Model Cerere numire curator – art. 58 C. proc. civ. | Discută cu un Avocat Specializat

Model Cerere numire curator – art. 58 C. proc. civ.

avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
avocat bucuresti
Titlul executoriu
22 februarie 2017
Show all

Model Cerere numire curator – art. 58 C. proc. civ.

avocati

avocati

Model Cerere numire curator – art. 58 C. proc. civ.

Model Cerere numire curator – art. 58 C. proc. civ.

Sediul materiei:

 • Art. 58 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C.proc. civ.

Instanţa[1] …..

Dosar nr…../…../…..

Completul …..

Termenul de judecată …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ….., prenume ….),personal/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….. , în calitate de parte[2]….., în dosarul nr…../…../….., cu termen de judecată la data de ….., în care părţi[3] sunt (nume ….., prenume ….)

sau

Subscrisa[4] (denumirea …..), prin reprezentant[5] (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în …../prin consilier juridic(nume ….., prenume …..), în calitate de parte[6]….., în dosarul nr…../…../….., cu termen de judecată la data de ….., în care părţi[7] sunt (nume ….., prenume ….),vă solicităm

Numirea unui curator special

pentru numitul[8]….. , ce are calitatea de[9] ….., în prezenta cauză, ce are ca obiect …..

În fapt, învederăm faptul că[10] ….., astfel că se impune numirea unui curator special.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 58 din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[11]: …..

Depunem prezenta într-un singur exemplar[12].

Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[13].

Data, Semnătura[14],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel…../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, secţia, completul şi termenul de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii către completul de judecată învestit cu soluţionarea litigiului.
 2. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.
 3. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
 4. Menţiunile se referă la persoana juridică.
 5. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.
 6. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
 8. Se va indica persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi fără reprezentant legal/ persoana fizică cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi fără ocrotitor legal/persoana faţă de care devine incident conflictul de interese/ persoana juridică sau entitatea dintre cele prevăzute de art. 56 alin. (2) care nu are reprezentant.
 9. Se va indica şi calitatea celui pentru care se solicită desemnarea unui curator special.
 10. Se va menţiona situaţia în temeiul căreia instanţa este abilitată să dispună numirea unui curator, conform art. 58 din C. proc. civ., şi anume: 1. persoana fizică este lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi nu are reprezentant legal, respectiv este îndeplinită condiţia privind urgenţa în soluţionarea cauzei; 2. persoana fizică are capacitate de exerciţiu restrânsă şi nu are ocrotitor legal, respectiv este îndeplinită condiţia privind urgenţa în soluţionarea cauzei; 3. există un conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat;4. persoana juridică sau entitatea dintre cele prevăzute de art. 56 alin. (2) care nu are reprezentant
 11. Se vor depune înscrisuri care să susţină existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute de lege.
 12. Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ.
 13. Se va depune atunci când cererea este depusă prin avocat/consilier juridic.
 14. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
Discută cu un Avocat | Consultanță Juridică Online 24/7 ::::: Email: marius.todeanca[@]consultantavocat.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.