful Serviciului Autorizare Plati din cadrul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, de a furniza reprezentantului legal al S.C. [...] S.R.L. - numitul [...] - un document fals intitulat „Adresa nr. 4163” datata 19.03.2012, cu antetul [...], care a fost depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, in cadrul dosarului cererii de plata a avansului, ulterior depunerii acesteia, in vederea confirmarii autenticitatii si valabilitatii Scrisorii de garantie bancara nr. [...] din data de 15.03.2012, poate intruni elemente constitutive ale infractiunii de complicitate la tentativa de obtinere ilegala de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 20 Cod penal in ref. la art. 18

1

alin. 1 si 3 si art. 18

4

din Legea nr. 78/2000.

In aceeasi nota de control se mai arata ca, in urma verificarilor efectuate, echipa de control a Departamentului pentru Lupta Antifrauda nu l-a putut identifica pe cel care a pus la dispozitia beneficiarului scrisoarea de garantie bancara falsificata, motiv pentru care nu a putut fi identificata nici persoana care a contrafacut respectivul document savarsind, in acest mod, infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal.

Ca urmare a sesizarii sus-mentionate, la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta, s-a inregistrat dosarul penal nr. 119/P/2012.

 1. Prin Adresa nr. 7/351/CD din data de 06.06.2012 a Departamentului pentru Lupta Antifrauda din cadrul Guvernului Romaniei, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta a fost sesizata cu privire la indicii privind fapte de natura penala care ar fi fost comise in legatura cu Proiectul C121V040821400263 - „Modernizarea firmei vegetale prin infiintarea unei plantatii de piersic in suprafata de 20 hectare, achizitionarea de masini si utilaje agricole, reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii, finantate cu fonduri FEADR - Masura 121”, al carui beneficiar este S.C. [...] S.R.L. Constanta.

In Nota de control sus-mentionata se retine ca fapta numitului [...], in calitate de reprezentant legal al S.C. [...] S.R.L., de a depune la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, in cadrul dosarului cererii de plata a avansului, documentul contrafacut intitulat „Scrisoare de garantie bancara nr. [...] din data de 02.12.2009”, avand drept consecinta plata avansului in valoare de 1.927.358 RON din fonduri FEADR, poate intruni elemente constitutive ale infractiunii de obtinere ilegala de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 18

1

alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000. Fata de acestea, prin nota Departamentului pentru Lupta Antifrauda, se arata ca se poate estima un impact financiar negativ in valoare de 1.927.358 RON determinat de plata, pe nedrept, a avansului ca urmare a crearii aparentei respectarii dispozitiilor art. 4 alin. 5 din Contractul de finantare, prin depunerea unei scrisori de garantie bancare false.

Prin aceeasi Nota de control se arata ca, in urma verificarilor efectuate, echipa de control a Departamentului pentru Lupta Antifrauda nu l-a putut identifica pe cel care a pus la dispozitia beneficiarului scrisoarea de garantie bancara falsificata, motiv pentru care nu a putut fi identificata nici persoana care a contrafacut respectivul document, savarsind, astfel, infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal.

In urma acestei sesizari, a fost inregistrat dosarul penal nr. 120/P/2012 al Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta, care a fost conexat la dosarul penal nr. 119/P/2012, prin Rezolutia nr. 120/P/2012 din data de 15.06.2012 a Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta.

 1. La data de 19.06.2012, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta a fost sesizata de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Bucuresti cu privire la imprejurarea ca numitul [...] - Sef al Serviciului Autorizare Plati din cadrul Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, a furnizat reprezentantilor S.C. [...] S.R.L. si S.C.

[...] S.R.L. doua documente false menite a confirma autenticitatea a doua scrisori de garantie bancare care au fost depuse la dosarele constituite la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta in vederea obtinerii de fonduri FEADR in proiectele accesate de cele doua firme sus-mentionate, la care s-a facut referire, anterior, la punctele 1 si 2 din prezenta sectiune.

In urma acestei sesizari, la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta, sa constituit dosarul penal nr. 126/P/2012, care a fost conexat la dosarul penal nr. 119/P/2012, prin Rezolutia nr. 126/P/2012 din data de 22.06.2012 a Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta.

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune. Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale.

Masura 121 se incadreaza in Axa I - „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane, a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice ale masurii sunt:

 1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 2. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
 3. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
 4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Obiectivele operationale se refera la promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc. (fila 4, vol. I).

1. Cu privire la Proiectul [...] - „Modernizarea fermei vegetale prin infiintarea unei plantatii de piersic in suprafata de 20 ha, achizitionarea de masini si utilaje agricole, reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii, finantate cu fonduri FEADR Masura 121”, al carui beneficiar este SC [...] SRL Constanta.

Din nota de control a Departamentului pentru Lupta Antifrauda, a rezultat ca, la data de 19.12.2008, S.C. [...] S.R.L. a depus la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (O.J.P.D.R.P.) Constanta, o cerere de finantare, insotita de toate documentele si anexele solicitate, in vederea obtinerii unor fonduri nerambursabile pentru Proiectul „Modernizarea fermei vegetale prin infiintarea unei plantatii de piersic in suprafata de 20 ha, achizitionarea de masini si utilaje agricole, reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii, finantate cu fonduri FEADR - Masura 121”.

Prin acest proiect, beneficiarul si-a propus sa achizitioneze utilaje pomicole noi, sa modernizeze un depozit frigorific, sa infiinteze plantatii de vita de vie si piersic.

Prin cererea de finantare, invinuitul [...] a fost nominalizat in calitate de reprezentant legal de

proiect.

La data de 12.10.2009, intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, in calitate de Autoritate

Contractanta, pe de o parte, si S.C. [...] S.R.L., in calitate de Beneficiar, pe de alta parte, s-a incheiat Contractul de finantare nr. [...] avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare nr. [...] pentru Proiectul „Modernizarea fermei vegetale prin infiintarea unei plantatii de piersic in suprafata de 20 ha, achizitionarea de masini si utilaje agricole, reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii, finantate cu fonduri FEADR - Masura 121”, valoarea totala eligibila a Proiectului fiind de maxim 6.424.528 RON, echivalentul a 1.629.350 euro, din care Autoritatea Contractanta, s-a obligat sa acorde o finantare nerambursabila de maximum 3.854.717 RON, echivalentul a 977.610 euro, reprezentand 60% din valoarea totala a Proiectului.

Durata de realizare a investitiei si de implementare a proiectului prevazuta in contractul de finantare a fost de 36 de luni, reprezentand termenul limita pana la care beneficiarul putea depune ultima cerere de plata.

Prin bugetul proiectului, anexa la contractul cadru de finantare, au fost propuse si aprobate cheltuieli in valoare totala de 9.657.184 RON, echivalentul a 2.449.197 euro.

Conform prevederilor art. 4 - „Avansuri”, din Contractul de finantare nr. [...]/02.10.2009, beneficiarul putea solicita plata in avans, la data depunerii cererii de finantare (sau pana la data depunerii primului dosar al cererii de plata), a unei sume de maxim 385.472 RON si care nu depasea 50% din valoarea nerambursabila maxima prevazuta de art. 3 din contractul de finantare.

Potrivit aceluiasi articol, beneficiarul era obligat sa depuna o „garantie financiara care sa acopere suma solicitata in avans, in procent de 110%, eliberata de o institutie financiar bancara”.

La data de 12.11.2009, prin Actul aditional nr. 1 la contractul de finantare a fost modificat art. 4 - „Avansuri”, in sensul majorarii sumei pe care Autoritatea Contractanta putea sa o acorde drept avans, de la 385.472 RON la 1.927.358 RON.

In data de 02.12.2009, invinuitul [...], reprezentantul S.C. [...] S.R.L., a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta o cerere de plata a avansului, in valoare de 1.927.358 RON.

Documentatia depusa era cuprinsa intr-un dosar snuruit si sigilat prin stampilare de S.C. [...] S.R.L., continand urmatoarele inscrisuri:

 • cerere de plata (2 file), avand, la rubrica „beneficiar”, mentionat numele [...] iar, la rubrica „semnatura si stampila”, aplicata stampila beneficiarului si executata o semnatura indescifrabila;
 • Scrisoare de garantie bancara nr. [...] din data de 02.12.2009 (o fila);
 • declaratie de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata (2 file) avand, la rubrica „beneficiar”, numele de [...] iar, la „semnatura si stampila”, aplicata stampila beneficiarului si executata o semnatura indescifrabila.

Toate aceste inscrisuri aveau aplicate pe fiecare fila mentiunea „conform cu originalul”, precum si stampila S.C. [...] S.R.L., impreuna cu o semnatura indescifrabila.

