Model Cerere De Modificare A Pedepsei Ca Urmare A Intervenţiei Unei Legi Favorabile
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de modificare a pedepsei ca urmare a intervenţiei unei legi penale mai favorabile

avocat online bun

avocat online bun

Model Cerere de modificare a pedepsei ca urmare a intervenţiei unei legi penale mai favorabile

Model Cerere de modificare a pedepsei ca urmare a intervenţiei unei legi penale mai favorabile

Sediul materiei:

  • Art. 6 C. pen.
  • Art. 595 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), având calitatea de condamnat/ă formulez

CERERE DE MODIFICARE A PEDEPSEI ÎNCHISORII CA URMARE A INTERVENŢIEI UNEI LEGI PENALE MAI FAVORABILE

În fapt, prin sentinţa penală nr. …. pronunţată la data de….. de Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. …….. definitivă prin decizia penală nr. … pronunţată la data de … de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție s-au dispus următoarele: … (prezentarea soluţiei astfel cum aceasta a rămas definitivă).

În baza sentinţei sus - menţionate a fost emis de … (indicarea instanţei) mandatul de executare a pedepsei nr. … din data de …

Executarea pedepsei a început la data de …

În cursul executării pedepsei a intrat în vigoare Legea nr. …, publicată în Monitorul oficial al României nr. … din …, care prevede pentru infracţiunea pentru care am fost condamnat un maxim special mai mic decât pedeapsa închisorii de ... ani stabilite prin sentința penală sus - menţionată.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 6 C. pen. şi art. 595 C. proc. pen.

Pentru aceste motive, vă solicit să dispuneţi admiterea cererii de modificare a pedepsei în sensul reducerii acesteia de la … ani la … ani închisoare.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Preşedinte al Judecătoriei ../Tribunalului …/Curții de Apel ..

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *