~ Modele Acţiuni, Cereri, Contracte Arhive

~ Modele acţiuni, cereri, contracte

0/50 voturi


0/50 voturi


Evaluate recent1 noiembrie 2016
firma avocatura

Model Acţiune în grănițuire (fără revendicare)

0/50 voturi Model Acţiune în grănițuire (fără revendicare) Sediul materiei: Art. 560 C. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Art. 192 C. proc. civ. Art. 194-195 […]
27 noiembrie 2018
caut avocat bucuresti

Model Cerere de înlăturarea omisiunilor vădite

0/50 voturi Model Cerere de înlăturarea omisiunilor vădite Model Cerere de înlăturarea omisiunilor vădite DOMNULE PREȘEDINTE (sau DOMNULE PROCUROR), Subsemnatul(a) . . . . . . […]
28 septembrie 2018
avocat bucuresti online

Model Act constitutiv societate pe acțiuni administrată în sistem unitar

0/50 voturi Model Act constitutiv societate pe acțiuni administrată în sistem unitar Model Act constitutiv societate pe acțiuni administrată în sistem unitar ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII. […]
16 februarie 2017
caut avocat bucuresti

Model Cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani)

0/50 voturi Model Cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani) Model Cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea […]
3 octombrie 2018
avocati bucuresti

Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI

0/50 voturi Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A […]
2 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti

Model Acţiune în rezoluţiunea contractelor / reziliere / constatare pact comisoriu

0/50 voturi Model Acţiune în rezoluţiunea contractelor / reziliere / constatare pact comisoriu Model Acţiune în rezoluţiunea contractelor / reziliere / constatare pact comisoriu Sediul materiei: […]
16 februarie 2017
Avocat Online

Model Declarație de apel fără motive

0/50 voturi Model Declarație de apel fără motive Model Declarație de apel fără motive Sediul materiei: Art. 470-471 C. proc. civ. Art. XIV Legea nr. 2/2013 […]
19 septembrie 2018
caut avocat bun

Model Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității)

0/50 voturi Model Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității) Model Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității) DOMNULE PREȘEDINTE, […]
3 noiembrie 2016
caut avocati bucuresti

Model Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului

0/50 voturi Model Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului Model Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului Sediul materiei: Art. 253 alin. (1)- […]
19 septembrie 2018
avocat consultanta juridica

Model Cerere pentru a se încuviința copilului să poarte numele părintelui față de care a fost stabilită filiația

0/50 voturi Model Cerere pentru a se încuviința copilului să poarte numele părintelui față de care a fost stabilită filiația Model Cerere pentru a se încuviința […]
16 februarie 2017
caut avocat bucuresti

Model Contestaţie privind durata procesului penal

0/50 voturi Model Contestaţie privind durata procesului penal Model Contestaţie privind durata procesului penal Sediul materiei: Art. 4881 și următoarele C. proc. pen. Domnule/Doamna Președinte, Subsemnata/subsemnatul […]
18 septembrie 2018
avocatura bucuresti

Model Acțiune în evacuarea chiriașului pentru degradarea imobilului

0/50 voturi Model Acțiune în evacuarea chiriașului pentru degradarea imobilului Model Acțiune în evacuarea chiriașului pentru degradarea imobilului DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . . . […]
3 octombrie 2018
avocat specializat

Model CONTRACT DE GAJ

0/50 voturi Model CONTRACT DE GAJ Model CONTRACT DE GAJ 1. Subsemnatul . . . . . . . . . . ., domiciliat în . […]
15 februarie 2017
avocat online bun

Model Cerere de chemare în garanţie

0/50 voturi Model Cerere de chemare în garanţie Model Cerere de chemare în garanţie Sediul materiei: Art. 72-74 C. proc. civ. Art. 148–151 C. proc. civ. […]
16 februarie 2017
avocat specializat

Model Cerere de restituire a cauzei la parchet

0/50 voturi Model Cerere de restituire a cauzei la parchet Model Cerere de restituire a cauzei la parchet Sediul materiei: Art. 345 C. proc. pen. Art. […]
15 februarie 2017
caut avocat bucuresti

Model Cerere de intervenţie accesorie

0/50 voturi Model Cerere de intervenţie accesorie Model Cerere de intervenţie accesorie Sediul materiei: Art. 61 C. proc. civ. Art. 63 C. proc. civ. Art.67 C. […]
7 ianuarie 2019
avocat specializat

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE

0/50 voturi Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE I. PĂRȚILE CONTRACTANTE Prezentul contract se încheie între […]
3 octombrie 2018
consultanta juridica avocat

Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ

0/50 voturi Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ ROMÂNIA BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . . […]
1 noiembrie 2016
avocatura bucuresti

Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta lucrului

0/50 voturi Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta lucrului Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta lucrului Sediul materiei: Art. 1376 – 1377 […]
7 ianuarie 2019
firma avocatura

Model Contract de comodat sediu social

0/50 voturi Model Contract de comodat sediu social Model Contract de comodat sediu social   Încheiat astăzi, …/……../……… I. PĂRTILE CONTRACTANTE I.1. ……………………., domiciliat în …………., […]
3 octombrie 2018
avocati

