Obligarea La Plata Unei Amenzi Urmare A Conducerii Unui Autoturism Fara Rovinieta Pe Teritoriul Sloven » Consultă Avocat
Plangere Penala
Nerespectarea regimului armelor si munitiilor, Contopire
31 martie 2020
caut avocat bun
Obtinere ilegala de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene
31 martie 2020

Obligarea la plata unei amenzi urmare a conducerii unui autoturism fara rovinieta pe teritoriul sloven

firma avocatura

firma avocatura


Obligarea la plata unei amenzi urmare a conducerii unui autoturism fara rovinieta pe teritoriul sloven

Din certificatul emis de autoritatile slovene rezulta ca decizia de aplicare a sanctiunii pecuniare a fost aplicata de o autoritate a statului emitent, alta decat o instanta, cu privire la fapte care se pedepsesc conform dreptului national al statului emitent ca fiind incalcari ale normelor de drept si s-a confirmat ca persoana in cauza a avut posibilitatea judecarii cauzei de o instanta judecatoreasca cu competenta speciala in materie penala. Prin acelasi certificat s-a confirmat ca decizia este definitiva, cauza a facut obiectul unei proceduri scrise, intimatul [...] a participat personal in procedura si a fost informat personal despre dreptul sau de a contesta cauza si de termenul unei asemenea cai de atac.

In art. 21 alin. 1 din Legea nr. 5/2014 se prevede ca executarea sanctiunilor de natura financiara aplicate cetatenilor romani sau persoanelor cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala pe teritoriul Romaniei, care au bunuri ori o sursa de venit in acest stat, de catre autoritatile competente din alte state membre se face in conditiile dispozitiilor prevazute in titlul VII cap. II sectiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004.

Legea nr. 302/2004 Art. 21 alin. 1 din Legea nr. 5/2014

Prin sentinta penala nr. 1406/22.11.2013 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul nr. 170/212/2013 s-a dispus in baza art. art. 187

41

alin. 1 din Legea nr. 302/2004 recunoasterea hotararii penale straine pronuntata de DARS d.d. la data de 28.08.2010, definitiva la data de 07.09.2010, privind pe numitul [...], condamnat pentru conducerea unui autoturism fara vigneta, la plata sumei de 300 euro.

O copie de pe prezenta, la ramanerea definitiva, se comunica DARS d.d. - Slovenia si Ministerului Justitiei - Serviciul cooperare judiciara internationala in materie penala - Directia Drept International si Cooperare Judiciara.

Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca a fost obligat la plata unei amenzi de 300 euro, intrucat la data de 28.08.2010, in jurul orei 23,50, a fost depistat la frontiera de Obrezje intr-un autoturism cu numar de inregistrare [...] care nu avea vinieta valabila, folosita in maniera prescrisa, savarsind astfel o contraventie astfel cum este definita la art. 77.a alin. 3 & 1 din Legea Drumurilor Publice (publicata in Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 33/2006, cu modificari).

Intimatul a solicitat instantei sa constate ca nu sunt incidente in cauza cazurile prevazute de art. 241 alin. 2 lit. „f” (i), in sensul ca in cazul unei proceduri scrise, persoana nu a fost, in conformitate cu legea statului emitent, informata personal sau printr-un reprezentant, competent potrivit legii nationale, referitor la dreptul sau de a contesta cauza si la termenele de exercitare a caii de atac sau a dispozitiilor art. 241 alin. 2 lit. „f” (ii) - nu s-a prezentat personal, cu exceptia cazului in care certificatul precizeaza ca: - persoana a fost informata personal sau printr-un reprezentant, competent potrivit legii nationale, referitor la procedura desfasurata in conformitate cu legea statului emitent; sau persoana a specificat ca nu contesta cauza., avand in vedere ca autoritatile slovene nu pot face dovada ca intimatului i-au fost aduse la cunostinta verbal sau in forma scrisa solicitarea de a plati amenda de 300 de euro sau posibilitatea de contestare a acesteia, neexistand nici o dovada in acest sens.

