Model Declarație De Acceptare Expresă A Succesiunii | Avocat Online
avocati bucuresti
Model Declarație de împăcare a părților
7 ianuarie 2019
avocati bucuresti
Model Contestarea recunoașterii paternității
7 ianuarie 2019

Model Declarație de acceptare expresă a succesiunii

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Model Declarație de acceptare expresă a succesiunii

Model Declarație de acceptare expresă a succesiunii

Declarație de acceptare expresă a succesiunii (legale testamentare)

Declarație,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățean . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . . . . , căsătorit\necăsătorit, domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , bloc . . . ., scara . . . . , etaj . . . . , apart. . . ., sector/județ ............. , posesor al B.I./C. I. , seria . . . . . , nr. . . . . ., eliberat de . . . . la data de . . . . ., CNP . . . . . . .,

în temeiul art. 1100 și art. 1108 alin. (1) și (2) Cod civil, declar că

ACCEPT ÎN MOD EXPRES SUCCESIUNEA

defunctului (ei) . . . . . . ., decedat(ă) la data de . . . . . . . . , conform certificatului de deces seria . . . . . . . . , număr . . . . . . . . , emis de . . . . . . . . , cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . , ca moștenitor legal și în calitate de legatar............... conferit prin testamentul autentificat sub nr....... (sau olograf) din data de ..........

Numărul și calitatea moștenitorilor, compunerea masei succesorale și cota din comunitatea de bunuri se vor stabili cu ocazia dezbaterii succesorale.

Prezenta declarație se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul național notarial privind opțiunile succesorale (RNOS).

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNOS și ...... exemplare s-au eliberat părții.

Declarant, (nume, prenume)

Semnătura . . . . . . . . . . .

Acceptare expresă a succeiunii (legale)

Declarație,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățean . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . . . . , căsătorit\necăsătorit, domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , bloc . . . ., scara . . . . , etaj . . . . , apart. . . ., sector/județ . . . . . . . . . . . . . , posesor al B.I./C. I. , seria . . . . . , nr. . . . . ., eliberat de . . . . la data de . . . . ., CNP . . . . . . .,

în temeiul art. 1100 și art. 1108 Cod civil, declar în termenul legal de opțiune succesorală prevăzut de dispozițiile art. 1103 Cod civil, că

ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA

defunctului (ei) . . . . . . ., decedat(ă) la data de . . . . . . . . , conform certificatului de deces seria . . . . . . . . , număr . . . . . . . . , emis de . . . . . . . . , cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . , al cărui moștenitor legal sunt în calitate de . . . . . . . . . . . . . .

Numărul și calitatea moștenitorilor, compunerea masei succesorale și cota din comunitatea de bunuri se vor stabili cu ocazia dezbaterii succesorale.

Depun prezenta declarație fiind necesară la dezbaterea succesiunii.

Prezenta declarație se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul național notarial privind opțiunile succesorale (RNOS).

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . . . . . , în . . . . . . exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNOS și . . . . . . exemplare s-au eliberat părții.

Declarant, (nume, prenume)

Semnătura . . . . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățean . . . . . . . . . . . . . . . . , născut(ă) la data de . . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , bloc . . . , scara . . . , etaj . . . . , apart. . . . . ., sector/județ . . . . , posesor al B.I./C. I. , seria . . . . , nr. . . . , eliberat de. . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . , în conformitate cu prevederile art. 1100 Cod civil coroborate cu dispozițiile art.1108 alin. 2 Cod civil,

DECLAR CĂ ACCEPT ÎN MOD EXPRES,

TITLUL DE LEGATAR . . . . . . . . . . . . . . . . conferit prin testamentul olograf din data . . . . . . .sau (autentificat cu nr. . . . . . . ) , de către defunctul . . . . . . . . . . . . . . . , decedat la data de . . . . . . . . . , cu CNP. . . . . . . . . , cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . .

Prezenta declarație se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul național notarial privind opțiunile succesorale (RNOS).

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . . . . ., în . . . . . . exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNOS și . . . . . . exemplare s-au eliberat părții.

Declarant, (nume prenume)

Semnătura . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.