~ Modele Acţiuni, Cereri, Contracte Arhive

~ Modele acţiuni, cereri, contracte

16 octombrie 2018
cabinet avocatura

Model Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune parțială

Model Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune parțială Model Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune parțială DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . . . […]
27 noiembrie 2018
caut avocat bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) ……………….., domiciliat(ă) în …………….., chem […]
27 noiembrie 2018
avocat pret

Model Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei

Model Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei Model Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . . . . . . . […]
27 noiembrie 2018
avocatura bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată pe cale de ordonanță președințială

Model Cerere de chemare în judecată pe cale de ordonanță președințială Model Cerere de chemare în judecată pe cale de ordonanță președințială DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . […]
27 noiembrie 2018
avocat specializat

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea unui act juridic

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea unui act juridic Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea unui act juridic DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . […]
16 februarie 2017
firma avocatura

Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere

Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere (drept comun) Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere Sediul materiei Art.530 alin.(2)-(3) C. civ. Art. 148-151 […]
15 februarie 2017
Model Cerere amânare a judecăţii 2

Model Cerere amânare a judecăţii

Model Cerere amânare a judecăţii Model Cerere amânare a judecăţii Sediul materiei: Art. 148-151 C. proc. civ. Instanţa[1] ….. Dosar nr. …../…../….. Completul ….. Termenul de […]
16 februarie 2017
caut avocat

Model Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite

Model Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite Model Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite Sediul materiei: Art. 279 C. proc. pen. Art. 272, 273 […]
16 februarie 2017
onorariu avocat

Model Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial prin partaj

Model Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj Model […]
16 octombrie 2018
caut avocat

Model Cerere de anulare a suspendării condiționate a executării pedepsei

Model Cerere de anulare a suspendării condiționate a executării pedepsei Model Cerere de anulare a suspendării condiționate a executării pedepsei DOMNULE PREȘEDINTE, Parchetul de pe lângă […]
16 februarie 2017
avocat specializat

Model Cerere de apel

Model Cerere de apel Model Cerere de apel Sediul materiei: Art. 470-471 C. proc. civ. Art. XIV Legea nr. 2/2013 Art. 148-151 C. proc. civ. Art. […]
2 noiembrie 2016
avocati bucuresti

Model Acţiune pentru încuviinţarea executării hotărârii arbitrale străine

Model Acţiune pentru încuviinţarea executării hotărârii arbitrale străine Model Acţiune pentru încuviinţarea executării hotărârii arbitrale străine Sediul materiei: Art. 1123-1132 C. proc. civ. Instanţa[1] Domnule Preşedinte, […]
19 aprilie 2019
Avocat Online

CONTRACT DE LOCAŢIUNE

  CONTRACT DE LOCAŢIUNE   Încheiat astăzi …………….. la ……………………………….   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul …………………………… str. […]
19 septembrie 2018
avocati

Model Acțiune pentru reclamarea întreținerii de către unul dintre soți în timpul procesului de divorț

Model Acțiune pentru reclamarea întreținerii de către unul dintre soți în timpul procesului de divorț Model Acțiune pentru reclamarea întreținerii de către unul dintre soți în […]
16 februarie 2017
avocat specializat

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii Sediul materiei: […]
3 octombrie 2018
cabinet avocat

Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI

Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI COMUNITĂȚII LEGALE Dosar […]
15 februarie 2017
avocat

Model Cerere de înlocuire a unui martor

Model Cerere de înlocuire a unui martor Model Cerere de înlocuire a unui martor Sediul materiei: Art. 311 C. proc. civ. Art. 148 -151 C. proc. […]
7 ianuarie 2019
avocat

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE PĂRȚILE 1. Dl./D-na ……………….. , domiciliat în ………………., str. ………….., nr. ….., cetățean român, identificat cu […]
7 ianuarie 2019
avocati bucuresti

Model Declarație de împăcare a părților

Model Declarație de împăcare a părților Model Declarație de împăcare a părților DOMNULE PREȘEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnații . . . . . . . . […]
27 noiembrie 2018
avocatura bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată pentru constatarea nulității absolute

Model Cerere de chemare în judecată pentru constatarea nulității absolute Model Cerere de chemare în judecată pentru constatarea nulității absolute DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(ă) ……………… […]
16 februarie 2017
avocati

Model Acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul determinării, în mod culpabil, a ruperii logodnei

Model Acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul determinării, în mod culpabil, a […]
16 februarie 2017
avocat pret

Model Plângere împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar / controlului judiciar pe cauţiune

