Model Cerere De Redeschidere A Procesului Penal în Cazul Judecării în Lipsă
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Cerere de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate

Model Cerere de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate

Sediul materiei:

  • Art. 467 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), având calitatea de inculpat/ă în cauza nr. … formulez

CERERE DE REJUDECARE[1]

în primă instanță/ în apel a cauzei penale nr. … în care s-a pronunțat sentinţa penală nr. … din data de … a … (indicarea instanţei) definitivă prin decizia penală nr. … din data de … pronunţată de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție.

În fapt, prin rechizitoriul emis la data de … de Parchetul de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus … (indicarea faptelor pentru care a fost sesizată instanţa).

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul … (indicarea instanţei) din data de …, definitivă prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul … (indicarea instanţei) s-a dispus începerea judecăţii.

Prin sentinţa penală nr. …. pronunţată la data de … de Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. …, definitivă prin decizia nr. … pronunţată la data de … de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție s-au dispus următoarele: … (prezentarea soluţiei astfel cum aceasta a rămas definitivă).

În cauză judecata în primă instanță/ în apel s-a desfăşurat în lipsă, potrivit art. 466 alin. (2) C. proc. pen., nefiind citat pentru a participa la proces. Totodată menţionez că nu am luat în niciun alt mod cunoştinţă de desfăşurarea judecăţii şi nici nu am solicitat personal sau prin reprezentant ca judecata să se desfăşoare în lipsă.

Pentru aceste motive şi având în vedere că cererea de redeschidere a procesului penal întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 469 C. proc. pen., vă solicit să dispuneţi admiterea în principiu a cererii şi în urma rejudecării să pronunţaţi o soluţie legală şi temeinică.

Ataşez prezentei cereri copii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri[2]: …

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Preşedinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curţii de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. Potrivit art. 467 alin. (2) C. proc. pen., când persoana judecată în lipsă este privată de libertate, cererea poate fi depusă la administraţia locului de deţinere, care o va trimite de îndată instanţei competente. ↑
  2. Potrivit art. 467 alin. (4) C. proc. pen., cererea poate fi însoţită de copii de pe înscrisurile de care persoana judecată în lipsă înţelege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele vor fi însoţite de traducere. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.