S-a invocat, de asemenea, vatamarea intereselor legitime ale unui cetatean roman, prin inscrierea si prelucrarea datelor acestuia in sistemele informatice ale Ministerului Justitiei fara a i se garanta acestuia dreptul de a se opune unei astfel de proceduri pe cale administrativa sau contencioasa. Totodata, s-a invocat incalcarea, de catre autoritatile slovene a art. 6 paragraful 3 lit. „a” din CEDO care statueaza ca
"persoana trebuie sa fie informata, in termenul cel mai scurt, intr-o limba pe care o intelege si in mod amanuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa ”

Mai mult decat atat, s-a considerat ca sesizarea organelor competente romane a fost nelegala din moment ce nu exista o declaratie a intimatului de recunoastere a savarsirii vreunei abateri la regimul rutier pe teritoriul statului sloven.

Verificand actele dosarului, instanta a constatat ca aspectele invocate de aparatorul intimatului nu sunt intemeiate, avand in vedere urmatoarele considerente:

Hotararea pronuntata de DARS d.d. la data de 28.08.2010, definitiva la data de 07.09.2010, poate produce efecte juridice in Romania; nu s-a pronuntat o hotarare in Romania sau in alt stat pentru aceeasi fapta impotriva numitului [...]; executarea hotararii nu este prescrisa conform legii romane; hotararea nu se refera la fapte care sa fie considerate de catre legea romana ca fiind comise integral sau partial pe teritoriul Romaniei si nici la fapte comise in afara teritoriului statului emitent si pentru care legea romana sa nu permita urmarirea acelei infractiuni atunci cand a fost comisa in afara teritoriului Romaniei; nu exista imunitate conform legii romane; hotararea a fost pronuntata fata de numitul [...] - nascut la data de 12.10.1971 - care, conform legii romane, raspunde pentru fapta cu privire la care s-a pronuntat hotararea. De asemenea, asa cum s-a mentionat anterior, conform certificatului inaintat de autoritatile slovene, [...] a comparut personal in procedura.

Impotriva sentintei penale nr. 1406/22.11.2013 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul nr. 170/212/2013 a declarat recurs intimatul [...], care a solicitat sa se dispuna respingerea cererii de recunoastere si executare a solicitarii autoritatilor din Slovenia privind sanctiunea pecuniara de 300 euro, apreciind ca nu s-au indeplinit conditiile privind procedura de comunicare catre petent a hotararii autoritatilor slovene, nu sunt indeplinite conditiile prev. de art.241 alin.2 lit. f din Legea nr. 302/2004.

Examinand legalitatea si temeinicia sentintei penale recurate, prin prisma criticilor formulate de recurent, precum si din oficiu, conform art. 385

6

alin. 3 C. pr. pen., curtea constata ca recursul formulat este nefondat.

Prima instanta a fost investita cu o cerere privind recunoasterea si executarea sanctiunii pecuniare in cuantum de 300 euro aplicata intimatului [...] prin hotararea pronuntata de DARS d.d. la data de 28.08.2010, definitiva la data de 07.09.2010, condamnat pentru conducerea unui autoturism fara vinieta pe teritoriul Sloveniei.

Intimatul [...] a recunoscut ca este persoana careia i s-a aplicat sanctiunea pecuniara in cuantum de 300 euro prin hotararea pronuntata de DARS d.d. la data de 28.08.2010, insa a invocat faptul ca nu i s-a comunicat aceasta hotarare de catre autoritatile slovene si nu a fost informat despre dreptul sau de a contesta masura dispusa impotriva sa, iar autoritatile slovene nu au facut dovada incunostiintarii intimatului.

Curtea constata ca, potrivit art. 240 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, autoritatile judiciare romane de executare recunosc o hotarare fara alte formalitati si iau imediat toate masurile necesare pentru executarea acesteia, cu exceptia cazului in care constata ca este aplicabil unul dintre motivele de nerecunoastere sau neexecutare prevazute la art. 241.

In art. 241 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 se prevede ca autoritatile judiciare romane de executare pot refuza sa recunoasca si sa execute o hotarare daca nu a fost prezentat certificatul prevazut la anexa nr. 3, daca certificatul respectiv este incomplet sau este in mod vadit necorespunzator cu hotararea.

Curtea constata ca cererea de recunoastere si executare a sanctiunii pecuniare este insotita de certificatul prevazut in anexa nr. 3 din lege, aspect care nici nu a fost contestat de intimat.