Cererea de plata a avansului a fost aprobata de Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, iar suma de 1.927.358 RON a fost virata in contul S.C. [...] S.R.L.

Ca urmare a suspiciunii semnalate de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, la data de 07.05.2012, echipa de control a Departamentului pentru Lupta Antifrauda a solicitat [...] un punct de vedere cu privire la posibilitatea emiterii Scrisorii de garantie bancara nr. [...]/02.12.2009 de catre aceasta institutie.

In data de 08.05.2012, prin Adresa nr. 5078, [...] a informat Departamentul pentru Lupta Antifrauda ca Scrisoarea de garantie bancara nr. [...] din data de 02.12.2009, nu a fost emisa de catre aceasta institutie si nici nu figureaza ca fiind inregistrata in evidentele Sucursalei Constanta a [...].

Revenind la starea de fapt, inculpatul [...] a fost angajat, in perioada 01.06.2003 - 10.05.2004, in cadrul Biroului Implementare Program - Biroul Regional pentru Implementarea Programului

SAPARD 2 Sud - Est Constanta, in functia publica de executie - inspector de specialitate categoria A, clasa III, gradul 3, prin Decizia de numire nr. 790/10.05.2004.

De la data de 02.08.2004, inculpatul [...] a fost delegat in cadrul Biroului Implementare Program - Biroul Regional pentru Implementarea Programului SAPARD 2 Sud - Est Constanta, in vederea indeplinirii functiei de Sef al Serviciului Autorizare Plati, prin Decizia de numire nr. 959/02.08.2004.

Incepand cu data de 09.11.2004, [...] a fost numit in cadrul Biroului Implementare Program - Biroul Regional pentru Implementarea Programului SAPARD 2 Sud - Est Constanta, in vederea indeplinirii functiei de Sef al Serviciului Autorizare Plati, prin Decizia de numire nr. 169/09.11.2004.

Invinuitul [...] are calitatea de asociat, impreuna cu numita [...], in cadrul S.C. [...] S.R.L. Constanta, societate infiintata in anul 2004, detinand, totodata, si functia de administrator al firmei sus-mentionate.

Astfel cum rezulta din declaratiile invinuitului [...], acesta l-a cunoscut pe [...], la inceputul anului 2008, la un restaurant din Municipiul Constanta, cu aceasta ocazie, afland de la [...] ca acesta ocupa functia de Sef al Serviciului Plati din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Constanta.

In cursul discutiei purtate, inculpatul [...] l-a intrebat pe invinuitul [...] daca nu este interesat de obtinerea unei finantari din fonduri comunitare derulate prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Constanta, oferindu-si, totodata, sprijinul despre care afirma, la acel moment, ca ar fi constat in relatiile sale cu mai multe firme de consultanta in domeniu.

Invinuitul [...] s-a aratat interesat de obtinerea unei finantari din fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea plantatiei de pomi fructiferi din Comuna [...], Judetul Constanta administrata de S.C. [...] S.R.L. Constanta, precizandu-i, insa, inculpatului [...], ca el nu are cunostintele de specialitate si nici timpul necesar intocmirii proiectului pentru accesarea fondurilor comunitare si ca va accepta colaborarea cu inculpatul [...] numai cu conditia ca acesta sa se ocupe, in mod efectiv, de realizarea intregii documentatii necesare proiectului.

In consecinta, intre [...] si [...] s-a stabilit o intelegere conform careia primul ii va pune la dispozitie celui de-al doilea toate actele necesare provenind de la S.C. [...] S.R.L. Constanta, inculpatul [...] urmand a fi cel care va conduce si realiza toata procedura de accesare a fondurilor comunitare pentru proiectul vizat.

La aproximativ doua saptamani de la predarea documentelor firmei catre inculpatul [...], acesta s-a prezentat la S.C. [...] S.R.L. cu un contract de consultanta, deja redactat, intre firma de consultanta S.C. [...] S.R.L. Constanta si S.C. [...] S.R.L. Constanta, avand ca obiect pregatirea si implementarea unui proiect cu titlul „Modernizarea firmei vegetale prin infiintarea unei plantatii de piersic in suprafata de 20 ha, a unei plantatii de vita de vie pentru struguri de masa in suprafata de 20 ha, achizitionarea de masini si utilaje agricole, reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii finantat cu fonduri FEADR - Masura 121”, pretul acestui contract fiind de 100.000 euro fara TVA.

In ceea ce priveste S.C. [...] S.R.L. Constanta, din declaratia martorei [...], rezulta ca firma sus-mentionata fusese infiintata, in anul 2003, de tatal sau - numitul [...] - denumirea acesteia fiind schimbata, in prezent, in S.C. [...] S.R.L., martora cumuland, initial, calitatea de coasociat si angajat iar, in prezent, detinand-o doar pe cea de asociat. Declaratia martorei [...] se coroboreaza cu cea a invinuitului [...], martora aratand ca l-a cunoscut pe [...], in anul 2005, iar, in anul 2008, acesta a abordat-o intreband-o daca nu ar dori sa consilieze, prin intermediul S.C. [...] S.R.L., o firma recomandata de el in vederea intocmirii de proiecte pentru finantari din fonduri comunitare.

La acel moment, martora si-a manifestat rezerva fata de propunerea invinuitului [...], aducandu-i acestuia la cunostinta imprejurarea ca nu are nici un fel de experienta in acest domeniu, firma sa desfasurand, pana atunci, doar activitate de consultanta in domeniul infiintarii societatilor comerciale, insa [...] a asigurat-o ca ii va oferi tot sprijinul sau teoretic si practic pentru intocmirea viitoarelor proiecte.

Ca urmare a acordului martorei [...], in luna aprilie 2008, inculpatul [...] s-a prezentat la biroul S.C. [...] S.R.L. avand asupra sa contractul de consultanta dintre S.C. [...] S.R.L. si S.C. [...] S.R.L., la care facuse referire si invinuitul [...], deja semnat de catre acesta din urma.

Acelasi lucru reiese si din declaratia martorului [...].

Astfel cum rezulta atat din declaratiile invinuitului [...], din ale martorei [...], dar si din cea a martorului [...] - tatal coasociatei [...] din S.C. [...] S.R.L. si persoana care il ajuta pe invinuitul [...] in exploatarea efectiva a livezii din Comuna [...] - [...] a fost cel care a lucrat, in mod efectiv, la intocmirea proiectului de finantare, acesta fiind doar scriptic elaborat de S.C. [...] S.R.L., in timp ce invinuitul [...], martorul [...] si martora [...] doar l-au ajutat pe [...], sub stricta sa conducere si coordonare.

Din declaratia invinuitului [...], precum si ale martorilor [...] si [...], rezulta ca inculpatul [...] a lucrat efectiv la intocmirea proiectului sus-mentionat, atat la sediul S.C. [...] S.R.L. cat si la cel al S.C. [...] S.R.L..

Toate documentele anexate la proiectul cu finantare europeana erau atasate de inculpatul [...], insa erau semnate de catre invinuitul [...], in calitatea sa de reprezentant legal al S.C. [...] S.R.L., astfel cum rezulta din declaratia martorului [...].

Dupa semnarea contractului de finantare, [...] i-a adus la cunostinta invinuitului [...] faptul ca firma sa poate beneficia de un avans in valoare de aproximativ 400.000 euro, invinuitul [...] aratand ca ar dori sa beneficieze de acest avans.

Atat din declaratia invinuitului [...], cat si din cea a martorului [...], rezulta ca acestia au aflat de la [...] despre posibilitatea obtinerii avansului, precum si ca de intocmirea documentatiei necesare a fi atasata cererii de plata a avansului se va ocupa tot inculpatul [...] care nu le-a precizat ca ar fi fost nevoie si de atasarea unei scrisori de garantie bancara.

In consecinta, invinuitul [...] a formulat Cererea de plata a avansului din data de 02.12.2009, la aceasta fiind atasata Scrisoarea de garantie bancara nr. [...] din data de 02.12.2009, aparent emisa de [...] - Sucursala Constanta, prin care banca sus-mentionata garanta plata catre Autoritatea Contractanta - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - a oricarei sume pana la concurenta sumei maxime de 1.927.358 RON.

Intrucat, la acel moment, nu s-a procedat la verificarea autenticitatii scrisorii de garantie bancare sus-mentionate, Autoritatea Contractanta a efectuat atat plata avansului in valoare de 1.927.350 RON iar, apoi, si alte trei plati in cadrul aceluiasi proiect, ca urmare a cererilor depuse de beneficiar la datele de 14.05.2010, 30.06.2010 si, respectiv, 04.04.2011, sumele platile fiind de 2.540.587,19 RON, 656.000 RON si respectiv, 3.312.550,77 RON.

