Model Plângere Penală | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Plângere penală

caut avocat

caut avocat

Model Plângere penală

Model Plângere penală

Sediul materiei:

  • Art. 289 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandat al Secției .. poliție,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință) în calitate de persoană vătămată,

Sau

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință) în calitate de persoană vătămată[1], cu încuviinţarea ocrotitorului meu legal … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință),

Sau

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință) în calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate[2](nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință)

Sau

Subsemnatul/subsemnata …. (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință) în calitate de soţ/ copil major al persoanei vătămate … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință),

Sau

Subscrisa … (denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar), prin reprezentant legal, în calitate de persoană vătămată,

În baza art. 289 C. proc. pen., formulez/formulez prin mandatar,[3]

PLÂNGERE

pentru următoarele considerente:

În fapt, … (descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul plângerii[4], indicarea făptuitorului/făptuitorilor[5]).

Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă[6]).

În drept, invoc dispozițiile art. … (indicarea temeiului de drept care incriminează şi pedepseşte infracţiunea descrisă.)[7]

Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de … lei, reprezentând daune materiale şi/sau morale …[8]

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT/Comandat al Secției .. poliție

  1. Dacă persoana vătămată are capacitate de exerciţiu restrânsă, plângerea se face de aceasta cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă ↑
  2. Persoană vătămată fără capacitate de exerciţiu ↑
  3. Mandatul trebuie să fie special, iar procura ataşată plângerii ↑
  4. Descrierea în amănunt a faptei/faptelor cu indicarea datei (ziua si intervalul orar), a locului, a modalităţii de săvârşire, a împrejurărilor concrete ↑
  5. Dacă este/sunt cunoscut/cunoscuţi; se va indica orice element de fapt, care ar putea conduce la identificarea acestuia/acestora ↑
  6. Dacă sunt cunoscute ↑
  7. Menţiune facultativă ↑
  8. Mențiune facultativă. Constituirea de parte civilă se realizează conform art. 20 alin. (2) C. proc. pen. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.