Nerespectarea Regimului Armelor Si Munitiilor, Contopire » Consultă Avocat
Plangere Penala
Nerespectarea principiului nemijlocirii Desfiintarea hotararii primei instante si trimiterea spre rejudecare  
31 martie 2020
avocat bucuresti online
Nulitatea probelor, Trimiterea cauzei la instanta de fond - inadmisibilitate
31 martie 2020

Nerespectarea regimului armelor si munitiilor, Contopire

Plangere Penala

Plangere Penala


Nerespectarea regimului armelor si munitiilor, Contopire

Prin sentinta penala nr. U72/05.U.2014 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr. 446/18.05.2015 a Curtii de Apel Constanta, a fost aplicata inculpatului [...] pedeapsa de 8 luni inchisoare, in regim de detentie, pedeapsa a carei executare a inceput la data de 20.05.2015 si a fost liberat conditionat la data de 09.11.2015, ramanand un rest neexecutat de 71 zile inchisoare.

Avand in vedere ca infractiunea din prezentul dosar a fost comisa la data de 01.11.2012, se constata ca sunt incidente in cauza prevederile art.40 alin.1 cod penal privind contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente: „(1) Daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta, se aplica dispozitiile art. 39 ”, respectiv contopirea pedepselor in caz de concurs de infractiuni.

Nici aceste dispozitii legale si nici cele anterioare similare prevazute de art.36 cod penal 1969 nu fac distinctie intre cazurile in care pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata executata, astfel ca, chiar daca pedeapsa anterioara este executata in intregime, trebuie sa se efectueze concursul de infractiuni si sa se aplice regimul sanctionator al pluralitatii de infractiuni.

Art. 16 alin. (3) lit b) Cod penal Art. 40 alin. 1 Cod penal Art.38 alin. 1, art.39 alin. 1 lit.b) Cod penal


  1. Hotararea Judecatoriei Constanta:

Constata ca prin sentinta penala nr. 1127 din data de 30.08.2017 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul penal nr. ... /212/2016 s-a hotarat:

„In baza art. 386 cod procedura penala, dispune schimbarea incadrarii juridice a infractiunii retinute in sarcina inculpatului
[...]
din infractiunea de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor prev. de disp. art. 342 alin. 1 Cod penal, in infractiunea de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor prev. de disp. art. 279 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 cod penal.

In baza art. 396 alin. 2 cod procedura penala, condamna pe inculpatul
[...]
la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor prev. de disp. art. 279 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 cod penal.

In baza art.71 Cod penal din 1969 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit.a teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969 pe durata executarii pedepsei principale.

In baza art.81 Cod penal din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate de 2 ani inchisoare.

In baza art.82 Cod penal stabileste un termen de incercare de 4 ani.

Se atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 si art.85 Cod penal din 1969 privind revocarea si respectiv anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicate.

In baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968 constata ca pe durata termenului de incercare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei este suspendata de drept executarea pedepselor accesorii.

Constata ca infractiunea dedusa judecatii este concurenta cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la 8 luni inchisoare in regim de detentie, prin sentinta penala nr. 1172/05.11.2014 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin Decizia Penala nr. 446/18.05.2015 a Curtii de Apel Constanta.

Constata ca inculpatul a executat pedeapsa de 8 luni inchisoare, acesta fiind liberat conditionat la data de 09.11.2015, conform sentintei penale nr. 2540/03.11.2015 a Judecatoriei Medgidia, cu un rest ramas de executat de 71 de zile, termenul de supraveghere fiind implinit la data pronuntarii prezentei hotarari.

In baza art. 61 alin. 1 cod penal din 1969, dispune mentinerea liberarii conditionate dispuse prin sentinta penala nr. 2540/03.11.2015 a Judecatoriei Medgidia.

In baza art. 118 alin. 1 lit. f cod penal din 1969, dispune confiscarea unui pistol cu glont, de calibru 6,35 mm, cu percutie centrala, purtand pe manson inscriptia „FT-made Italy”, precum si a celor 15 cartuse cu glont calibru 6,35 mm, neoxidate si cu capsele nepercutate, depuse la Camera de corpuri delicte din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in baza dovezii ... din data de 4 februarie 2013

In baza art. 274 alin. 1 cod procedura penala, obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat, in cuantum total de 2500 lei, din care 1500 lei reprezinta cheltuieli judiciare efectuate in faza de urmarire penala si 1000 de lei reprezinta cheltuieli judiciare in fata instantei de judecata.”


