Nelegala  citare A  unei   societati  comerciale La  sediul  primariei  din  localitatea Unde Aceasta Isi Are Sediul. » Consultă Avocat
avocat pret
Pentru nedepunerea in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, a situatiilor financiare anuale sau alte acte, potrivit legii, la Oficiul Registrului Comertului, se dispune dizolvarea societatii, potrivit art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.
18 martie 2020
avocati bucuresti online
Procedura insolventei. Conditii de admisibilitate.
18 martie 2020

Nelegala  citare a  unei   societati  comerciale la  sediul  primariei  din  localitatea unde aceasta isi are sediul.

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Nelegala  citare a  unei   societati  comerciale la  sediul  primariei  din  localitatea unde aceasta isi are sediul.

 

Codul de procedura civila

Legea nr.85/2006

 

Pentru respectarea principiului contradictorialitatii si respectarii dreptului de aparare a unei parti este necesar ca aceasta sa fie legal citata, la domiciliul ori sediul sau, potrivit dispozitiilor art.87 si 90 si urmatoarele Cod procedura civila si art.7 al.3 din Legea nr.85/2003.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 840 din 11 aprilie 2011.

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova la data de 23.02.2010, creditoarea SC E C SRL a solicitat deschiderea procedurii insolventei debitoarei SC F C I SRL.

Pe baza probatoriilor cu inscrisuri administrate in cauza, prin sentinta  nr.1537 din 29.10. 2010 Tribunalul Prahova a  admis cererea si,  in temeiul art.33 alin 6 din Legea 85/2006, a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului SC F C I SRL, desemnand administrator judiciar pe L C IPURL, precum si toate celelalte masuri prevazute de lege.

Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca cererea formulata de creditoarea SC E C SRL Bucuresti a fost comunicata debitoarei SC F C  I SRL, cu sediul social in Comuna Filipestii de Padure, la data de 3.03.2010 si ca nu s-a formulat contestatie in termenul prevazut de art. 33 alin.2 din Legea privind procedura insolventei.

            S-a constatat astfel ca SC EC SRL are o creanta certa, lichida si exigibila impotriva debitoarei, care depaseste valoarea - prag prevazuta de lege, izvorata din contractul privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile incheiat de parti, dovedita cu ordonanta nr.1126/C din 10 noiembrie 2009 a Tribunalului Arges, facturile si celelalte inscrisuri depuse la dosar  si ca debitorul nu a efectuat plati  fata de creditor de peste 90 de zile, fiind prezumat in  incetare de plati, astfel ca sunt intrunite conditiile prevazute de art.31 coroborat cu art.3 pct.1, pct.6 si 12 din Legea 85/2006.

Impotriva sentintei instantei de fond a formulat recurs debitoarea,

solicitand casarea acesteia si trimiterea cauzei, spre rejudecare la instanta de fond, iar in subsidiar modificarea sentintei, in sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii insolventei, ca neintemeiata.

In motivarea recursului, s-a aratat ca prima instanta nu a indeplinit legal procedura de citare cu debitoarea, atat la termenul de administrare a probelor, cat si la termenul de judecata, fata de dispozitiile art.3 ind.1 din Legea nr.85/2006 si art.85 din Codul de procedura civila, intrucat afisarea citatiei nu s-a efectuat la sediul societatii debitoare, ci la usa primariei.

Recurenta a mai aratat ca nu era relevanta neformularea de catre debitoare a contestatiei la cererea de deschidere a procedurii insolventei (aceasta neavand cunostinta despre cererea de deschidere a procedurii insolventei), intrucat judecatorul sindic era obligat sa verifice  indeplinirea conditiilor de admisibilitate a acestei cereri.

Totodata, ordonanta de plata in temeiul careia s-a deschis procedura insolventei este o hotarare judecatoreasca pronuntata intr-o procedura sumara, fara un proces de fond pe dreptul comun si fara citarea legala a partilor, care in prezent face obiectul unei cereri in anulare, aflata pe rolul Tribunalului Arges, ca impotriva creditoarei s-a deschis procedura insolventei, precum si ca recurenta a achitat avansul prevazut in contract la semnarea acestuia, mai inainte ca partea cocontractanta sa fi intreprins vreo actiune, astfel ca aceasta plata nu poate avea caracterul unei recunoasteri partiale, intrucat aceasta nu a fost facuta ca urmare a vreunei prestatii.

Recurenta a mai aratat ca si-a indeplinit parte din obligatiile contractuale, iar celelalte nu au fost indeplinite datorita culpei SC E C SRL, precum si ca nu exista starea sa de insolventa, intrucat in cauza nu exista o incapacitate de plata, ci un refuz justificat de plata a pretinsei datorii.

Prin decizia nr.840/11.04.2011, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal a admis recursul, a casat sentinta recurata si a trimis cauza la instanta de fond, pentru rejudecarea fondului.

Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea a retinut ca debitoarea a fost citata in fata instantei de fond, pentru termenul de judecata din data de 29.10.2010 – la care, de altfel, s-a pronuntat sentinta recurata -, prin afisare la sediul Primariei comunei Filipestii de Padure, procesul verbal de indeplinire a procedurii de citare aflandu-se la dosar, fila nr.42.

Curtea a retinut ca, potrivit dispozitiilor art.7 al.3 din Legea nr.85/2006, citarea debitoarei recurente trebuia efectuata, pentru termenul mentionat anterior (la care urma sa se puna in discutie cererea creditoarei de deschidere a procedurii insolventei), potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Or, dispozitiile art.87 pct.2 din Codul de procedura civila, prevad in mod expres faptul ca persoanele juridice de drept privat trebuie citate, prin reprezentantii lor, „la sediul principal sau la cel al sucursalei ori, dupa caz, al reprezentantei”, iar cele ale art.85 si art.107 Cod procedura civila prevad ca judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, afara numai daca legea nu dispune altfel, precum si ca judecata trebuie amanata ori de cate ori se constata ca partea care lipseste nu a fost legal citata.

Curtea a apreciat ca, atat timp cat parata debitoare avea sediul principal in comuna Filipestii de Padure, str. Principala nr.944, judetul Prahova – sediu precizat expres in cererea creditoarei de deschidere a procedurii insolventei -, in mod nelegal aceasta a fost citata prin afisare la sediul Primariei comunei Filipestii de Padure, iar nu la sediul sau, mentionat anterior, astfel ca procedura de citare cu aceasta nu a fost legal indeplinita.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.