Model Înștiințare De Părăsire A Imobilului Fără Permisiune | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Înștiințare de părăsire a imobilului fără permisiune

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Înștiințare de părăsire a imobilului fără permisiune

Model Înștiințare de părăsire a imobilului fără permisiune

Sediul materiei:

  • Art. 221 alin. (7) C. proc. pen.
  • Art. 125 – 127 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Instanța/Parchetul …

Dosar nr. …

Termen[1]

Completul[2]

Domnule/Doamna Președinte[3],

sau

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef[4]/Comandat al Secției .. poliție[5],

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de inculpat în dosarul nr. …. al … (organul judiciar pe rolul căruia se află cauza), în baza art. 221 alin. (7) C. proc. pen., vă aduc la cunoștință următoarele[6]:

În fapt, prin încheierea judecătorului de drepturi și libertăți/judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție/ a Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin ... s-a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu față de subsemnatul, stabilindu-se să nu părăsesc imobilul situat în ...., fără permisiunea organului judiciar.

Precizez că la data de …, între orele …, am părăsit imobilul situat în ...., fără permisiunea organului judiciar, întrucât …[7]

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

sau

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/ Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT/Comandat al Secției .. poliție

  1. În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății ↑
  2. În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății ↑
  3. Dacă instanța a luat măsura arestului la domiciliu sau dacă cauza se află în faza de judecată ↑
  4. În situația în care cauza se află în cursul urmăririi penale ↑
  5. Instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea inculpatului – potrivit art. 125 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal organul care supraveghează îndeplinirea obligațiilor impuse de judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, impuse în sarcina inculpatului față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu, este organul de politie în a cărui circumscripție se află imobilul în care locuiește inculpatul, stabilit prin încheiere ↑
  6. Potrivit art. 221 alin. (7) C. proc. pen., despre părăsirea imobilului, fără permisiune, inculpatul trebuie să informeze imediat atât instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa cât şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza ↑
  7. Inculpatul față de care s-a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu poate părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată doar în cazuri urgente, pentru motive întemeiate, pe durata de timp strict necesară.  Potrivit art. 127 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin cazuri urgente se înțelege situația în care inculpatul a părăsit imobilul pentru a salva de la un pericol imediat viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un interes general. În aceste situații, organul de supraveghere verifică realitatea și temeinicia motivelor invocate. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.