Model Cerere De Majorare A Pensiei De întreținere | Discută Cu Un Avocat
avocati bucuresti online
Model Cerere de luare a măsurilor asigurătorii
7 ianuarie 2019
Plangere Penala
Model Cerere de partaj
7 ianuarie 2019

Model Cerere de majorare a pensiei de întreținere

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model Cerere de majorare a pensiei de întreținere

Model Cerere de majorare a pensiei de întreținere

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata(ul) ................ domiciliat(ă) în ............... în numele și ca reprezentant(ă) legal(ă) a minorului ..................., chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ..........., domiciliat(ă) în ........., pentru ca, pe baza hotărârii ce veți pronunța, să dispuneți

MAJORAREA PENSIEI DE ÎNTREȚINERE

la care a fost obligat(ă) prin sentința civilă nr. .......... din ............, pronunțată de judecătoria ...............

De asemenea, cer obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin hotărârea mai sus menționată pârâtul(a) a fost obligat(ă) să plătească lunar suma de ............... lei pensie de întreținere pentru minorul născut la data de ............. La stabilirea acestei pensii s-au avut în vedere nevoile minorului și posibilitățile materiale ale pârâtului(ei), care se cifrau la un venit mediu net lunar de .......... Această situație de fapt s-a schimbat. Nevoile minorului, care acum este în vârstă de ............ ani și este elev, au crescut și în același timp au crescut și posibilitățile materiale ale pârâtului(ei), care realizează din salariu un venit mai mare decât cel avut în vedere la stabilirea pensiei de întreținere, a cărei majorare o solicit.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 531 raportat la art. 529 Codul civil.

În dovedirea acțiunii, înțeleg să mă folosesc de răspunsurile pârâtului(ei) la interogatoriu, de relațiile pe care vă rog să le cereți de la unitatea ...... unde pârâtul(a) este salariat(ă), în legătură cu venitul net lunar realizat în ultimele 8 luni.

Depun acțiunea în dublu exemplar, precum și copia sentinței civile nr. ...... din ..........

Data depunerii

.......................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ........................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.