Model Plângere împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar / controlului judiciar pe cauţiune Model Plângere împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului […]
27 noiembrie 2018
avocat online bun

Model Cerere de eliberare a unui înscris original aflat la dosar

Model Cerere de eliberare a unui înscris original aflat la dosar Model Cerere de eliberare a unui înscris original aflat la dosar DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul, . […]
18 septembrie 2018
avocatura bucuresti

Model Acțiune de înființare a popririi asiguratorii

Model Acțiune de înființare a popririi asiguratorii Model Acțiune de înființare a popririi asiguratorii DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . . . . . . . . . […]
3 octombrie 2018
avocat bucuresti

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE Între subsemnații: 1. . […]
16 februarie 2017
avocati bucuresti

Model Cerere de comunicare a ordonanţei de clasare

Model Cerere de comunicare a ordonanţei de clasare Model Cerere de comunicare a ordonanţei de clasare Sediul materiei: Art. 264 C. proc. pen. Art. 316 C. […]
19 septembrie 2018
caut avocati bucuresti

Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar

Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . . . . . . . […]
2 noiembrie 2016
cabinet avocatura

Model Acţiune în revocarea legatelor

Model Acţiune în revocarea legatelor Model Acţiune în revocarea legatelor Sediul materiei: Art. 1069–1070 C. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Art. 192 C. proc. civ. […]
7 ianuarie 2019
avocati

Model Cerere de predarea bunurilor cuprinse în legatul particular

Model Cerere de predarea bunurilor cuprinse în legatul particular Model Cerere de predarea bunurilor cuprinse în legatul particular DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat(ă) în …………., str. […]
18 septembrie 2018
avocati bucuresti

Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special (insolvență)

Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special (insolvență) Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special (insolvență)   Tribunalul . . . . . . . Judecător-sindic […]
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti

Model Acţiune în daune-interese compensatorii

Model Acţiune în daune-interese compensatorii Model Acţiune în daune-interese compensatorii Sediul materiei: Art. 1530 C. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Art. 192 C. proc. civ. […]
7 ianuarie 2019
firma avocatura

Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR Nr. …….. […]
16 februarie 2017
avocati bucuresti online

Model Cerere de delegare a unui executor judecătoresc

Model Cerere de delegare a unui executor judecătoresc Model Cerere de delegare a unui executor judecătoresc Sediul materiei: Art. 364-365 C. proc. civ. Art. 148-151 C. […]
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat

Model Cerere de ordonanţă de plată

Model Cerere de ordonanţă de plată Model Cerere de ordonanţă de plată Sediul materiei: art.1013- 1024 C.proc.civ.[1] Instanţa[2] Domnule Preşedinte, Subsemnatul[3] (nume ….., prenume …..), cu […]
19 aprilie 2019
Avocat Online

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT – BUN IMOBIL)

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT – BUN IMOBIL)   Încheiat astăzi …………….. la ……………………………….   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ………………………………….., reprezentată de cei trei asociaţi […]
16 februarie 2017
cabinet de avocat

Model cerere de încetare a mandatului ad-hoc

Model cerere de încetare a mandatului ad-hoc Model cerere de încetare a mandatului ad-hoc Sediul materiei: Art. 15 Legea nr. 85/2014 Domnule Preşedinte[1], Subsemnatul/subscrisa ….., cu […]
18 septembrie 2018
caut avocat

Model Acțiune de împărțire a bunurilor comune ale soților în timpul căsătoriei, intentată de creditorul personal al unuia dintre soți

Model Acțiune de împărțire a bunurilor comune ale soților în timpul căsătoriei, intentată de creditorul personal al unuia dintre soți Model Acțiune de împărțire a bunurilor […]
19 aprilie 2019
Avocat Online

CONTRACT DE ARENDARE1)

  CONTRACT DE ARENDARE1)   Încheiat astăzi ………………. la …………………………………   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE2) 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. […]
16 februarie 2017
onorariu avocat

Model Cerere de încredințare în vederea adopției

Model Cerere de încredințare în vederea adopției [1] Model Cerere de încredințare în vederea adopției Sediul materiei: Art. 454 C. civ. Art. 40-44, art. 74-76 și art. […]
16 februarie 2017
Avocat Online

Model Cerere de refacere a dosarelor sau înscrisurilor dispărute privitoare la o cauză în curs de soluţionare

Model Cerere de refacere a dosarelor sau înscrisurilor dispărute privitoare la o cauză în curs de soluţionare Model Cerere de refacere a dosarelor sau înscrisurilor dispărute […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.