Model TESTAMENT CU INSTITUIRE DE LEGATAR CU TITLU UNIVERSAL

0/50 voturi Model TESTAMENT CU INSTITUIRE DE LEGATAR CU TITLU UNIVERSAL Model TESTAMENT CU INSTITUIRE DE LEGATAR CU TITLU UNIVERSAL TESTAMENT Subsemnatul . . . . […]
15 februarie 2017
Avocat Online

Cerere de modificare/precizare a cererii de chemare în judecată (cerere adiţională)

0/50 voturi Cerere de modificare/precizare a cererii de chemare în judecată (cerere adiţională) Sediul materiei: Art. 204 C. proc. civ. Art. 148–151 C. proc. civ. Art. […]
17 octombrie 2017
avocatura bucuresti

Cererea de evacuare ca urmare a încetării/rezilierii contractului de închiriere

0/50 voturi Cererea de evacuare ca urmare a încetării/rezilierii contractului de închiriere potrivit procedurii reglementate de art. 1034-1044 C. proc. civ.  Cererea de evacuare ca urmare […]
1 noiembrie 2016
avocat bun

Model Acţiune în anularea hotărârii arbitrale

0/50 voturi Model Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Model Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Sediul materiei: Art. 608 C. proc. civ. Art. 612 C. proc. civ. […]
16 februarie 2017
avocat

Model Acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane

0/50 voturi Model Acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane Model Acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane Sediul materiei: Art. 495 […]
16 februarie 2017
avocati bucuresti online

Model Cerere de contestaţie la executare

0/50 voturi Model Cerere de contestaţie la executare Model Cerere de contestaţie la executare Sediul materiei: Art. 598 C. proc. pen. Domnule/Doamna Președinte, Subsemnatul/subsemnata … (nume, […]
16 februarie 2017
Avocat Online

Model Acțiune de divorț prin acordul soților

0/50 voturi Model Acțiune de divorț prin acordul soților Model Acțiune de divorț prin acordul soților Sediul materiei: Art. 373 lit. a) C. civ. Art. 374 […]
7 ianuarie 2019
avocat bucuresti

Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

0/50 voturi Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE Societatea ………………. cu sediul în …………………. telefon ……………………….. fax ………………… […]
16 februarie 2017
avocat consultanta juridica

Model Cerere de strămutare a cauzei în faza de judecată

0/50 voturi Model Cerere de strămutare a cauzei în faza de judecată Model Cerere de strămutare a cauzei în faza de judecată Sediul materiei: Art. 71 […]
27 noiembrie 2018
avocatura bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată revocarea contractului de vânzare-cumpărare

0/50 voturi Model Cerere de chemare în judecată revocarea contractului de vânzare-cumpărare Model Cerere de chemare în judecată revocarea contractului de vânzare-cumpărare DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) ……………….., […]
16 februarie 2017
avocat specializat

Model Cerere de suspendare a executării – în faza contestaţiei in anulare

5/51 rating Model Cerere de suspendare a executării – în faza contestaţiei in anulare Model Cerere de suspendare a executării – în faza contestaţiei in anulare […]
19 septembrie 2018
Plangere Penala

Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu cauzat de animale

0/50 voturi Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu cauzat de animale Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu cauzat de animale DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . […]
17 octombrie 2017
avocati bucuresti

Model de cerere pentru solicitare de informații de interes public

0/50 voturi Model de cerere pentru solicitare de informații de interes public Model de cerere pentru solicitare de informații de interes public   Denumirea autorităţii sau […]
27 noiembrie 2018
caut avocat bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei

0/50 voturi Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) ……………….., domiciliat(ă) în […]
19 aprilie 2019
onorariu avocat

ACCEPTARE DE DONAŢIE

0/50 voturi ACCEPTARE DE DONAŢIE   Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ …………………………., născut […]
7 ianuarie 2019
avocat specializat

Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT

0/50 voturi Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT Art. 1. Între S.C. …….X………. S.R.L., cu sediul în ……….., str. ………….. nr. ….., bl. ….., […]
7 ianuarie 2019
onorariu avocat

Model CONTRACT CU LIVRARE SUCCESIVĂ ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII

0/50 voturi Model CONTRACT CU LIVRARE SUCCESIVĂ ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII Model CONTRACT CU LIVRARE SUCCESIVĂ ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII I. PĂRȚILE CONTRACTULUI Art. 1. Societatea Comercială ………… […]
15 februarie 2017
avocat online bun

Model Apel provocat

0/50 voturi Model Apel provocat Model Apel provocat Sediul materiei: Art. 473-474 C. proc. civ. Art. XVI Legea nr. 2/2013 Art. 148-151 C. proc. civ. Art. […]
15 februarie 2017
firma avocatura

Model Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti

0/50 voturi Model Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti Model Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti Sediul materiei: Art. 444–446 C. proc. civ. Art. 148-151 C. […]
16 februarie 2017
cabinet de avocat

Model Cerere de suspendare a judecării – art. 413 alin. (1) pct. 1)

0/50 voturi Model Cerere de suspendare a judecării – art. 413 alin. (1) pct. 1) Model Cerere de suspendare a judecării – art. 413 alin. (1) […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.