Obligarea Asiguratorului De Raspundere Civila  la Cheltuieli Judiciare.           Actiune Civila Disjunsa. Dispozitiile Legale Aplicabile. » Consultă Avocat
Plangere Penala
Caile de atac ordinare. Persoanele care pot declara recurs.
18 martie 2020
caut avocat bucuresti
Individualizarea pedepsei.  Inlaturare circumstante atenuante. Majorare  cuantum pedeapsa.  Inlocuirea  suspendarii executarii pedepsei conform  art. 81-83 cod penal,  cu suspendarea pedepsei sub supraveghere conform art. 86/1 Cod Penal.
18 martie 2020

Obligarea asiguratorului de raspundere civila  la cheltuieli judiciare.           Actiune civila disjunsa. Dispozitiile legale aplicabile.

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Obligarea asiguratorului de raspundere civila  la cheltuieli judiciare.           Actiune civila disjunsa. Dispozitiile legale aplicabile.

 

Conform art.191 alin.1 C.proc.pen. in caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu exceptia cheltuielilor privind interpretii desemnati de organele judiciare, potrivit legii, precum si in cazul in care s-a dispus acordarea de asistenta gratuita, care raman in sarcina statului iar potrivit alin.3 al aceluiasi articol, partea responsabila civilmente, in masura in care este obligata solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligata in mod solidar cu acesta si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Penala si pentru cauze cu minori si de familie,

Decizia civila nr. 1313 din 8 octombrie 2012.  

Prin sentinta penala nr.139 din data de 10.07.2012 pronuntata de judecatorie a fost condamnat inculpatul S.A.G. pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, (fapta din data de 18.12.2011) la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare a carei executare a fost suspendata conditionat pe o durata de 3 ani si 4 luni.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi prev. de art. 71 si 64 lit. a si b Cod penal cu exceptia dreptului de a alege in alegerile legislative, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a Cod penal, care de asemenea a fost suspendata.

In baza art. 320 alin. 5 C.proc.pen. s-a disjuns latura civila a cauzei si s-a dispus formarea unui alt dosar fixandu-se termen la 4.09.2012.

In baza art.191 alin.1 C.proc.pen. inculpatul a fost obligat, alaturi de asiguratorul S.C. Asigurare Reasigurare Astra S.A. Bucuresti,  la plata sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat.

In actul de sesizare s-a retinut ca in ziua de 18.12.2011, in jurul orelor 13,50 a avut loc un accident de circulatie in care au fost implicate un autoturism cu numarul de inmatriculare ………… si un moped cu numarul de inmatriculare ……….  

Din actele de urmarire penala a rezultat ca la data mai sus mentionata inculpatul-posesor al permisului categoria B-se deplasa la volanul autoturismului pe strada Republicii din orasul P. La intersectia strazii Republicii cu strada Stadionului, inculpatul a virat stanga brusc, fara a se asigura si fara a ceda trecerea mopedului condus de partea vatamata care se deplasa din sens invers. Cele doua vehicule s-au ciocnit, din impact rezultand atat pagube materiale (avarii ale autoturismului) cat si accidentarea partii vatamate careia i-au fost cauzate in imprejurarile de mai sus, leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de ingrijiri medicale. Leziunile i-au pus viata in primejdie (ruptura de spina care a necesitat splenectomie).

Inculpatului i-au fost recoltate probe sangvine rezultand o imbibatie alcoolica de 0,75 g/l alcool pur in sange si 0,55 g/l alcool pur in sange.

Inculpatul a recunoscut savarsirea faptei, aratand ca a observat mopedul care se deplasa din sens invers insa a apreciat ca are timp sa vireze stanga pentru a patrunde pe strada Stadionului.

La termenul din data de 29.05.2012 partea vatamata a depus cerere de constituire parte civila  cu suma de 150.000 euro din care 5000 euro daune materiale si 145.000 euro daune morale, in echivalentul in lei si a solicitat introducerea in cauza  in calitate de asigurator de raspundere civila a SC Asigurare-Reasigurare Astra SA .

In sedinta publica din data de 26.06.2012 inculpatul a declarat ca recunoaste savarsirea faptei si este de acord ca judecarea cauzei sa aiba loc in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, pe care le cunoaste si le insuseste. Cu privire la latura civila a sustinut ca suma pretinsa de victima este exagerat de mare.

In temeiul art. 320 alin 5 C.proc.pen. instanta de fond a disjuns latura civile a cauzei, formandu-se un alt dosar.

