Model Cerere De Introducere în Procesul Penal A Părţii Responsabile Civilmente
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de introducere în procesul penal a părţii responsabile civilmente

avocat bun

avocat bun

Model Cerere de introducere în procesul penal a părţii responsabile civilmente

Model Cerere de introducere în procesul penal a părţii responsabile civilmente

Sediul materiei:

  • Art. 21 C. proc. pen.

Instanța/Parchetul …

Dosar nr. …

Termen[1]

Completul[2]

Domnule/Doamna Președinte[3]

sau

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandat al Secției .. poliție[4],

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de parte civilă formulez, în termen legal[5], în baza art. 21 C. proc. pen.

CERERE DE INTRODUCERE ÎN CAUZĂ A PĂRȚII RESPONSABILE CIVILMENTE

în dosarul nr. … al Judecătoriei…/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție/Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT, pentru următoarele considerente:

În fapt, în dosarul nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de … (denumirea) prevăzută de art. ... (textul incriminator), constând în aceea că … (arătarea succintă a situaţiei de fapt).

Prin ordonanța procurorului s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul … ( indicarea numelui şi prenumelui) .

Prin ordonanţa din data de… s-a pus în mişcare a acţiunea penală împotriva inculpatului... (numele şi prenumele) pentru săvârşirea infracţiunii de… (denumirea), faptă prevăzută de art. ... (textul incriminator)[6].

Prin rechizitoriul nr. … [7] al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului … (numele şi prenumele) pentru săvârşirea infracţiunii/infracţiunilor de … (denumirea acesteia/acestora) prevăzut/e de art. … (textul incriminator), constând în aceea că … (prezentarea stării de fapt).

Din cercetările efectuate rezultă că numitul/numita … are în cauză calitate de parte responsabilă civilmente[8], întrucât …

Astfel, solicit introducerea în cauză a părții responsabile civilmente pentru a fi obligată singură/ în solidar cu inculpatul ….la plata sumei de …., reprezentând daune morale și a sumei de … reprezentând daune materiale.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 21 C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

sau

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT/Comandat al Secției .. poliție

  1. În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății ↑
  2. În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății ↑
  3. Dacă cererea de introducere în procesul penal a părţii responsabile civilmente are loc în cursul judecății, până la începerea cercetării judecătoreşti ↑
  4. Dacă cererea de introducere în procesul penal a părţii responsabile civilmente are loc în cursul urmăririi penale ↑
  5. Potrivit art. 21 alin. (1) raportat la art. 20 alin. (1) C. proc. pen. introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii îndreptăţite potrivit legii civile, până la începerea cercetării judecătoreşti. ↑
  6. Dacă este cazul ↑
  7. În cazul în care cererea de introducere în cauză a părții responsabile civilmente este formulată în cursul judecăţii ↑
  8. Potrivit art. 86 C. proc. pen., persoana responsabilă civilmente este persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.