Model Cerere De Punere în Vânzare A Imobilului în Contul Adjudecătorului
avocati
Model Cerere de predarea bunurilor cuprinse în legatul particular
7 ianuarie 2019
cabinet avocat
Model Cerere de recalculare a pedepsei
7 ianuarie 2019

Model Cerere de punere în vânzare a imobilului în contul adjudecătorului

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de punere în vânzare a imobilului în contul adjudecătorului

Model Cerere de punere în vânzare a imobilului în contul adjudecătorului

DOMUNLE EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sector/județ . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . , reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sector/județ . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . , vă rog să dispuneți

PUNEREA ÎN VÂNZARE ÎN CONTUL ADJUDECATARULUI

a imobilului din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sector/județ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ,număr cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., număr topografic . . . . . . . . . . . . ., adjudecat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sector/județ . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ., la prețul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei în urma licitfației organizată la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de Biroul Executorului Judecatoresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în dosarul de executare nr. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., efectuată în baza hotărârii civile nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pronunțată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în dosarul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , devenită definitivă și irevocabilă.

În fapt prin hotărârea nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . instanța l-a obilgat pe debitorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., să . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Împotriva debitorului, a fost declanșată procedura de executare silită, finalizată la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu licitația organizată de Biroul Executorului Judecatoresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în dosarul de executare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . în urma căreia imobilul menționat mai sus a fost adjudecat contra sumei de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.

Având în vedere că adjudecatarul imobilului nu a depus prețul la dispoziția executorului judecătoresc în termenul legal de 30 de zile de la data vanzării, în temeiul art. 851 C. proc. civ. solicit să încuviințați scoaterea din nou la licitație a imobilului în contul ajudecatarului cu obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de noua licitație și eventuala diferență de preț.

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI EXECUTUR JUDECĂTORESC AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.