Model Plângere împotriva Măsurilor şi Actelor De Urmărire Penală | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

avocat

avocat

Model Plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Model Plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Sediul materiei:

  • Art. 336 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Procuror,

sau

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de …. în dosarul penal cu nr. … al … (indicarea parchetului care instrumentează cauza), în temeiul art. 336 C. proc. pen.[1]/art. 339 alin. (1) C. proc. pen./art. 339 alin. (2) C. proc. pen[2], formulez prezenta

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ŞI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

În fapt, prin ... (actul prin care s-a dispus asupra măsurilor și actelor de urmărire penală atacate) cu nr. … din data de … a … (indicarea organului de urmărire penală care a dispus asupra actului sau măsurii procesuale împotriva căreia s-a formulat plângere) s-a dispus … (se indică măsura dispusă sau actele de urmărire penală care au adus o vătămare intereselor legitime ale petentului - de ex. s-a dispus respingerea cererii de administrare probe).

Prin actul de urmărire penală/măsura procesuală anterior menționată mi s-a adus o vătămare a intereselor mele legitime, constând în aceea că… (indicarea motivelor).

Faţă de motivele enunţate şi de actele doveditoare pe care le anexez prezentei[3], vă solicit să admiteţi plângerea şi să dispuneţi infirmarea actului de urmărire penală/a măsurii procesuale.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … / Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT

sau

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/ Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT

  1. În cazul plângerii împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală dispuse de organul de cercetare penală ↑
  2. În cazul plângerii împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală dispuse de procuror/prim-procuror ↑
  3. Dacă este cazul ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.