Model Cerere De Omologare A Concordatului Preventiv | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de omologare a concordatului preventiv

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Cerere de omologare a concordatului preventiv

Model Cerere de omologare a concordatului preventiv

Sediul materiei:

  • Art. 28 din Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu sediul în ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de administrator concordatar[2], formulez prezenta:

CERERE DE OMOLOGARE A CONCORDATULUI PREVENTIV[3]

prin care solicit omologarea concordatului preventiv și suspendarea tuturor procedurilor de executare silită declanșate împotriva debitorului ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax..... .

În fapt[4], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 28din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[5]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004 ↑
  2. Titular al cererii este administratorul concordatar, care, după aprobarea concordatului de către creditori, solicită judecătorului-sindic să omologheze concordatul preventiv (art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2014) ↑
  3. În perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor (art. 31 din Legea nr. 85/2014) ↑
  4. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care stau la baza solicitării, cu prezentarea etapei aprobării concordatului preventiv de către creditori ↑
  5. Administratorul concordatar va trebui să dovedească îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a) valoarea creanţelor contestate şi/sau în litigiu nu depăşeşte 25% din masa credală;b) concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezintă cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate. ↑
  6. Judecătorul-sindic omologhează concordatul preventiv prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, după citarea şi ascultarea administratorului concordatar. Cererea de omologare a concordatului preventiv poate fi respinsă exclusiv pentru motive de legalitate. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.