Din declaratia martorei [...], rezulta ca proiectul cu fonduri europene accesat de S.C. [...] S.R.L. s-a finalizat cu succes, fiind accesate toate sumele si ca onorariul S.C. [...] S.R.L. Constanta, stabilit prin Contractul de consultanta nr. 29/11.04.2008 a fost achitat in trei transe de 10.000 euro, 40.000 euro si, respectiv, 50.000 euro.

In legatura cu suma de 100.000 euro fara TVA obtinuta de catre S.C. [...] S.R.L. in schimbul consultantei oferite S.C. [...] S.R.L., martora [...] a aratat in declaratia sa ca, in momentul platii ultimei transe, [...] a obligat-o sa imparta cu el banii, conform conditiilor impuse de acesta, fiecare urmand a primi suma de 50.000 euro, desi nu existase anterior vreo intelegere in acest sens.

In vederea realizarii acestei plati, [...] i-a prezentat martorei [...] Contractul de consultanta nr. 28/23.07.2010 dintre S.C. [...] S.R.L. Harsova - firma despre care a afirmat ca i-ar apartine - si S.C. [...] S.R.L., avand ca obiect pregatirea si implementarea unui proiect cu finantare nerambursabila prin FEADR.

Martora [...] declara ca nu avusese nici o intelegere care sa fi fost incheiata, la inceputul colaborarii sale cu [...], in acest sens, insa a acceptat propunerea acestuia de a imparti onorariul de consultanta intrucat s-a simtit amenintata de inculpatul [...].

Martora [...] mai arata ca invinuitul [...] i-a inmanat o factura fara numar si fara data emisa de S.C. [...] S.R.L. pentru S.C. [...] S.R.L. pentru suma de 237.300 RON reprezentand „prestari servicii conform Contractului nr. 28/23.07.2010”.

Martora a efectuat plata solicitata de inculpatul [...], prin ordine de plata, in doua transe, la datele de 06.08.2010 si 10.08.2010.

Din verificarile efectuate, a rezultat ca S.C. [...] S.R.L. Harsova a fost infiintata la data de 23.06.2010, avandu-l ca asociat si administrator pe numitul [...]. Acesta nu a putut fi audiat in cauza, fiind plecat in Italia si neputand fi contactat, plecarea sa din tara datorandu-se, posibil, unor suspiciuni de comitere a infractiunii de evaziune fiscala prin intermediul S.C. [...] S.R.L.

De asemenea, intrucat in Contractul de consultanta nr. 28/23.07.2010, firma S.C. [...] S.R.L. figura ca fiind reprezentata legal de domnul „[...]”, in calitate de administrator, s-a incercat identificarea acestei persoane in baza de date continand evidenta persoanelor - DEPABD - rezultatul fiind negativ, neexistand pe teritoriul Romaniei vreo persoana cu numele [...].

De asemenea, sus-numitul nu a fost identificat nici la sediul S.C. [...] S.R.L. din Harsova, ...

In continuarea verificarilor, s-a solicitat [...] BANK - Sucursala Constanta, rulajul contului bancar apartinand S.C. [...] S.R.L. Harsova, precum si documentele din care sa rezulte care erau persoanele imputernicite sa efectueze operatiuni financiare in acest cont, pentru luna august 2010, cand S.C. [...] S.R.L. a efectuat plata respectiva.

Din documentele bancare furnizate a rezultat ca functia de administrator al S.C. [...] S.R.L. Harsova era detinuta de numita [...], CNP - [...], cu remarca ca de aici putea proveni neconcordanta din Contractul de consultanta nr. 28/23.07.2010 unde administrator este inscris „[...]”, numele de familie „[...]” fiind scris gresit in doua particule - „[...]”, ca si cum ar fi nume si prenume.

Nici numita [...] nu a putut fi audiata, desi a fost citata si pe numele acesteia s-a emis un mandat de aducere.

Ca urmare a declaratiei martorei [...] conform careia suma platita de S.C. [...] S.R.L. Constanta in contul S.C. [...] S.R.L. urma a ajunge la inculpatul [...], prin Ordonanta nr. 119/P/2012 din data de 15.04.2013 s-a dispus efectuarea unei constatari tehnico - stiintifice care sa raspunda la urmatoarele obiective:

 1. Daca scrisul olograf realizat cu pasta de culoare albastra, existent pe paginile 1 si 2 ale Contractului de consultanta nr. 28/23.07.2010 incheiat intre SC [...] SRL Constanta si SC [...] SRL Harsova, a fost executat de catre invinuitul [...].
 2. Daca scrisul olograf existent pe factura fara numar si fara data emisa de SC [...] SRL Harsova pentru SC [...] SRL Constanta a fost executat de catre invinuitul [...].

Din Raportul de constatare tehnico - stiintifica nr. 101545/17.04.2013 elaborat de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta - Serviciul Criminalistic, rezulta concluzii de certitudine, in sensul ca scrisul olograf de pe ambele documente examinate ii apartine inculpatului [...].

In cursul urmaririi penale, inculpatul [...] nu a recunoscut ca a oferit personal consultanta S.C. [...] S.R.L. pentru realizarea proiectului, elaborarea documentatiei necesare acestuia si a cererii de plata a avansului la care s-a atasat scrisoarea de garantie bancara falsa.

La data de 26.04.2013, inainte de a-i fi prezentate concluziile raportului de constatare tehnico - stiintifica sus mentionat, inculpatului [...] i-a fost aratat Contractul de consultanta nr. 28/23.07.2010 dintre S.C. [...] S.R.L. si S.C. [...] S.R.L. Constanta, acesta precizand ca este prima data cand il vede si ca nu are nici un amestec in intocmirea sau transmiterea intre cele doua firme a acestuia.

De asemenea, in aceleasi circumstante, inculpatul [...] i s-a prezentat factura fara data si numar emisa de S.C. [...] S.R.L. pentru S.C. [...] S.R.L. Constanta pentru suma de 237.300 RON, acesta declarand, si cu privire la acest document, ca este prima data cand il vede si ca nu are niciun amestec in emiterea sau transmiterea intre cele doua firme a acestuia.

Dupa ce inculpatul [...] i s-au prezentat concluziile Raportului de constatare tehnico - stiintifica nr. 101545/17.04.2013 intocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, acesta si-a nuantat pozitia anterioara, declarand ca nu isi aduce aminte sa fi scris olograf pe cele doua documente mentionate anterior.

Cu toate acestea, inculpatul [...] a subliniat ca, si in aceste conditii, isi mentine pozitia exprimata in audierile anterioare, in sensul ca nu a ajutat-o pe martora [...] - reprezentanta S.C. [...] S.R.L. - sa intocmeasca proiectul pentru obtinerea fondurilor europene de catre S.C. [...] S.R.L., precum si ca nici nu i-a solicitat acesteia si nu a primit de la ea vreo suma de bani din onorariul de consultanta platit de catre S.C. [...] S.R.L. catre S.C. [...] S.R.L.

Desi inculpatul a recunoscut integral acuzatiile in cursul judecatii, precizarile referitoare la apararile sale din cursul urmaririi penale se impun a fi facute pentru a sublinia conduita procesuala a acestuia, ca fiind unul din elementele esentiale in cadrul operatiunii de individualizare a pedepsei.

Din Raportul de activitate al contului S.C. [...] S.R.L. deschis la [...] BANK - Sucursala Constanta, a rezultat ca suma de 137.300 RON provenind de la S.C. [...] S.R.L. Constanta a creditat contul in data de 06.08.2010, fiind retrasa, in aceeasi zi, in numerar, de martorul [...].

De asemenea, suma de 100.000 RON platita de S.C. [...] S.R.L. in acelasi cont al S.C. [...] S.R.L., in data de 10.08.2010, a fost retrasa, in aceeasi zi si tot in numerar, de catre acelasi martor [...].

Cu privire la martorul [...], acesta fusese imputernicit sa efectueze operatiuni in contul S.C. [...] S.R.L., chiar in data de primei plati si retrageri din banii virati de S.C. [...] S.R.L. - 06.08.2010.

In declaratia sa, martorul [...] a aratat ca o cunoaste, din satul de domiciliu, pe numita [...] - administrator al S.C. [...] S.R.L. - si ca aceasta l-a angajat, in anul 2010, la firma sa, acordandu-i drept de semnatura si imputernicindu-l sa efectueze operatiuni in contul firmei. Martorul a aratat ca numita [...], impreuna cu un barbat tanar pe care l-a recunoscut in persoana numitului [...], l-au condus la [...] BANK - Agentia [...] unde a semnat mai multe documente, desi nu stie carte, el intelegand din discutiile cu cei doi ca, astfel, va putea efectua operatiuni in contul S.C. [...] S.R.L.

In intervalul de aproximativ o luna cat a colaborat cu reprezentantii S.C. [...] S.R.L., martorul [...] s-a deplasat de mai multa ori la Agentia [...] a [...] BANK unde, la solicitarea acestora, a ridicat din contul firmei sume de bani in numerar, pe care le-a inmanat numitilor [...] ori [...].

Martorul [...] isi aduce aminte faptul ca, la inceputul lunii august 2010, la solicitarea celor doi reprezentanti ai S.C. [...] S.R.L. a ridicat, in numerar, din contul firmei, la interval de cateva zile, sumele de aproximativ 1.360.000.000 ROL si respectiv 1.000.000.000 ROL pe care i-a inmanat imediat lui [...] ori lui [...], fara a cunoaste insa, ce au facut acestia cu banii respectivi.

In consecinta, din intregul material probator administrat in cauza, a rezultat concluzia certa ca inculpatul [...] este cel care a atasat la cererea de plata a avansului in cadrul Proiectului [...] - „Modernizarea fermei vegetale prin infiintarea unei plantatii de piersic in suprafata de 20 ha, achizitionarea de masini si utilaje agricole, reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii, finantate cu fonduri FEADR Masura 121”, dezvoltat de S.C. [...] S.R.L., Scrisoarea de garantie bancara nr. [...] din data de 02.12.2009, contrafacuta, pentru ca firma sus-mentionata sa poata obtine avansul respectiv.

Mobilul faptei inculpatului [...] l-a constituit dorinta acestuia de a intra in posesia sumei de 50.000 euro, jumatate din onorariul platit de S.C. [...] S.R.L. catre consultantul S.C. [...] S.R.L., astfel cum s-a demonstrat anterior prin faptul ca factura emisa de S.C. [...] S.R.L., in care inculpatul nu are nicio calitate, catre S.C. [...] S.R.L., fusese scrisa de acesta, la fel ca si Contractul de consultanta nr. 28/23.07.2010 dintre S.C. [...] S.R.L. si S.C. [...] S.R.L. Constanta.

De asemenea, din declaratiile martorilor [...] si [...], precum si a invinuitului [...], a rezultat, cu certitudine, ca [...] este cel care a gestionat, in fapt, intregul proces de elaborare si depunere a proiectului pentru obtinerea fondurilor europene si a coordonat activitatea de intocmire a documentatiei care trebuia atasata cererii de plata a avansului, atasand, fara stirea invinuitului [...], scrisoarea de garantie contrafacuta sus-mentionata.

Falsul a fost descoperit abia in anul 2012, ca urmare a identificarii, in cadrul documentatiei altui proiect cu fonduri comunitare accesat de S.C. [...] S.R.L. - firma administrata tot de invinuitul [...] - si realizat tot prin consilierea inculpatului [...], a unei alte scrisori de garantie bancara contrafacute, constatandu-se acelasi mod de operare ca si cel descris.

In acest sens, din adresa emisa de [...] ROMANIA S.A. si inregistrata la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Secretariat sub nr. 10614/20.04.2012, rezulta ca Scrisoarea de garantie bancara nr. [...] din data de 02.12.2009 care ar fi fost emisa de Sucursala Constanta a bancii sus-mentionate in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, la solicitarea S.C. [...] S.R.L., nu este autentica.

De asemenea, prin Adresa nr. 2624/21.03.2012 a [...] - Sucursala Constanta, s-a comunicat Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta ca institutia bancara respectiva nu a emis Scrisoarea de garantie bancara nr. [...]/02.12.2009, precum si ca semnaturile aplicate pe aceasta nu apartin reprezentantilor acestuia.

Cu privire la Scrisoarea de garantie bancara falsa nr. [...]/02.12.2009, aparent emisa de [...] - Sucursala Constanta, invinuitul [...] a aratat ca nu cunostea, in amanunt, prevederile contractului de finantare si ca, in acest context, nu a stiut ca pentru accesarea avansului trebuia atasata cererii si o scrisoare de garantie bancara, el bazandu-se pe expertiza invinuitului [...] in realizarea intregului proiect.

De asemenea, invinuitul [...] a specificat ca [...] nu i-a spus vreodata ca, pentru obtinerea avansului din cadrul proiectului, este necesara depunerea la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta a unei scrisori de garantie bancara, motiv pentru care nici nu a solicitat vreunei banci comerciale un astfel de document, desi l-ar fi putut obtine relativ usor, intrucat era client vechi si bun platnic al [...] - Sucursala Constanta.

In ceea ce priveste recompensarea financiara a inculpatului [...] pentru consultanta oferita in cadrul proiectului sus-mentionat, invinuitul [...] a declarat ca nu i-a dat nici o suma de bani lui [...] pentru ajutorul oferit intrucat, datorita activitatii sale la proiectul dezvoltat de S.C. [...] S.R.L., [...] il asimila cu consultantul pe care il platea - S.C. [...] S.R.L., firma de unde invinuitul [...] nu cunostea vreo alta persoana.

Prin Procesul - verbal de constatare nr. 16871/21.06.2012, document administrativ cu valoare de titlu de creanta, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a procedat la rezilierea Contractului de finantare nr. [...]/12.10.2009 incheiat cu beneficiarul S.C. [...] S.R.L.

2. Cu privire la Proiectul [...] - „Infiintarea unei plantatii pomicole cu irigatii prin picurare si achizitia de utilaje si echipamente specializate in Comuna [...], Jud. Constanta” al carui beneficiar este S.C. [...] S.R.L. cu sediul in Comuna [...], Jud. Constanta.

Prin Nota de control nr. 7/334/CD/06.06.2012 a Departamentului pentru Lupta Antifrauda, a fost verificata obtinerea fondurilor alocate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), Masura 121 - „Modernizarea exploatatiilor agricole” pentru proiectul susmentionat.

Actiunea de control a avut la baza Adresa nr. 7960/29.03.2012 emisa de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit prin care se sesiza faptul ca, in urma unor verificari efectuate in legatura cu proiectul respectiv, au rezultat suspiciuni de fals cu privire la Scrisoarea de garantie bancara nr. [...]/15.03.2012 emisa de [...] - Sucursala Constanta, depusa in cadrul dosarului cererii de plata a avansului.

Din nota de control a Departamentului pentru Lupta Antifrauda, a rezultat ca, la data de 29.10.2010, S.C. [...] S.R.L. a depus la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (O.J.P.D.R.P.) Constanta, o cerere de finantare, insotita de toate documentele si anexele solicitate, in vederea obtinerii unor fonduri nerambursabile pentru Proiectul „Infiintarea unei plantatii pomicole cu irigatii prin picurare si achizitia de utilaje si echipamente specializate in Comuna [...], Judetul Constanta”.

Prin acest proiect, beneficiarul si-a propus sa infiinteze plantatii de piersic, cais si nectarin si sa achizitioneze utilaje si echipamente specializate, precum si o instalatie de irigare cu picurare pentru o suprafata totala de 30,83 hectare.

Prin cererea de finantare, martorul [...] a fost nominalizat in calitate de reprezentant legal de

proiect.

In data de 20.05.2011, a fost incheiat Contractul de finantare nr. [...], pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala, intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in calitate de Autoritate Contractanta, si S.C. [...] S.R.L., in calitate de Beneficiar.

Conform contractului de finantare nerambursabila, valoarea totala eligibila a Proiectului a fost de maxim 5.025.657 RON, echivalentul a 1.231.477 euro, din care Autoritatea Contractanta, respectiv Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, s-a obligat sa acorde o finantare nerambursabila de maximum 3.015.393 RON, echivalentul a 738.886 euro.

Durata de realizare a investitiei si de implementare a proiectului prevazuta in contractul de finantare a fost de 24 de luni, reprezentand termenul limita pana la care beneficiarul putea depune ultima cerere de plata.

Prin bugetul proiectului, anexa la contractul cadru de finantare, au fost propuse si aprobate cheltuieli in valoare totala de 6.432.398 RON, echivalentul a 1.576.182 euro, fiind incluse si cheltuielile neeligibile.

Conform prevederilor art. 4 - „Avansuri” - din Contractul de finantare nr. [...]/20.05.2011, beneficiarul putea solicita plata in avans, la data depunerii cererii de finantare (sau pana la data depunerii primului dosar al cererii de plata), a unei sume de maxim 603.077 RON si care nu depasea 20% din valoarea nerambursabila maxima prevazuta la art. 3 din contractul de finantare.