In alineatul 2 al art. 241 sunt mentionate si alte motive de nerecunoastere si neexecutare a hotararii, dintre acestea intimatul invocand incidenta cazurilor prev. la litera f i si ii, respectiv (i) in cazul unei proceduri scrise, nu a fost, in conformitate cu legea statului emitent, informata personal sau printr-un reprezentant, competent potrivit legii nationale, referitor la dreptul sau de a contesta cauza si la termenele de exercitare a caii de atac; sau (ii) nu s-a prezentat personal, cu exceptia cazului in care certificatul precizeaza ca persoana a fost informata personal sau printr-un reprezentant, competent potrivit legii nationale, referitor la procedura desfasurata in conformitate cu legea statului emitent. Aceasta reglementare era in vigoare la data pronuntarii hotararii recurate, care insa a suferit modificari prin Legea nr. 300/2013, dar care nu modifica aprecierea realizata de prima instanta asupra neincidentei acestor motive de refuz.

Dovedirea informarii intimatului despre posibilitatea de a contesta cauza si despre termenele de exercitare a caii de atac nu se realizeaza prin prezentarea de catre autoritate a inscrisurilor care sa ateste modalitatea in care a fost informat intimatul, ci prin mentiunile din cuprinsul certificatului prevazut in anexa nr. 3 din lege, al carui cuprins are menirea tocmai de a clarifica toate aspectele relevante in aprecierea indeplinirii tuturor conditiilor pentru recunoasterea si executarea hotararii.

Din certificatul emis de autoritatile slovene rezulta ca decizia de aplicare a sanctiunii pecuniare a fost aplicata de o autoritate a statului emitent, alta decat o instanta, cu privire la fapte care se pedepsesc conform dreptului national al statului emitent ca fiind incalcari ale normelor de drept si s-a confirmat ca persoana in cauza a avut posibilitatea judecarii cauzei de o instanta judecatoreasca cu competenta speciala in materie penala. Prin acelasi certificat s-a confirmat ca decizia este definitiva, cauza a facut obiectul unei proceduri scrise, intimatul [...] a participat personal in procedura si a fost informat personal despre dreptul sau de a contesta cauza si de termenul unei asemenea cai de atac.

Se constata ca mentiunile din certificatul emis de autoritatile slovene fac inaplicabile cazurile de refuz prev. de art. 241 alin. 2 lit. f pct. i si ii din Legea nr. 302/2004.

Curtea constata ca referirea intimatului la art. 13 pct. 5 din Legea nr. 5/2014 nu are incidenta in cauza, intrucat aceasta dispozitie invocata reglementeaza procedura de informare de catre autoritatile romane a persoanelor care au incalcat normele de circulatie pe teritoriul Romaniei, iar nu si ipoteza incalcarilor normelor de circulatie de catre cetatenii romani pe teritoriul altor state.

De altfel, in art. 21 alin. 1 din Legea nr. 5/2014 se prevede ca executarea sanctiunilor de natura financiara aplicate cetatenilor romani sau persoanelor cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala pe teritoriul Romaniei, care au bunuri ori o sursa de venit in acest stat, de catre autoritatile competente din alte state membre se face in conditiile dispozitiilor prevazute in titlul VII cap. II sectiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004.

Nu poate fi primita nici critica privind nelegala sesizare a autoritatilor judiciare romane, ca urmare a lipsei unei declaratii de recunoastere a savarsirii faptei de catre intimat, o astfel de conditie nefiind cuprinsa in Legea nr. 302/2004, care prevede posibilitatea autoritatii statului solicitant de a se sesiza direct autoritatea judiciara romana, singura conditie fiind de a se inainta certificatul prevazut la anexa nr. 3 din lege, cerinta realizata in cauza.

In concluzie, Curtea constata ca prima instanta a fost legal sesizata de autoritatile slovene, cererea a fost insotita de certificatul prevazut la anexa nr. 3 din lege, nu sunt incidente dispozitiile art. 241 din Legea nr. 302/2004 privind motivele de refuz a cererii de recunoastere si executare a sanctiunii pecuniare, motiv pentru care in mod intemeiat prima instanta a recunoscut, in vederea executarii, hotararea straina de aplicare a sanctiunii pecuniare in cuantum de 300 euro, criticile intimatului nefiind intemeiate.

Pentru aceste considerente, in baza art. 385

15

pct. 1 lit. b C. pr. pen., Curtea va respinge ca nefondat recursul formulat de inculpatul [...] impotriva sentintei penale nr. 1406/22.11.2013 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul nr. 170/212/2013.

In baza art. 192 alin. 2 C. pr. pen. intimatul va fi obligat la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Decizia penala nr. 104/P/30.01.2014 Judecator redactor Marius Damian Mitea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.