Model Cerere De Recuzare A Unuia Din Membrii Completului De Judecată | Avocat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat
Model Cerere de revizuire - art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.
16 februarie 2017

Model Cerere de recuzare a unuia din membrii completului de judecată

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Cerere de recuzare a unuia din membrii completului de judecată

Model Cerere de recuzare a unuia din membrii completului de judecată

Sediul materiei:

 • Art. 41-42 C. proc. Civ
 • Art.44 C. proc. civ
 • Art. 46-47 C. proc. civ
 • Art. 54 C. proc. civ.
 • Art.49 alin.(1)-(2) C.proc. civ.
 • Art.50 C.proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Completul .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume ...../prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE RECUZARE[9]

prin care solicităm instanţei să dispună admiterea cererii[10]…..

În fapt, arătăm că ….., împrejurare în raport de care devine incident cazul de incompatibilitate prev. de art.[11] …..

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[12] ......

Depunem prezenta într-un singur exemplar[13].

Data, Semnătura[14],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul , pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii de recuzare către completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii principale, incidentale. ↑
 2. Menţiunea se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în garanţie. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Cererea de recuzare va fi depusă, în conformitate cu art. 46, art.47 din C. proc. civ., în fața instanței din care face parte judecătorul. ↑
 10. Se va menţiona numele judecătorului. ↑
 11. Se vor indica textele legale în funcţie de motivul de recuzare invocat. ↑
 12. Se vor indica textele legale incidente în funcţie de natura cererii de recuzare. ↑
 13. Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. ↑
 14. Semnătura de pe cererea de recuzare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.