Potrivit aceluiasi articol, beneficiarul era obligat sa depuna o „garantie financiara care sa acopere suma solicitata in avans, in procent de 110%, eliberata de o institutie financiar bancara sau nebancara”.

In data de 09.03.2012, reprezentantul legal al S.C. [...] S.R.L. - martorul [...] - a depus la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Constanta, o cerere de schimbare a responsabilului legal al proiectului prin numirea invinuitului [...] in aceasta calitate. Solicitarea a fost aprobata de Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Constanta la data de 13.03.2012.

In data de 07.11.2011, prin Actul aditional nr. 1 la Contractul de finantare a fost aprobata lista cu modificarile soiurilor de pomi fructiferi plantati in cadrul proiectului, precum si modificarea si corelarea art. 2, 4, 12 si anexa III - bugetul indicativ al proiectului, din contractul de finantare.

In data de 28.11.2011, prin Actul aditional nr. 2 la Contractul de finantare a fost modificat art. 4 - „Avansuri” - in sensul majorarii sumei pe care Autoritatea Contractanta putea sa o acorde drept avans, de la 603.077 RON la 1.507.696 RON.

In data de 15.03.2012, S.C. [...] S.R.L., a depus la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Constanta, aflat in subordinea Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, o cerere de plata pentru avans, in valoare de 1.507.696 RON.

Cererea de plata a avansului a fost respinsa de Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, in data de 26.03.2012, pe motiv de neconfirmare a autenticitatii Scrisorii de garantie bancara nr. [...] depusa la dosarul avansului.

In data de 07.05.2012, echipa de control a Departamentului pentru Lupta Antifrauda a solicitat [...] un punct de vedere cu privire la emiterea Scrisorii de garantie bancara nr. [...] din data de 15.03.2012, precum si a Adresei nr. 4163/19.03.2012 de sustinere a autenticitatii si valabilitatii acesteia.

In data de 08.05.2012, prin Adresa nr. 5078, [...] a informat Departamentul pentru Lupta Antifrauda ca Scrisoarea de garantie bancara nr. [...] din data de 15.03.2012, nu a fost emisa de catre aceasta institutie si nici nu figureaza ca fiind inregistrata in evidentele Sucursalei Constanta a [...].

Totodata, prin Adresa nr. 5819/24.05.2012, institutia bancara sus mentionata a informat Departamentul pentru Lupta Antifrauda ca nu a emis nici Adresa nr. 4163/19.03.2012 prin care se confirma autenticitatea si valabilitatea scrisorii de garantie bancara sus mentionata.

Revenind la starea de fapt, S.C. [...] S.R.L. Com. [...], Jud. Constanta a fost infiintata la data de 17.04.2008, martorul [...] - ginerele invinuitului [...] - avand calitatea de asociat unic si administrator. Principalul domeniu de activitate al acestei societati l-a reprezentat, conform codificarilor CAEN 4120 - „efectuarea de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”.

Astfel cum rezulta din declaratiile invinuitului [...], in anul 2010, dupa finalizarea proiectului cu fonduri comunitare nerambursabile analizat la punctul 1 al starii de fapt prezentate a fost contactat, din nou, de inculpatul [...] cu care, la acel moment, era prieten, ca urmare a ajutorului acordat la proiectul anterior, acesta propunandu-i sa acceseze un nou proiect cu fonduri europene nerambursabile, insa, spunandu-i ca firmele eligibile trebuie sa fie nou infiintate.

Drept urmare, S.C. [...] S.R.L. - unde invinuitul [...] avea calitatea de asociat si administrator - nu corespundea criteriului sus-mentionat, motiv pentru care invinuitul [...] s-a hotarat sa acceseze proiectul prin intermediul S.C. [...] S.R.L. Constanta, la care functiile de asociat unic si administrator erau detinute de ginerele sau - martorul [...].

Invinuitii [...] si [...] au fost de acord sa demareze activitatea pentru accesarea acestui proiect, colaborarea dintre cei doi urmand a decurge similar cu cea de la proiectul anterior, diferenta fiind data de incheierea unui contract de consultanta cu S.C. [...] S.R.L. Bucuresti, reprezentata de martorul [...], in locul celui cu S.C. [...] S.R.L. Constanta.

Din declaratia invinuitului [...], care se coroboreaza cu cea a martorului [...], rezulta ca firma de consultanta S.C. [...] S.R.L. Bucuresti ii fusese recomandata invinuitului [...] de catre [...], la fel si reprezentantul acesteia - martorul [...].

In acest sens, martorul [...] arata ca il cunostea pe [...] din perioada anilor 2004 - 2005 cand lucra la Agentia SAPARD iar [...] la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta in functia de Sef al Serviciului Autorizare Plati.

Acelasi martor mai arata ca, in luna ianuarie sau februarie 2010, s-a deplasat la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta, ocazie cu care s-a intalnit cu [...], acesta intrebandu-l daca nu ar fi interesat sa ofere servicii de consultanta, prin firma sa - S.C. [...] S.R.L. Bucuresti - unei firme interesate de accesarea unui proiect cu finantare comunitara pe care i-o recomanda chiar el. Intrucat martorul [...] a fost de acord cu propunerea [...], in aceeasi zi si in prezenta inculpatului [...], s-a intalnit cu [...], afland ca acesta reprezinta S.C. [...] S.R.L. si ca era interesat de accesarea unui proiect cu fonduri europene nerambursabile in domeniul de activitate al firmei sus-mentionate - infiintarea unei plantatii livada cu dotarile aferente, utilaje si sistem de irigatii.

In acest context, trebuie mentionat faptul ca, desi, in drept, reprezentantul legal al S.C. [...] S.R.L. era martorul [...], de accesarea proiectului cu fonduri comunitare s-a ocupat, efectiv invinuitul [...].

Astfel, la data de 19.10.2010, intre S.C. [...] S.R.L. Bucuresti si S.C. [...] S.R.L. a fost incheiat Contractul de prestari servicii consultanta nr. SBC 101003 avand ca obiect servicii de consultanta in ceea ce priveste un proiect finantat cu fonduri FEADR - Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”, contra sumei de 75.000 euro fara TVA.

Din declaratia invinuitului [...], dar si a martorilor [...] si [...], rezulta ca, si in cadrul acestui proiect, inculpatul [...] a avut acelasi grad de participatie ca si la proiectul anterior, in sensul ca solicita documentele S.C. [...] S.R.L. de la invinuitul [...] si se ocupa de elaborarea si atasarea intregii documentatii pentru depunerea la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta.

Cu privire la atributiile sale, in baza prevederilor contractului de consultanta pe care firma sa il incheiase cu S.C. [...] S.R.L., martorul [...] a aratat ca a intocmit un proiect pentru infiintarea unei plantatii pomicole, irigatii prin picurare si achizitia de utilaje si echipamente specializate in Comuna [...], Jud. Constanta pentru S.C. [...] S.R.L., pe care aceasta firma l-a depus, pentru prima data in sesiunea aprilie 2010, la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta, documentatia atasata la dosarul de finantare fiind primita de la S.C. [...] S.R.L. prin posta electronica, de transmiterea acesteia ocupandu-se invinuitul [...]. Martorul mai arata ca, in aceasta perioada, a purtat mai multe discutii telefonice si s-a intalnit, de mai multe ori, cu [...], acesta intrebandu-l de fiecare data, care este stadiul proiectului pentru S.C. [...] S.R.L..

Martorul [...] arata ca proiectul respectiv nu a fost declarat eligibil in sesiunea aprilie 2010, ci in cea ulterioara - octombrie 2010 - si ca, doar cu aceasta ocazie, s-a incheiat contractul de consultanta, prima intelegere - din aprilie 2010 - ramanand doar in stadiul de acord verbal. La fel ca in sesiunea aprilie 2010, si inaintea sesiunii octombrie 2010, martorul [...] a fost intrebat, de mai multe ori, de catre [...] care este stadiul intocmirii proiectului respectiv si daca acesta a fost selectat pentru finantare.

Martorul [...] precizeaza ca a incetat colaborarea cu S.C. [...] S.R.L. dupa efectuarea achizitiilor de servicii ulterioare semnarii contractului de finantare ca urmare a neachitarii de catre cocontractant a onorariului pentru servicii de consultanta, astfel incat S.C. [...] S.R.L. Bucuresti, nu a mai oferit consultanta catre S.C. [...] S.R.L. la momentul depunerii dosarului pentru plata avansului, dosar in care, ulterior, au fost identificate inscrisurile false.

