Model Cerere De Revizuire în Materie Penală | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de revizuire în materie penală

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Model Cerere de revizuire în materie penală

Model Cerere de revizuire în materie penală

Sediul materiei:

  • Art. 456 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), având calitatea de inculpat/parte civilă/parte responsabilă civilmente în cauza nr. … (indicarea instanței care a pronunțat hotărârea), formulez

CERERE DE REVIZUIRE

a sentinţei penale nr. … din data de … pronunţate de … (indicarea instanţei care a pronunțat hotărârea), definitivă prin decizia penală nr. … din data de…….pronunţată de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr…….. pe care o consider nelegală şi/sau netemeinică pentru următoarele motive …. (indicarea cazurilor de revizuire invocate):

În fapt, prin rechizitoriul emis la data de … de Parchetul de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT s-a dispus … (indicarea faptelor pentru care a fost sesizată instanţa).

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul … (indicarea instanţei) din data de …, definitivă prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul … (indicarea instanţei) s-a dispus începerea judecăţii.

Prin sentinţa penală nr. …. pronunţată la data de ... de Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. …, definitivă prin decizia nr. … pronunţată la data de … de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție s-au dispus următoarele: … (prezentarea soluţiei astfel cum aceasta a rămas definitivă).

În motivarea cererii arăt următoarele: …. (motivarea detaliată a incidenţei în cauză a cazului/cazurilor de revizuire) [1]:

Motivele de revizuire mai sus - menţionate sunt susţinute de următoarele mijloace de probă[2]: …

Precizez că motivele de revizuire sus - menţionate nu au mai fost formulate pe calea vreunei alte cereri anterioare.

Pentru aceste motive şi având în vedere că cererea de revizuire întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 459 C. proc. pen., vă solicităm să dispuneţi admiterea în principiu a cererii de revizuire şi în urma rejudecării să pronunţaţi o soluţie legală şi temeinică potrivit art. 462 C. proc. pen. (indicarea soluţiei pe care revizuientul o consideră legală şi temeinică).

Ataşez prezentei cereri copii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri[3]: …

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Preşedinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curţii de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. De exemplu, s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză – motivare detaliată [caz de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.]; un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză – motivare detaliată [caz de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.]
  2. Potrivit art. 456 alin. (2) C. proc. pen., cererea de revizuire trebuie motivată, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia ↑
  3. Potrivit art. 456 alin. (3) C. proc. pen., la cererea de revizuire se vor alătura copii de pe înscrisurile de care cel ce a formulat cererea de revizuire înţelege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se vor alătura în traducere efectuată de un traducător autorizat. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.