II. Aprecierea Judecatoriei Constanta:

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de 1 noiembrie 2012, organele de cercetare penala din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Alba - S.I.F., cu ocazia perchizitiilor domiciliare efectuate in cadrul dosarului penal nr. .../P/2012, inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au depistat in imobilul apartinand inculpatului [...], situat in municipiul Constanta, [...], un pistol cu glont, de calibru 6,35 mm, cu percutie centrala, purtand pe manson inscriptia „FT-made Italy”, precum si un numar de 15 cartuse cu glont calibru 6,35 mm, neoxidate si cu capsele nepercutate.

Din raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. [...] din data de 28 ianuarie 2013 pistolul identificat la domiciliul inculpatului marca TANFOGLIO, model DT 28, fara serie, este o arma de foc letala, obtinuta prin modificarea artizanala a unui pistol pentru munitie neletala de zgomot, calibru 8 mm, P.A.K., la calibrul 6,35 mm BROWNING, munitie cu glont.

Conform concluziilor raportului de constatare tehnico-stiintifica s-a constatat ca pistolul cu glont
este in stare de functionare
tragerile experimentale fiind efectuate cu cartuse calibrul 6,35 mm BROWNING. La examinarea canalului tevii au fost identificate particule cu aspect de afumare, pistolul nefiind curatat dupa ultima tragere, fara a se putea precoza intervalul de timp scurs de la acesta, intrucat nu exista o metoda fundamentata stiintific care sa permita acest lucru.

Cu privire la cele 15 cartuse cu glont, tip FMJ (cu camasa intreaga), toate calibrul 6,35 mm BROWNING, s-a constatat ca acestea au fost in stare de functionare.

Din verificarile efectuate in aplicatia Registrului National al Armelor Integrat s-a constatat ca inculpatul [...] nu figureaza in evidente ca detinator legal pentru nicio categorie de arma, iar pistolul marca TANFOGLIO, model DT 28, fara serie, calibru 8 mm, P.A.K., la calibrul 6,35 mm BROWNING, nu figureaza in evidente.

Conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor si munitiilor rep., arma si munitia gasite la locuinta inculpatului [...] fac parte din categoria armelor letale, supuse autorizarii, fiind inscrisa la Capitolul II pct. D-7.


  1. Apeluri formulate

Impotriva sentintei Judecatoriei Constanta mentionata mai sus a formulat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.


  1. Motive de apel

Sentinta Judecatoriei Constanta a fost criticata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta pentru:

- nelegalitatea efectuarii contopirii ca urmare a constatarii concurentei faptei din prezenta cauza cu pedeapsa aplicata anterior si executata, de 8 luni inchisoare, din care inculpatul a fost eliberat conditionat; s-a mai aratat ca nu pot coexista pentru fapte concurente maniere de individualizare diferite, respectiv 8 luni executata, respectiv 2 ani cu suspendarea conditionata in conditiile codului penal din 1969.


  1. Procedura in fata instantei de apel

La primul termen de judecata din apel de la data de 12.12.2017 inculpatul [...] a fost prezent insa nu a dorit sa dea declaratie in fata instantei de apel, acesta precizand personal ca uzeaza de dreptul la tacere.

In cauza nu s-au formulat cereri sau exceptii de catre inculpat, de catre aparatorul ales al acestuia, de catre procurorul de sedinta si nici din oficiu de catre instanta de judecata.

In apel nu s-au administrat mijloace de proba noi.


  1. Aprecierea instantei de apel

Examinand sentinta apelata in raport de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca apelul formulat in cauza de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta este fondat, pentru urmatoarele:

Prima instanta a retinut corect starea de fapt si a facut o analiza temeinica a probelor administrate in cauza, retinand vinovatia inculpatului [...] sub forma intentiei indirecte prev. de art. 16 alin.(3) lit. b) cod penal.

Curtea retine ca sentinta primei instante a fost criticata de catre Ministerul Public doar din perspectiva modalitatii efectuarii contopirii pedepsei aplicate pentru infractiunea care face obiectul prezentului dosar cu pedeapsa aplicata inculpatului prin sentinta penala nr.1172/05.11.2014 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr.446/18.05.2015 a Curtii de Apel Constanta.

Curtea mai constata ca inculpatul nu a formulat apel in cauza, si prin urmare, nici Ministerul Public si nici inculpatul nu au adus critici cu privire la stabilirea starii de fapt, la incadrarea juridica a faptei, la stabilirea legii penale mai favorabile.

Curtea constata ca motivul de apel invocat de catre Ministerul Public referitor la modalitatea de efectuare a contopirii celor 2 pedepse este fondat, pentru urmatoarele:

Curtea retine ca prin sentinta penala nr. 1172/05.11.2014 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr. 446/18.05.2015 a Curtii de Apel Constanta, a fost aplicata inculpatului [...] pedeapsa de 8 luni inchisoare, in regim de detentie, pedeapsa a carei executare a inceput la data de 20.05.2015 si a fost liberat conditionat la data de 09.11.2015, ramanand un rest neexecutat de 71 zile inchisoare (potrivit fisei de cazier judiciar).

