Model Cerere De Suspendare Provizorie A Executărilor Silite | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de suspendare provizorie a executărilor silite

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Cerere de suspendare provizorie a executărilor silite

Model Cerere de suspendare provizorie a executărilor silite

Sediul materiei:

  • Art. 66 alin. (11) Legea nr. 85/2014

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de debitor[2], formulez prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE PROVIZORIE A EXECUTĂRILOR SILITE[3]

prin care solicit suspendarea provizorie a oricărei proceduri de executare silită individuală declanșate împotriva subsemnatului/subscrisei, până la pronunţarea hotărâriicu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței, formulată de subsemnatul/subscrisa și înregistrată sub nr. .....[4].

În fapt[5], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014). ↑
  2. Titular al cererii este debitorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii insolvenței ↑
  3. Conform art. 66 alin. 11 din Legea nr. 85/2014, cererea de suspendare provizorie a executărilor silite se formulează după depunerea cererii de deschidere a procedurii de către debitor, în cazuri urgente, care ar pune în pericol activele debitorului ↑
  4. Suspendarea provizorie a executărilor silitepoate dura numaipână la pronunţarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței ↑
  5. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară suspendarea provizorie a executărilor silite individuale ↑
  6. Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, fără citarea părților ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.