Model Cerere De Instituire De Măsuri Asigurătorii Insolvență | Avocat Online
caut avocat bun
Model Cerere de înregistrare marcă
27 noiembrie 2018
avocat
Model Cerere de întâmpinare
7 ianuarie 2019

Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii insolvență

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii insolvență

Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii insolvență

Tribunalul . . . . . . .

Judecător-sindic . . . . . .

Dosar nr. . . . . . . . . .

Domnule Președinte (1) ,

Subscrisa/Subsemnatul administrator judiciar/lichidator judiciar/comitetul creditorilor, prin creditor . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . . . . . . . . (2) ,

în contradictoriu cu pârâtul . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului/registrul societăților/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre sub nr. . . . . . . ., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . . . . . . . . .

Formulez prezenta:

CERERE DE INSTITUIRE DE MĂSURI ASIGURĂTORII (3)

prin care solicit instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea pârâtului . . . . . . . . .

În fapt, . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 172 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înțeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: . . . . . . . (4)

Depun prezenta cerere și copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menționate pe care înțeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data . . . . . . . . . . . . . . .,

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .,

Domnului Președinte al Tribunalului . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripție debitorul și-a avut sediul social/profesional cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secție specială de insolvență, acesteia îi aparține competența pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

(2) Titular al cererii este administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar al debitorului, ori, după caz, comitetul creditorilor

(3) Cererea de instituire de măsuri asigurătorii este condiționată de existența acțiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență, formulată împotriva membrilor organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și oricăror alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, conform art. 169 din Legea nr. 85/2014

(4) Administratorul judiciar, lichidatorul judiciar ori, după caz, comitetul creditorilorva trebui să dovedească introducerea acțiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență, precum și pericolul înstrăinării bunurilor din averea debitorului. Fixarea unei cauțiuni de până la 10% din valoarea pretențiilor este obligatorie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *