Model Cerere De Recuzare în Faza De Judecată | | Discută Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de recuzare în faza de judecată

avocat online bun

avocat online bun

Model Cerere de recuzare în faza de judecată

Model Cerere de recuzare în faza de judecată

Sediul materiei:

  • Art. 64 C. proc. pen.
  • Art. 65 C. proc. pen.
  • Art. 67 C. proc. pen.

Instanța …

Dosar nr.[1]

Termen[2]

Completul[3]

Domnule/Doamna Președinte[4],

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de inculpat/persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente… în dosarul nr … al … (organul judiciar pe rolul căruia se află cauza), formulez, în baza art. 67, art. 64 alin. (…) lit. …)/art. 65 alin. (…), lit. …) C. proc. pen.

CERERE DE RECUZARE[5]

a domnului/doamnei judecător/judecător de drepturi și libertăți/judecător de cameră preliminară/magistrat asistent/grefier …[6]

În fapt, … (se va/vor indica și motiva, pentru fiecare persoană în parte, cazul/cazurile de incompatibilitate invocat/e - prevăzute de art. 64, 65 C. proc. pen. şi temeiurile de fapt cunoscute la momentul formulării cererii, sub sancțiunea inadmisibilității cererii).

Precizez că nu formulat anterior o cerere de recuzare împotriva aceleiaşi persoane, pentru acelaşi caz de incompatibilitate și pentru aceleaşi temeiuri de fapt.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Judecător de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

sau

Domnului/Doamnei Judecător de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

sau

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. În cazul în care se formulează cerere de recuzare a judecătorului de cameră preliminară sau în cursul judecării cauzei ↑
  2. În cazul în care se formulează cerere de recuzare a judecătorului de cameră preliminară sau în cursul judecării cauzei ↑
  3. În cazul în care se formulează cerere de recuzare a judecătorului de cameră preliminară sau în cursul judecării cauzei ↑
  4. Potrivit art. 68 alin. (1) C. proc. pen. abţinerea sau recuzarea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară se soluţionează de un judecător de la aceeaşi instanţă. Potrivit art. 68 alin. (2), (3) C. proc. pen. abţinerea sau recuzarea judecătorului care face parte din completul de judecată se soluţionează de un alt complet de judecată iar abţinerea sau recuzarea magistratului-asistent se soluţionează de completul de judecată. ↑
  5. Potrivit art. 67 alin. (1) C. proc. pen., cererea de recuzare se formulează de părţi, subiecţii procesualiprincipali sau procuror în cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, de îndată ce au aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate. ↑
  6. Potrivit art. 67 alin. (2) și (3) C. proc. pen. cererea de recuzare se formulează doar împotriva judecătorului care efectuează activităţi judiciare în cauză sau a magistratului-asistent şi grefierului care intră în compunerea completului. Este inadmisibilă recuzarea judecătorului chemat să decidă asupra recuzării. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.