Model Cerere De întâmpinare | Consultă Un Model De Intampinare Online
Plangere Penala
Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii insolvență
27 noiembrie 2018
caut avocat bun
Model Cerere de intervenire în penal a părții responsabile civilmente
7 ianuarie 2019

Model Cerere de întâmpinare

avocat

avocat

Model Cerere de întâmpinare

Model Cerere de întâmpinare

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . , pârât(ă) în dosarul nr. . . . . . . . . . . al acestei instanțe, reclamant(ă) fiind . . . . . . . . . . . . .,

Formulez:

ÎNTÂMPINARE

și pe baza probelor ce vor fi administrate, vă rog să respingeți acțiunea reclamantului și să-l obligați să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face.

Motivele întâmpinării:

În fapt, am fost chemat(ă) în judecată pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cu probele pe care le voi administra, voi dovedi că acțiunea reclamantului este neîntemeiată și trebuie respinsă. Astfel (se expun excepțiile și dovezile ce conduc la respingerea acțiunii).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 205 - art. 208 C. pr. civ.

Dovada o fac cu acte, expertiză, martori.

Depun întâmpinarea în dublu exemplar pentru a se comunica reclamantului.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *