Model Contract De Gaj - Amanet | Discută Cu Un Avocat Online
Avocat Online
Model CONTRACT DE AGENȚIE COMERCIALĂ
7 ianuarie 2019
caut avocat bun
Model contract de antrepriză
7 ianuarie 2019

Model Contract de Gaj - Amanet

Model Contract de Gaj - Amanet 2

consultanta juridica avocatura

Model Contract de Gaj - Amanet

Model Contract de Gaj - Amanet

 

Contract de gaj / Amanet

1. Subsemnatul ................., domiciliat în ..........., CNP, ................. în calitate de creditor,

și

2. Subsemnatul ..............., domiciliat în ............, CNP ................... în calitate de garant,

în conformitate cu dispozițiile art. 2480 Cod civil am hotărât încheierea prezentului contract de gaj.

Spre garantarea creanței ...........................(se va descrie obligația garantată), eu, debitorul-garant las, cu titlu de gaj, în păstrarea1 creditorului ............... (se vor descrie bunurile gajate).

Elementele contractului de gaj:

- deținerea bunului de către creditorul gajist trebuie să fie publică și neechivocă (art.2483 Cod Civil);

- creditorul gajist are drepturile și obligațiile unui administrator al bunului altuia însărcinat cu administrarea simplă (art.2487 Cod Civil).

- fructele naturale și industriale vor fi predate debitorului (art.2488 Cod Civil).

- debitorul este ținut să restituie creditorului cheltuielile făcute cu conservarea bunului (art.2491 Cod Civil).

- se va preciza caracterul de titlu executoriu al gajului (art.2431 Cod Civil).

- eventualele clauze neuzuale (art.1203 cod civil), pentru a-și produce efecte trebuie să fie acceptate expres de către garant.

- publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se realizează fie prin deposedarea debitorului, fie prin înscrierea gajului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare iar publicitatea gajului asupra sumelor de bani se realizează numai prin deținerea acestora (art.2482 Cod Civil), deținere care conform art. 188 din Legea 71/2011 se poate realiza și prin intermediul controlului unic sau comun al unei casete de valori în care se află depozitate sumele de bani.

- cu privire la publicitatea, prioritatea, executarea și stingerea gajului se aplică regulile privitoare la ipotecă, cuprinse în codul civil (art.2494 Cod Civil).

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, ..... exemplare s-au eliberat părților.

CREDITOR....................

GARANT..............

Note:

1 Gajul se constituie prin remiterea bunului sau titlului către creditor ori, după caz, prin păstrarea acestuia de către creditor, în cazul titlurilor nominative sau la purtător, prin remiterea acestora, iar în cazul titlurilor la ordin, prin andosarea acestora, în scop de garanție. (art. 2481 Cod civil)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.