Model Cerere De Recurs în Casaţie | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de recurs în casaţie

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Cerere de recurs în casaţie

Model Cerere de recurs în casaţie

Sediul materiei:

  • Art. 437 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), având calitatea de inculpat/parte civilă/parte responsabilă civilmente în cauza nr. …, prin avocat(nume, prenume), cu sediul profesional la … formulez, în termen legal[1]

RECURS ÎN CASAŢIE[2]

împotriva deciziei penale nr. … din data de…….pronunţate de Curtea de Apel … în dosarul nr. …, pe care o consider nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: … (indicarea cazurilor de recurs în casaţie invocate)[3]:

În fapt, prin rechizitoriul emis la data de … de Parchetul de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT ……. s-a dispus … (indicarea faptelor pentru care a fost sesizată instanţa).

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul … (indicarea instanţei) din data de …, definitivă prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul … (indicarea instanţei) s-a dispus începerea judecăţii.

Prin sentinţa penală nr. …. pronunţată la data de….. de Judecătoria …/Tribunalul … în cauza nr. …….. s-au dispus următoarele:…..(prezentarea soluţiei primei instanţe).

Prin decizia penală nr. … pronunţată la data de………de Curtea de Apel … în cauza nr. …..s-au dispus următoarele:…..(prezentarea soluţiei instanţei de apel).

Motivele invocate sunt următoarele: … (motivarea detaliată a incidenţei în cauză a cazurilor de casare)[4]

Precizez că împotriva deciziei penale sus - menţionate nu am mai formulat anterior cerere de recurs în casaţie.

Pentru aceste motive, în baza art. 448 alin. (1) pct. 2 C. proc. pen. raportat la art. 438 alin. (1) pct. …. C. proc. pen., vă solicit admiterea recursului în casaţie şi ……. (indicarea soluţiei pe care recurentul o consideră legală şi temeinică).

Atașez prezentei cereri copii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri: ….

Data, Nume, Prenume (recurent) Nume, Prenume (avocat)

Semnătură Semnătură, Ştampilă

Domnului/Doamnei Președinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie[5]

  1. Recursul în casaţie poate fi introdus în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel (art. 435 alin. (1) C. proc. pen.) ↑
  2. Cererea de recurs în casaţie împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoţite de copii pentru procuror şi părţi, la instanţa a cărei hotărâre se atacă (art. 439 alin. (1) C. proc. pen.), respectiv curtea de apel care a pronunțat decizia atacată cu recurs în casație. ↑
  3. De ex., greşita condamnare a inculpatului pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală [caz de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. ];sauStabilirea unei pedepse nelegale pentru comiterea infracţiunii de….prevăzute de art. ….. [caz de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. ]
  4. De exemplu, greşita condamnare a inculpatului pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală [caz de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. ] - motivare detaliatăSauStabilirea unei pedepse nelegale pentru comiterea infracţiunii de….prevăzute de art. ….. [caz de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. ];
  5. Cererea de recurs în casaţie împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoţite de copii pentru procuror şi părţi, la instanţa a cărei hotărâre se atacă (art. 439 alin. (1) C. proc. pen.) ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.