Model Cerere De Legalizare A Copiei Unei Hotărâri Judecătoreşti/încheieri De şedinţă
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
onorariu avocat
Model Cerere de refacere a hotărârii judecatoreşti dispărute
16 februarie 2017

Model Cerere de legalizare a copiei unei hotărâri judecătoreşti/încheieri de şedinţă

caut avocat

caut avocat

Model Cerere de legalizare a copiei unei hotărâri judecătoreşti/încheieri de şedinţă

Model Cerere de legalizare a copiei unei hotărâri judecătoreşti/încheieri de şedinţă

Sediul materiei:

 • Art. 128 Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.
 • Art. 538 C. proc. civ.
 • Art. 148–151 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/ prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CERERE DE LEGALIZARE

a copiei sentinţei/deciziei/încheierii nr. ....., pronunţate în dosarul nr. ...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ..... .

Solicităm legalizarea copiei sentinţei/deciziei/încheierii în[9] ….. exemplare.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 128 Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti şi art. 538 din C. proc. civ.

Depunem copia hotărârii de legalizat în ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[10] ….. şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[11]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[12]/extras din registrul public[13]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[14].

Data, Semnătura[15],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Se va indica numărul exemplarelor. ↑
 10. Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. l) din O.U.G. nr. 80/2013 - respectiv 5 lei pentru fiecare exemplar de copie. ↑
 11. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 12. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 13. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 14. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 15. Semnătura de pe cererea de legalizare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.