Model Cerere De Suspendare A Executării Hotărârilor Penale | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de suspendare a executării hotărârilor penale

caut avocat bun

caut avocat bun

Model Cerere de suspendare a executării hotărârilor penale

Model Cerere de suspendare a executării hotărârilor penale

Sediul materiei:

  • Art. 430 C. proc. pen.
  • Art. 441 C. proc. pen.
  • Art. 460 C. proc. pen.
  • Art. 469 alin. (2) C. proc. pen.

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de contestator/recurent/ revizuent /petent - condamnat în cauza penală obiect al dosarului penal nr. ... din data ... aflat pe rolul Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel …/ Înaltei Curți de Casație și Justiție, formulez, în baza art. 430 C. proc. pen./art. 441 C. proc. pen./art. 460 C. proc. pen./ art. 469 alin. (2) C. proc. pen.

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII

sentinței penale nr... din data de ... a Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel .../ Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitive prin neapelare/prin decizia penală nr.... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin sentința penală nr.../... a Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel .../ Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr... din data de ... a Curții de Apel ... /Înaltei Curți de Casație și Justiție s-au dispus următoarele: ...

În baza acestei sentințe a fost emis M.E.P.Î. nr... din data de ... de către Judecătoria .../Tribunalul .../Curtea de Apel ...

Împotriva acestei sentințe/decizii am formulat contestație în anulare/ recurs în casație/ revizuire/ cerere de redeschidere a procesului penal, cauza fiind înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de ... sub nr....

În motivarea căii extraordinare de atac/ cererii de redeschidere am invocat faptul că ... iar în drept dispozițiile art. ... C. proc. pen.

Având în vedere faptul că executarea sentinței penale nr... din data de ... a Judecătoriei .../Tribunalului ... / Curții de Apel ... Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitive prin neapelare/prin decizia penală nr... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție ar produce efecte negative iremediabile în ceea ce mă privește, întrucât... solicit suspendarea executării sentinței penale anterior menționate.

În drept, invoc dispozițiile art. 430 C. proc. pen./art. 441 C. proc. pen./art. 460 C. proc. pen./ art. 469 alin. (2) C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei ... /Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.