Avand in vedere ca infractiunea din prezentul dosar a fost comisa la data de 01.11.2012, Curtea constata ca sunt incidente in cauza prevederile art. 40 alin.1 Cod penal privind contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente: „(1)
Daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta, se aplica dispozitiile art. 39”,
respectiv contopirea pedepselor in caz de concurs de infractiuni.

Curtea constata ca nici aceste dispozitii legale, si nici cele anterioare similare prevazute de art. 36 cod penal 1969, nu fac distinctie intre cazurile in care pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata executata, astfel ca, chiar daca pedeapsa anterioara este executata in intregime, trebuie sa se efectueze concursul de infractiuni si sa se aplice regimul sanctionator al pluralitatii de infractiuni.

Prin urmare, Curtea constata ca in mod nelegal prima instanta nu a facut aplicarea dispozitiilor art. 40 alin.1 cod penal cu referire la art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b) cod penal, faptul ca pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata anterior a fost executata pana la data pronuntarii sentintei in prezent apelate neavand nici o relevanta juridica pentru a nu se efectua concursul de infractiuni.

Procedand astfel, instanta de fond a inlaturat regimul pluralitatii de infractiuni in care este evident ca se afla inculpatul, care a comis 2 infractiuni inainte de a fi condamnat definitiv pentru una dintre ele, si s-a aplicat un regim sanctionator separat pentru fiecare infractiune in parte, desi constatase ca cele 2 infractiuni sunt concurente.

Avand in vedere efectul devolutiv al apelului formulat de catre Ministerul Public, potrivit art.417 alin.1, 2 cod procedura penala, Curtea apreciaza ca legea penala mai favorabila este legea penala, avand in vedere:

  • limitele speciale de pedeapsa: art. 342 alin.1 cod penal (inchisoare de la 1 an la 5 ani) si art.279 alin.1 cod penal 1969 (inchisoare de la 2 ani la 8 ani),
  • regimul sanctionator al concursului de infractiuni, raportat la faptul ca pedeapsa ce ar urma sa fie aplicata in temeiul art.279 alin.1 cod penal 1969 este orientata spre minimul special, neputand fi mai mica de 2 ani inchisoare, pe cand pedeapsa ce ar urma sa fie aplicata in temeiul art.342 alin.1 cod penal ar fi apropiata de 1 an inchisoare (minimul special al pedepsei) astfel ca, chiar prin adaugarea sporului de pedeapsa obligatoriu de 1/3 din pedeapsa anterioara de 8 luni inchisoare (prev. de art.39 alin.1 lit.b) noul cod penal), nu s-ar depasi pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare care s-ar stabili potrivit art.34 lit.b) cod penal 1969.

Fata de aspectele expuse, in baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedura penala, Curtea va admite apelul formulat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, va desfiinta in parte sentinta apelata si, rejudecand, in baza art.342 alin.1 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal, condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor.

In baza art.67 alin.1 cod penal cu referire la art.55 alin.1 lit.a) cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, inculpatului [...] i se va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) cod penal.

Curtea va constata ca infractiunea din prezentul dosar este concurenta cu infractiunea pentru care inculpatul [...] a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni inchisoare in regim de detentie prin sentinta penala nr. 1172/05.11.2014 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr. 446/18.05.2015 a Curtii de Apel Constanta.

In baza art.40 alin.1 cod penal cu referire la art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an si 4 luni inchisoare la care adauga un spor de 2 luni si 20 zile inchisoare (reprezentand 1/3 din pedeapsa de 8 luni inchisoare), in final inculpatul [...] executand pedeapsa de 1 an 6 luni si 20 zile inchisoare, pedeapsa care se executa in regim de detentie potrivit art. 60 cod penal.

In baza art. 40 alin.3 cod penal, Curtea va scade din durata pedepsei aplicate de 1 an 6 luni si 20 zile inchisoare perioada executata de la data de 20.05.2015 pana la data de 09.11.2015.

In baza art.45 alin.1 cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) cod penal, pedeapsa care se executa potrivit art.68 alin. 1 lit.c) cod penal.

In baza art.45 alin.3 cod penal cu referire la art.45 alin.1 cod penal, inculpatului [...] i se va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) cod penal, pedeapsa care se executa potrivit art. 54 Cod penal.

Curtea va mentine restul dispozitiilor sentintei apelate in masura in care nu contravin prezentei decizii.

In baza art.275 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de catre stat in apel vor ramane in sarcina acestuia.

Decizia penala nr. 1347/P/19.12.2017 Judecator redactor Dan Iulian Nastase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.