Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT