Obligațiile Părților şi Terților în Desfăşurarea Procesului | Discută Online Cu Un Avocat
avocat bucuresti online
Clasificarea acțiunilor civile Acțiunile în realizarea dreptului
14 februarie 2017
Avocat Online
Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
16 februarie 2017

Obligațiile părților şi terților în desfăşurarea procesului

avocat pret

avocat pret

Obligațiile părților şi terților în desfăşurarea procesului

Obligațiile părților şi terților în desfăşurarea procesului

Părțile au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea şi termenele stabilte de lege sau de judecător, să-şi probeze pretențiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia.

Dacă o parte deține un mijloc de probă poate, la cererea celeilalte părți sau din oficiu, să dispună înfățişarea acestuia, sub sancțiunea plății unei amenzi judiciare.

În cazul în care, pe parcursul soluționări procesului, reclamantul nu îşi îndeplineşte în mod culpabil obligațiile instituite în sarcina sa de către instanță, aceasta va putea dispune suspendarea judecării pricinii.

Orice persoană este obligată, în condițiile legii, să sprijine realizarea justiției. Cel care, fără motiv legitim, se sustrage de la îndeplinirea acestei obligații poate fi constrâns să o execute sub sancțiunea plății unei amenzi judiciare şi, dacă este cazul, a unor daune-interese.

În acest sens, instanța poate solicita citarea ca martor a terțului persoană fizică sau a reprezentanților persoanei juridice care dețin un înscris util în soluționarea cauzei in vederea prezentării acestuia în instanță, obligație ce revine şi instituțiilor şi autorităților publice de a trimite instanței înscrisul solicitat, în condițiile legii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.