Sub acest aspect, martorul [...] a aratat ca stia ca, pentru obtinerea avansului in cadrul proiectului, era necesara atasarea la cererea de plata, a unei scrisori de garantie bancara care sa acopere 110% din valoarea avansului. Fiindu-i prezentata Scrisoarea de garantie bancara falsa nr. [...] din 15.03.2012, aparent emisa de [...] in favoarea S.C. [...] S.R.L., martorul [...] a precizat ca a vazut acest document abia in data de 21.05.2012 cand a fost audiat la Departamentul pentru Lupta Antifrauda cu privire la respectivul document.

In final, martorul [...] a declarat ca, in luna aprilie 2012, s-a intalnit intr-o cafenea din Bucuresti cu invinuitul [...] care i-a spus ca are necazuri ca urmare a faptei inculpatului [...] care a atasat la cererea de plata a avansului din cadrul proiectului accesat de S.C. [...] S.R.L. o scrisoare de garantie bancara falsa.

Din declaratia martorului [...] rezulta ca, in perioada de finalizare a primului proiect, analizat la punctul 1 din starea de fapt a prezentului rechizitoriu, l-a vazut de 2 sau 3 ori pe [...] in birourile S.C. [...] S.R.L. lucrand la un laptop iar, ulterior, socrul sau - invinuitul [...] - i-a spus ca acesta se ocupa personal si de cel de-al doilea proiect accesat de S.C. [...] S.R.L. la care mai lucra si un consultant angajat la o firma din Bucuresti.

Martorul [...] a declarat ca, din discutiile purtate cu socrul sau - invinuitul [...] - a inteles ca l [...] ar fi atasat la dosarul de solicitare a avansului de catre S.C. [...] S.R.L., o scrisoare de garantie bancara falsa.

Din intreg materialul probator administrat in cauza, a rezultat, cu certitudine, ca Scrisoarea de garantie bancara falsa nr. [...]/15.03.2012, precum si Adresa nr. 4163/19.03.2012 prin care se conforma autenticitatea acesteia, la randul sau contrafacuta, ambele emise aparent de [...] - Sucursala Constanta, au fost furnizate invinuitului [...] de catre inculpatul [...]. In cazul Scrisorii de garantie bancara falsa nr. [...]/15.03.2012, aceasta a fost atasata la dosarul cererii de plata a avansului chiar de catre inculpatul -[...] care a elaborat personal acest dosar, in timp ce in cazul Adresei nr. 4163/19.03.2012 de confirmare a autenticitatii si valabilitatii scrisorii de garantie bancare sus mentionate, aceasta a fost atasata la dosarul cererii de plata a avansului, deja depus la Autoritatea Contractanta, fara vinovatie, de catre invinuitul [...], cu complicitatea invinuitului [...], care a actionat cu intentie, dupa cum vom demonstra in continuare:

Din declaratia invinuitului [...] reiese ca, in luna martie 2012, invinuitul [...] s-a oferit sa ii obtina avansul in cadrul proiectului accesat de S.C. [...] S.R.L., situatie in care i-a solicitat invinuitului [...] sa semneze si sa stampileze mai multe documente necesare platii in avans spunandu-i ca trebuie sa se grabeasca pentru ca platile urmau a se face in cateva zile.

In consecinta, la solicitarea inculpatului [...], in data de 15.03.2012, invinuitul [...] a depus la Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Constanta cererea de plata a avansului in valoare de 1.507.696 RON care continea, printre altele, atasat un document intitulat „Scrisoare de garantie bancara nr. [...] din data de 15.03.2012”, aparent emisa de [...] - Sucursala Constanta.

Dupa cateva zile, invinuitul [...] a fost sunat de catre [...] care i-a solicitat sa se prezinte, de urgenta, la sediul Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta pentru ca este absolut necesar sa ii inmaneze un document care trebuia depus la dosarul de solicitare a avansului, precizandu-i sa se grabeasca intrucat el trebuia sa plece la Satu Mare unde fusese detasat, aspect care rezulta si din Decizia nr. 242/12.03.2012 emisa de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Cabinetul Directorului General, pentru intervalul 19.03.2012 - 03.05.2012.

Invinuitul [...] s-a deplasat la sediul Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta intalnindu-se cu invinuitul [...] pe holul situat la etajul unde acesta isi avea biroul, imprejurare in care, [...] i-a inmanat un document aflat intr-un plic transparent de plastic si l-a invitat sa intre intr-un birou inscriptionat „Serviciul Plati” unde lucrau 2 - 3 functionare. Invinuitul [...] sustine ca nu a avut timp sa vada ce reprezenta acel document intrucat [...] era foarte agitat si il grabea insa, cu ocazia audierii sale din faza de urmarire penala, i s-a prezentat Adresa nr. 4163/19.03.2012, contrafacuta, aparent emisa de [...], si prin care se confirma autenticitatea Scrisorii de garantie bancara, tot falsa, nr. [...] din data de 15.03.2012, invinuitul [...] aratand ca respectiva adresa era similara, ca format, cu cea inmanata de [...] in imprejurarile descrise anterior.

Inculpatul [...] l-a insotit pe invinuitul [...] in biroul „Serviciului Plati”, chiar adresandu-i-se uneia dintre functionare: „Uite a venit domnul de la BLACK”; invinuitul [...] a inmanat acesteia documentul primit de la [...], functionara examinandu-l si afirmand ca „Este in regula”.

Cu privire la adresa de confirmare a autenticitatii Scrisorii de garantie bancara nr. [...] din data de 15.03.2012, din Nota explicativa nr. 4784/20.03.2012 data de martora [...] - expert in cadrul

Serviciului Evaluare Contractare, cu atributiuni de secretariat la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta - a rezultat ca, in data de 19.03.2012, martora [...] - expert la Serviciul Autorizare Plati in aceeasi institutie, aflata in subordinea directa a invinuitului [...] - a depus la secretariatul Directorului Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta - martorul [...] - in vederea semnarii, Adresa nr. 5277/16.03.2012 a Serviciul Autorizare Plati prin care se solicita [...] - Sucursala Constanta confirmarea autenticitatii si valabilitatii Scrisorii de garantie bancara nr. [...] din data de 15.03.2012 care figura ca fiind emisa de catre unitatea bancara mentionata.

Obligatia solicitarii valabilitatii si autenticitatii scrisorilor de garantie bancara depuse la dosarele cererilor de plata a avansului fusese instituita, chiar in sarcina sefilor Serviciului Autorizare Plati (functie detinuta de [...] la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta), in baza dispozitiei Directorului General al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1068/16.01.2012 tocmai pentru ca, in perioada anterioara, fusesera identificate numeroase situatii in care scrisori de garantie bancara depuse la dosarele cererilor de plata a avansului nu fusesera recunoscute de catre institutiile emitente.

In contradictie cu prevederile acestei dispozitii, [...] a sustinut in faza de urmarire penala ca nu avea aceasta obligatie, ci ca doar se putea proceda astfel, la initiativa luata in anul 2011 de un coleg, Sef al Serviciului Autorizare Plati din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Bucuresti, cu toate ca, in conformitate cu Adresa nr. 154/28.11.2012 a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, s-a confirmat ca inculpatul [...] a primit e-mail-ul continand Adresa nr. 1068/16.01.2012, pe calculatorul de serviciu, in data de 17.01.2012, ora 08:20.

In nota explicativa, martora [...] mai arata ca, la cateva minute de la depunerea la mapa directorului a adresei respective, Seful Serviciului Autorizare Plati - inculpatul [...] - a luat adresa din secretariat cu motivatia ca a fost intocmita gresit de catre martora [...].

Martora [...], a confirmat cele sustinute in Nota explicativa sus amintita si in declaratiile formulate in faza de urmarire penala.

Martora [...] a mai aratat ca, a doua zi - 20.03.2012 -dupa incidentul descris anterior, i-a comunicat Directorului [...] ca [...] a ridicat din secretariat adresa intocmita de martora [...], directorul spunandu-i ca respectiva adresa nu i-a fost adusa la semnat de catre [...]. In urma verificarii efectuate de catre Directorul [...] la [...], a rezultat ca scrisoarea de garantie bancara depusa la dosarul de cerere a avansului formulata de S.C. [...] S.R.L. era contrafacuta.

Impotriva acestei sentinte au declarat apel Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta si inculpatul [...].

In dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- Directia Nationala Anticoruptie- Serviciul Teritorial Constanta s-a criticat individualizarea judiciara a pedepselor aplicate inculpatului, aratandu-se ca, in mod nejustificat, instanta de fond a redus cu mult sub minimul special, rezultat ca urmare a aplicarii dispozitiilor art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, pedepsele aplicate ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante in favoarea inculpatului, desi a retinut ca faptele prezinta o gravitate sporita; s-a mai precizat ca inculpatul, prin prisma functiei sale, trebuia sa aiba un comportament onest in concordanta cu ordinea de drept, insa acesta si-a nesocotit obligatia morala si legala, savarsind fapte de o gravitate deosebita in legatura cu atributiile de serviciu; in concluzie, s-a sustinut ca pedeapsa rezultanta aplicata nu este suficienta si apta sa conduca la reeducarea inculpatului, pe cale de consecinta solicita aplicarea unor pedepse intr- un cuantum mai ridicat avand in vedere perseverenta infractionala a inculpatului, modalitatea elaborata cu care a comis faptele, precum si prejudiciul deosebit de ridicat.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a aratat ca acesta vizeaza doar latura penala a cauzei in sensul reindividualizarii regimului de executare a pedepsei, precizandu-se ca in situatia in care instanta de control judiciar va respinge apelul formulat de inculpat, acesta va fi condamnat cu executare si avand in vedere sechestrul instituit pe locuinta sa, sotia si fetita in varsta de 7 ani vor fi intr-o situatie nefavorabila, asadar nevoite sa inchirieze un imobil si sa-si asigure traiul in lipsa unui sprijin real in gospodarie; s-a mai aratat ca inculpatul a avut in fata instantei de fond o atitudine de recunoastere si regret a faptelor savarsite, constientizand gravitatea acestora si necontestand probele administrate in faza de urmarire penala, nu a tergiversat ancheta, nu a incercat denaturarea adevarului sau a probelor si, raportat la inscrisurile in circumstantiere depuse la dosar, la pozitia procesuala a inculpatului, s-a solicitat stabilirea unor pedepse a caror executare sa fie in modalitatea prevazuta de art. 86

1

Cod penal, urmand ca la aplicarea legii penale mai favorabile potrivit art. 5 cod penal sa se aiba in vedere pedeapsa rezultanta si nu neaparat limitele de pedepse.

La termenul din data 14.05.2015, inculpatul [...] a precizat personal ca nu doreste sa dea declaratie in fata instantei de apel, uzand de dreptul la tacere prev. de art.83 lit.a) cod procedura penala.

In apel, la termenul din 14.05.2015 inculpatul a depus la dosar inscrisuri in circumstantiere privind locul sau de munca actual.

Examinand sentinta apelata in raport de motivele de apel si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca apelul formulat in cauza de catre inculpatul [...] nu este fondat, fiind fondat doar apelul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta sub aspectul incadrarii juridice data faptelor din perspectiva legii penale mai favorabile si sub aspectul individualizarii judiciare a pedepselor, pentru urmatoarele:

Prima instanta a retinut corect starea de fapt si a facut o analiza temeinica a probelor administrate in cauza, retinand vinovatia inculpatului sub forma intentiei directe.

In acest sens, Curtea are in vedere mijloacele de proba administrate in cauza.

Curtea mai retine, in acelasi sens, ca la termenul de judecata din data de 14.10.2014 din fata instantei de fond inculpatul [...] a aratat ca intelege sa beneficieze de dispozitiile prev. de art.396 alin.10 cod procedura penala, in sensul ca a recunoscut in totalitate fapta astfel cum i s-a retinut in sarcina prin actul de sesizare si a solicitat ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala.

Curtea constata de altfel ca motivele de apel invocate de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie- Serviciul Teritorial Constanta si de catre inculpat nu vizeaza modalitatea de retinere a starii de fapt de catre prima instanta ci doar individualizarea judiciara a pedepselor aplicate inculpatului si individualizarea judiciara a modalitatii de executare a pedepsei rezultante.

Curtea retine ca la data de 01.02.2014 au intrat in vigoare la data de 01.02.2014 noul cod penal si noul cod de procedura penala, cauza urmand a fi examinata si din perspectiva aplicarii legii penale mai favorabile potrivit art.5 cod penal; pentru aceasta, Curtea va avea in vedere si decizia Curtii Constitutionale nr.265/06.05.2014 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr.372/20.05.2014), decizie definitiva si general obligatorie, prin care, cu unanimitate de voturi, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.5 din Codul penal sunt constitutionale in masura in care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive in stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile.

In ceea ce priveste infractiunile pentru care a fost trimis in judecata inculpatul [...], Curtea retine urmatoarele:

 • pana la data de 01.02.2014 infractiunea prev. de art. 18

  1

  alin.1 si 3 din Legea nr.78/2000, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.161/2003, era sanctionata cu inchisoare de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi;
 • Legea nr.78/2010 in vigoare incepand cu data de 01.02.2014, astfel cum a fost modificata prin art.79 din Legea nr.187/2012 de punere in aplicare a noului cod penal, sanctioneaza infractiunea prev. de art. 18

  1

  alin.1 cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi;
 • art. 18

  1

  alin.3 din Legea nr.78/2010 in vigoare incepand cu data de 01.02.2014, astfel cum a fost modificata prin art.79 din Legea nr.187/2012, sanctioneaza fapta prev. la art. 18

  1

  alin.1 care a produs consecinte deosebit de grave, insa prejudiciile produse prin cele 2 fapte care fac obiectul prezentului dosar (1.927.358 lei - pentru fapta din decembrie 2009, 1.507.696 - pentru fapta din martie 2012) nu depasesc cuantumul de 2.000.000 lei pentru existenta consecintelor deosebit de grave astfel cum a fost reglementat de art.183 noul cod penal in vigoare din 01.02.2014;
 • in cauza nu se impunea retinerea in favoarea inculpatului [...] a circumstantei atenuante prev. de art.74 alin.2 C.p. din 1969 constand in lipsa antecedentelor penale (acest fapt incadrandu-se de fapt in prev. art.74 alin.1 lit.a) cod penal 1969), conduita buna anterioara a inculpatului neimpunandu-se a fi retinuta ca circumstanta atenuanta judiciara avand in vedere caracterul facultativ al acesteia raportat la modalitatea concreta de comitere a faptelor, la prejudiciile deosebit de ridicate (1.927.358 lei - pentru fapta din decembrie 2009, 1.507.696 - pentru fapta din martie 2012) si la atitudinea procesuala a inculpatului din cursul urmarii penale, respectiv faptul ca dupa comiterea celei de-a doua fapte, inculpatul a incercat sa i-a legatura cu invinuitul [...] si sa incerce rezolvarea situatiei intr-un alt mod decat cel al recunoasterii vinovatiei si asumarii consecintelor faptelor, sugerandu-i acestuia sa se implice in rezolvarea problemei direct cu conducatorul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Bucuresti;
 • fata de aspectele expuse mai sus, se impune ca modalitatea de executare a pedepsei rezultante sa fie in regim privativ de libertate, raportat la modalitatea concreta de comitere a faptei, la cuantumul ridicat al prejudiciilor si la conduita procesuala a inculpatului, acesta neavand o conduita constant sincera pe parcursul procesului penal.

Prin urmare, examinand cauza din perspectiva aplicarii legii penale mai favorabile potrivit art.5 cod penal, raportat si la decizia Curtii Constitutionale nr.265/06.05.2014, Curtea constata ca dispozitiile penale mai favorabile sunt cele ulterioare datei de 01.02.2014, avand in vedere limitele speciale de pedeapsa:

 • prev. de art. 18

  1

  alin.1 din Legea nr.78/2010 in vigoare incepand cu data de 01.02.2014, astfel cum a fost modificata prin art.79 din Legea nr.187/2012 de punere in aplicare a noului cod penal: inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi;
 • prev. de art. 18

  1

  alin.1 si 3 din Legea nr.78/2000, in forma in vigoare pana la data de 01.02.2014: inchisoare de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Aceleasi considerente sunt valabile si pentru forma tentativei acestei infractiuni referitor la fapta din martie 2012, cu mentiunea ca liumitele speciale se reduc la jumatate, potrivit art.33 alin.2 noul cod penal, respectiv art.21 alin.2 cod penal 1969.

