Model Plângere împotriva Ordonanţei Procurorului De Luare A Măsurii Controlului
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Plângere împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar / controlului judiciar pe cauţiune

avocat pret

avocat pret

Model Plângere împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar / controlului judiciar pe cauţiune

Model Plângere împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar / controlului judiciar pe cauţiune

Sediul materiei:

  • Art. 213 C. proc. pen.
  • Art. 216 alin. (3) C. proc. pen. raportat la art. 213 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Președinte,[1]

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de inculpat în dosarul penal nr. … al … (indicarea parchetului care instrumentează cauza ) formulez, în baza art. 213 C. proc. pen.[2]/art. 216 alin. (3) C. proc. pen. raportat la art. 213 C. proc. pen.[3],

PLÂNGERE[4] ÎMPOTRIVA ORDONANŢEI PROCURORULUI PRIN CARE S-A LUAT MĂSURA CONTROLULUI JUDICIAR/CONTROLULUI JUDICIAR PE CAUŢIUNE

În fapt, prin ordonanța procurorului din data de .... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de subsemnatul/a pentru săvârşirea infracţiunii/infracţiunilor de … (denumirea) prevăzută/e de art. … (indicarea textului incriminator), constând în aceea că … (descrierea faptei/faptelor).

Prin ordonanţa din data de... s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de subsemnat/ă pentru săvârşirea infracţiunii/infracţiunilor de … (denumirea) prevăzută/e de art. … (indicarea textului incriminator), constând în aceea că (descrierea faptei/faptelor).

Prin ordonanţa din data de .... procurorul a dispus faţă de subsemnat/ă, luarea măsurii controlului judiciar/control judiciar pe cauţiune cu motivarea că (se vor arata argumentele procurorului care a dispus măsura).

De asemenea, am fost obligat, ca pe timpul cât mă aflu sub control judiciar/control judiciar pe cauţiune, să respect următoarele obligaţii: (indicarea acestora).

Consider că măsura controlului judiciar/controlui judiciar pe cauţiune a fost luată cu încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează condiţiile de luare a acesteia/măsura nu este necesară /proporţională faţă de scopurile urmărite, întrucât ( se vor arăta motivele pentru care se consideră măsura preventivă ca fiind luată cu încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează această materie [5]/motivele pentru care se apreciază că nu este necesară [6]).

Pe cale de consecinţă, vă rog să dispuneţi admiterea plângerii împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar/controlului judiciar pe cauţiune şi revocarea măsurii/înlăturarea ca nelegală.

În drept, invoc dispozițiile art. 213 C. proc. pen./art. 216 alin. (3) C. proc. pen. raportat la art. 213 C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. Plângerea este soluţionată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa cărei i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond ↑
  2. Plângere împotriva ordonanţei prin care s-a luat măsura controlului judiciar ↑
  3. Plângere împotriva ordonanţei prin care s-a luat măsura controlului judiciar pe cauţiune ↑
  4. Plângerea se formulează în termen de 48 de ore de la comunicarea ordonanţei prin care s-a luat măsura preventivă ↑
  5. Art. 202 C. proc. pen. (existența de probe/indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea şi că măsura este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal/a împiedicării sustragerii de la urmărire penală/prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni) respectiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 223 C. proc. pen. (în cazul măsurii controlului judiciar pe cauţiune) ↑
  6. Potrivit art. 202 alin. (3) C. proc. pen. „orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată măsura şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia” ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.