Instanta de fond a constatat prin sentinta penala pronuntata ca fapta inculpatului care la data de 18.12.2011, conducand autoturismul inmatriculat sub nr. ……….., nu a respectat prevederile art. 48 din OUG nr. 195/2002, coroborate cu prevederile art. 49 si art. 51 din  acelasi act normativ si a produs din culpa sa, un accident rutier care a avut ca urmare vatamarea corporala a victimei provocandu-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 25-30  zile ingrijiri medicale in imprejurarile de fapt descrise in actul de inculpare si pe care acesta le-a recunoscut integral si neconditionat, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prevazuta de art.184 alin.2 si 4 C.pen.

La individualizarea pedepsei, instanta a avut in vedere  potrivit disp. art.72 C.pen., dispozitiile partii generale ale Codului penal, limitele de pedeapsa prevazute de lege pentru infractiunea savarsita, prin prisma articolului 320

1

C.proc.pen., caruia instanta i-a dat relevanta fata de pozitia procesuala manifestata de inculpat, persoana acestuia, care nu este cunoscut cu antecedente penale, a avut o atitudine sincera pe parcursul urmaririi penale si al judecatii, gradul de pericol social  al faptei, imprejurarile in care aceasta a fost comisa, in sensul ca inculpatul la data comiterii faptei se afla sub influenta bauturilor alcoolice  si urmarile grave pe care fapta le-a avut asupra victimei.

Fata de aceste considerente, instanta a considerat ca o pedeapsa cu inchisoarea intr-un cuantum orientat spre minimul special este suficienta pentru reeducarea inculpatului, urmand ca executarea acesteia sa fie suspendata conditionat, cerintele art.81 Cod penal fiind indeplinite.

Potrivit art. 71 C.pen., s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a,b C.pen.a carei executare a fost de asemenea suspendata,  in baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a exercitat recurs asiguratorul SC Asigurare Reasigurare Astra SA.

Prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, recurentul-asigurator SC Asigurare Reasigurare Astra SA a sustinut ca in mod eronat instanta de fond l-a obligat alaturi de inculpat la plata sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat, desi, potrivit dispozitiilor legale aplicabile in cauza, societatea de asigurare nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru plata acestora si a solicitat admiterea recursului, casarea hotararii atacate si, pe fondul cauzei, obligarea exclusiva a inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Curtea, examinand hotararea recurata in raport de critica formulata, de probele administrate si de dispozitiile legale incidente in cauza dar si sub toate aspectele, conform art.385

6

alin.3 si art.385

9

alin.3 Cod procedura penala, a constatat ca este afectata legalitatea si temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed:

Din analiza coroborata a materialului probator strans numai in faza de urmarire penala, rezulta ca instanta de fond, in baza propriului examen, in mod judicios, temeinic si motivat a stabilit vinovatia inculpatului pentru comiterea infractiunii pentru care a fost trimis in judecata, in raport cu situatia de fapt retinuta si pe care acesta a declarat ca o recunoaste, pentru a beneficia de reducerea legala a pedepsei asa cum prevede art.320

1

C.proc.pen.

Astfel, stabilind raspunderea penala a inculpatului, instanta de fond l-a condamnat pe acesta la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prev.de art.184 alin.2 si 4 Cod penal, dispunand suspendarea conditionata a executarii acesteia.

Prin aceeasi sentinta, instanta de fond a disjuns solutionarea actiunii civile alaturate celei penale de catre partea vatamata care s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal.

Totodata, a obligat pe inculpat alaturi de asiguratorul de raspundere civila SC Asigurare Reasigurare Astra SA la cheltuieli judiciare catre stat, indicand drept fundament juridic pentru instituirea acestei obligatii dispozitiile art.191 C.proc.pen.

Critica societatii de asigurare recurente, vizand gresita dezlegare data de prima instanta acestui din urma aspect, este intemeiata si atrage incidenta cazului de recurs prev.de art.385

9

pct.17

2

C.proc.pen.

Conform art.191 alin.1 C.proc.pen. in caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu exceptia cheltuielilor privind interpretii desemnati de organele judiciare, potrivit legii, precum si in cazul in care s-a dispus acordarea de asistenta gratuita, care raman in sarcina statului iar potrivit alin.3 al aceluiasi articol, partea responsabila civilmente, in masura in care este obligata solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligata in mod solidar cu acesta si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

In raport de acest cadru legal, numai obligatia inculpatului la plata cheltuielilor judiciare este justificata de prima instanta prin invocarea si aplicarea prevederilor art.191 C.proc.pen., ca o consecinta a condamnarii dispuse.