In consecinta, pentru aplicarea legii penale mai favorabile, Curtea va dispune, in baza art.386 cod procedura penala, schimbarea incadrarii juridice data faptelor retinute inculpatului [...]:

 • din infractiunea prev. de art. 31 alin. 2 cod penal 1969 rap. la art. 18

  1

  alin.1 si 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 cod penal 1969, art.76 alin.1 lit.b) cod penal 1969 si art.396 alin.10 cod procedura penala in infractiunea prev. de art.52 alin.3 Cod penal rap.la art. 18

  1

  alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedura penala si art. 5 cod penal pentru fapta inculpatului [...] care, in luna decembrie 2009, a atasat, la dosarul constituit ca urmare a Cererii de plata a avansului din data de 02.12.2009 formulate in cadrul Proiectului [...]-
  „Modernizarea fermei vegetale prin infiintarea unei plantatii de piersic in suprafata de 20 hectare, achizitionarea de masini si utilaje agricole, reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii finantate cu fonduri FEADR Masura 121”,
  al carui beneficiar este S.C. [...] S.R.L. Constanta, inscrisul intitulat „Scrisoare de garantie bancara nr. [...] din data de 02.12.2009”, aparent emisa de [...], in realitate contrafacuta, lucru ce a condus la ajutorul, dat cu intentie, invinuitului [...] - reprezentant al S.C. [...] S.R.L. - in obtinerea de catre acesta, fara vinovatie, a avansului in cuantum de 1.927.358 RON de la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta, avans obtinut pe nedrept din fonduri comunitare (FEADR) ca urmare a utilizarii scrisorii de garantie bancara contrafacuta;

- din infractiunea prev. de art. 31 alin. 2 cod penal 1969 rap. la art. 20 cod penal 1969 in ref. la art. 18

1

alin.1 si 3 si art.18

4

din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 cod penal 1969, art.76 alin.1 lit.c) cod penal 1969 si art.396 alin.10 cod procedura penala in infractiunea prev. de art.52 alin.3 cod penal rap.la art.33 cod penal in ref. la art.18

1

alin.1 din Legea nr.78/2000 si art.18

4

din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedura penala si art. 5 cod penal pentru fapta inculpatului [...] care, in luna martie 2012, a atasat, la dosarul constituit ca urmare a Cererii de avans din data de 15.03.2012, formulate in cadrul Proiectului [...] -
„infiintarea unei plantatii pomicole cu irigatii prin picurare si achizitie de utilaje si echipamente specializate in localitatea [...], Jud. Constanta”,
al carui beneficiar este S.C. [...] S.R.L. Com. [...], Jud. Constanta, inscrisul intitulat „Scrisoare de garantie bancara nr. [...] din data de 15.03.2012”, aparent emisa de [...], insa, in realitate, contrafacuta, precum si a Adresei nr. 4163/19.03.2012, aparent emisa tot de [...], prin care se confirma autenticitatea si valabilitatea scrisorii de garantie bancare sus-mentionate, la randul ei respectiva adresa fiind contrafacuta, actiuni care au condus la ajutorul, dat cu intentie, inculpatului [...] - reprezentant legal in cadrul proiectului al S.C. [...] S.R.L. - in tentativa de obtinere de catre acesta, fara vinovatie, a avansului in valoare de 1.507.696 RON, de la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta, avans care ar fi urmat a fi obtinut, pe nedrept, din fonduri comunitare (FEADR), in cazul in care inscrisurile false nu erau descoperite, tocmai ca urmare a utilizarii celor doua inscrisuri contrafacute.

Acest aspect a fost pus in discutia partilor la instanta de fond la termenul din data de 04.11.2014 cu ocazia dezbaterilor si face obiectul judecatii in apel ca urmare a efectului devolutiv al apelurilor declarate in cauza, potrivit art.417 alin.1,2 cod procedura penala.

La individualizarea judiciara a pedepselor pentru infractiunile retinute, Curtea va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.74 cod penal, limitele speciale de pedeapsa, modalitatea concreta de comitere a faptelor, cuantumul prejudiciilor, faptul ca inculpatul nu are antecedente penale si a apelat la procedura de judecata simplificata in fata instantei de fond, astfel ca va aplica inculpatului pedepse orientate catre minimele speciale de pedeapsa pentru faptele retinute, respectiv va aplica pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru fapta din decembrie 2009 si pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru fapta din martie 2012 (in forma tentativei).

Regimul sanctionator al concursului de infractiuni este cel prev. de art.38 alin.1, art. 39 alin.1 lit.b) cod penal (raportat la aplicarea globala a legii penale mai favorabile, raportat si la decizia Curtii Constitutionale nr.265/06.05.2014, Curtea urmand sa aplice inculpatului [...] pedeapsa principala cea mai grea de 3 ani ...

decembrie 2009, 1.507.696 - pentru fapta din martie 2012) si la conduita procesuala a inculpatului, acesta neavand o conduita constant sincera pe parcursul procesului penal.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.421 pct.1 lit.b) cod procedura penala, Curtea va respinge ca nefondat apelul formulat de catre inculpatul [...] impotriva sentintei penale nr. 627 din data de 24.12.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul penal nr. 14481/212/2013; chiar daca s-au retinut dispozitiile penale mai favorabile ca fiind cele prevazute de Legea nr.78/2010 in vigoare incepand cu data de 01.02.2014, astfel cum a fost modificata prin art.79 din Legea nr.187/2012 de punere in aplicare a noului cod penal, apelul inculpatului apare ca nefondat ca urmare a inlaturarii circumstantei atenuante judiciare retinuta de instanta de fond si prin faptul ca in final incuulpatul [...] va executa pedeapsa rezultanta de 3 ani si 8 luni inchisoare, deci intr-un cuantum mai mare decat pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare stabilita de prima instanta.

In baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedura penala, Curtea va admite apelul formulat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta impotriva sentintei penale nr. 627 din data de 24.12.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul penal nr. 14481/212/2013, va desfiinta sentinta apelata si, rejudecand, in baza art.386 cod procedura penala, Curtea va schimba incadrarea juridica data faptelor retinute inculpatului [...]:

 • din infractiunea prev. de art. 31 alin. 2 cod penal 1969 rap. la art. 18

  1

  alin.1 si 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 cod penal 1969, art.76 alin.1 lit.b) cod penal 1969 si art.396 alin.10 cod procedura penala in infractiunea prev. de art.52 alin.3 Cod penal rap.la art. 18

  1

  alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedura penala si art. 5 cod penal
 •  din infractiunea prev. de art. 31 alin. 2 cod penal 1969 rap. la art. 20 cod penal 1969 in ref. la art. 18

  1

  alin.1 si 3 si art.18

  4

  din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 cod penal 1969, art.76 alin.1 lit.c) cod penal 1969 si art.396 alin.10 cod procedura penala in infractiunea prev. de art.52 alin.3 cod penal rap.la art.33 cod penal in ref. la art.18

  1

  alin.1 din Legea nr.78/2000 si art.18

  4

  din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedura penala si art. 5 cod penal.
 1. In consecinta, in baza art.52 alin.3 Cod penal rap.la art. 18

  1

  alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedura penala si art. 5 cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani inchisoare.

In baza art.67 alin.1,2 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (functie in cadrul unui Birou Implementare Program SAPARD, avand in vedere ca s-a folosit de aceasta functie la comiterea infractiunii), k) cod penal pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

II. In baza art.52 alin.3 cod penal rap.la art.33 cod penal in ref. la art.18

1

alin.1 din Legea nr.78/2000 si art.18

4

din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedura penala si art. 5 cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza art.67 alin.1,2 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (functie in cadrul unui Birou Implementare Program SAPARD, avand in vedere ca s-a folosit de aceasta functie la comiterea infractiunii), k) cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.65 alin.1 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (functie in cadrul unui Birou Implementare

In baza art.65 alin.1 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (functie in cadrul unui Birou Implementare Program SAPARD, avand in vedere ca s-a folosit de aceasta functie la comiterea infractiunii), k) cod penal.

Program SAPARD, avand in vedere ca s-a folosit de aceasta functie la comiterea infractiunii), k) cod penal.

In baza art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa principala cea mai grea de 3 ani inchisoare, la care se va adauga un spor de 8 luni inchisoare (reprezentand o treime din cealalta pedeapsa stabilita de 2 ani inchisoare), in final inculpatul [...] executand pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare.

Pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare aplicata inculpatului [...] se va executa in regim de detentie, potrivit art.60 cod penal.

In baza art.45 alin.3 lit.a) cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementara cea mai grea constand in interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (functie in cadrul unui Birou Implementare Program SAPARD), k) cod penal pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.45 alin.5 cod penal cu referire la art.45 alin.3 lit.a) cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa accesorie cea mai grea constand in interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (functie in cadrul unui Birou Implementare Program SAPARD), k) cod penal.

Curtea va mentine restul dispozitiilor sentintei apelate in masura in care nu contravin prezentei decizii.

In baza art.275 alin.2,3 cod procedura penala, inculpatul [...] va fi obligat la 500 lei cheltuieli judiciare catre stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in apel ramanand in sarcina acestuia.

Decizia penala nr. 11/P/19.05.2015 Judecator redactor Dan Iulian Nastase


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.