Model Declaraţie Pe Proprie Răspundere A Persoanei Care Solicită Ajutorul Judiciar

Model Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită ajutorul judiciar

avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
avocat bucuresti
Titlul executoriu
22 februarie 2017
Show all

Model Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită ajutorul judiciar

Model Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită ajutorul judiciar 2

consultanta juridica avocatura

Model Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită acordarea ajutorului judiciar

Model Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită ajutorul judiciar

Sediul materiei:

  • Art. 14 O.U.G. nr. 51/2008

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Declaraţie,

Subsemnatul[2] (nume ….., prenume ….), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal …..,personal, în calitate de parte[3]….., în dosarul nr…../…../…..,aflat pe rolul instanţei …..

DECLAR

cunoscând dispoziţiile art.326[4] Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, pe proprie răspundere că, în cursul ultimelor 12 luni, nu am mai beneficiat de ajutor public judiciar/am beneficiat de ajutor public judiciar sub forma[5] …..

Menţionez că ajutorul public acordat a fost pentru cauza[6] …../…../….., a Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel …..în cuantum de …..lei.

Data, Semnătura[7],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel

  1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.
  2. Menţiunile se referă la persoana fizică.
  3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, intervenient principal, etc.
  4. Conform art. 326 Cod penal declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 Cod penal (funcţionar public) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când conform legii sau împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  5. Partea va indica forma sub care i s-a acordat ajutorul public judiciar indicând una din modalităţile revăzute de art. 6 din O.U.G. nr. 51/2008.
  6. Se va menţiona numărul dosarului, în care partea a beneficiat anterior de ajutor public judiciar.
  7. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

Avocat
Avocat
::: Consultă Avocat - Simplu, Rapid, Eficient ::: ## Avocat Online ::: ## Onorariu ::: ## Contact

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.