Instituirea obligatiei asiguratorului de a plati alaturi de inculpat suma stabilita cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, nu a fost fundamentata juridic si nici motivata in vreun fel de instanta fondului.

La examinarea raspunderii juridice civile a asiguratorului in procesul penal, in cazul asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudiciile cauzate prin accidente produse de autovehicule, nu sunt aplicabile dispozitiile art.1000 alin.1 si 3 din Codul civil privind raspunderea pentru fapta altuia sau a comitentilor pentru prejudiciul ocazionat de prepusii lor, care constituie temeiurile raspunderii civile, in procesul penal, pentru faptele acestora, ceea ce ar face incidente prevederile art.191 alin.3 C.proc.pen. sus-citat.

Caracterul limitat, derivat din contract, al obligatiei asumate de societatea de asigurare exclude asimilarea pozitiei sale, determinata de aplicarea dispozitiilor art. 54 alin. 4, coroborate cu cele ale art. 57 alin. 1 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare, cu calitatea de parte responsabila civilmente sau de garant, cat timp nici o prevedere legala nu permite o astfel de interpretare.

Natura juridica a obligatiei pe care si-o asuma societatea de asigurare prin incheierea contractului de asigurare cu asiguratul este total diferita de raspunderea pentru fapta altuia, reglementata prin art. 1000 alin. 1 din Codul civil, precum si de raspunderea comitentilor, pentru prejudiciul cauzat de prepusii lor, la care se refera alin. 3 al aceluiasi articol.

Pe de alta parte, nici nu se poate considera ca raspunderea civila a asiguratorului pentru prejudiciul cauzat de asigurat a fost reglementata prin dispozitie speciala a legii civile, deoarece, asa cum s-a aratat, prin Legea nr. 136/1995 s-a prevazut obligativitatea citarii societatii de asigurare in calitate de asigurator de raspundere civila, fara a se face trimitere la vreo dispozitie care sa permita sa i se atribuie calitatea de parte responsabila civilmente sau de garant.

Asa fiind, din analiza dispozitiilor legale si a principiilor de drept la care s-a facut referire rezulta ca, in cazul producerii unui accident de circulatie, avand ca urmare cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a incheiat contract de asigurare obligatorie de raspundere civila, coexista raspunderea civila delictuala, bazata pe art. 998 din Codul civil, a celui care, prin fapta sa, a cauzat efectele pagubitoare, cu raspunderea contractuala a asiguratorului, intemeiata pe contractul de asigurare incheiat in conditiile reglementate prin Legea nr. 136/1995.

Art. 49 din acest act normativ stabileste ca asiguratorul acorda despagubiri, in baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de vehicule (…) si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in conformitate cu:

- legislatia in vigoare din statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul de vehicul si cu cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut in legislatia respectiva si cel prevazut in contractul de asigurare;

- legislatia romaneasca in vigoare, in cazul in care persoanele pagubite sunt cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, in timpul unei calatorii ce leaga direct doua teritorii in care este valabil tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, daca nu exista birou national pe teritoriul traversat in care s-a produs accidentul.  

Acelasi act normativ prevede in art. 50

ca despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuielile de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri.

Societatea de asigurare recurenta SC Asigurare Reasigurare Astra SA a invocat in concluziile scrise incidenta dispozitiilor art.27 pct.6 si 7 din Ordinul nr.14/2011 de aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, potrivit cu care  asiguratorul nu acorda despagubiri pentru (…) cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului si cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila.

Cum in cadrul acestui proces penal, latura civila a fost disjunsa, pe de o parte, iar pe de alta, cadrul normativ sus-citat exclude obligarea asiguratorului de raspundere civila de a plati, alaturi de inculpat, cheltuielile judiciare datorate statului ca urmare a solutionarii actiunii penale, Curtea a admis recursul exercitat de asiguratorul SC Asigurare Reasigurare Astra SA. in conformitate cu art.385

15

alin.1, pct.2 lit.d cod pr.pen., a casa in partesentinta penala recurata in sensul inlaturarii  obligatiei asiguratorului de

la plata sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat alaturi de inculpat.

         
(Judecator Simona Petruta Buzoianu)

       

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.