Model Cerere De înlăturare A Unor Omisiuni Vădite | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite

caut avocat

caut avocat

Model Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite

Model Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite

Sediul materiei:

  • Art. 279 C. proc. pen.
  • Art. 272, 273 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

sau

Domnule/Doamna procuror,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), având calitatea de martor/expert/interpret/avocat în cauza nr. … înregistrată pe rolul … (indicarea instanței/parchetului pe rolul căreia se află cauza) solicit înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul ordonanţei din data de …. constând în nepronunţarea instanței/organului de urmărire penală cu privire la cererea formulată de restituire a cheltuielilor de transport, de întreţinere și locuință efectuate în … (indicarea datei sau a perioadei)[1]/ cu privire la plata onorariului avocaţial, conform delegației de asistență juridică obligatorie nr. ... [2]/ cu privire la plata onorariului pentru expertiză/pentru activitatea desfășurată în cauză în calitate de interpret [3].

Sau

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de …[4] solicit înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul încheierii/sentinței/deciziei/ordonanţei din data de …. constând în nepronunţarea instanței/organului de urmărire penală cu privire la restituirea lucrurilor[5]/cererea de ridicare a măsurilor asigurătorii[6] în cauza nr. …………..înregistrată pe rolul…………(indicarea instanței/parchetului pe rolul căreia se află cauza)

În fapt,(indicarea in concreto a motivelor care au justificat solicitarea restituirii cheltuielilor, plata onorariului avocațial, plata onorariului pentru expertiză/pentru activitatea de interpret desfășurată în cauză, motivele invocate pentru restituirea lucrurilor sau ridicarea măsurilor asigurătorii).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 279 C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Preşedinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

sau

Domnului/Doamnei Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT

  1. Dacă cererea este formulată de martor/expert/interpret ↑
  2. Dacă cererea este formulată de avocat ↑
  3. Dacă cererea este formulată de interpret/expert ↑
  4. Orice persoană interesată ↑
  5. Cererea de restituire vizează lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra, dacă sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deţinerea acestora (art. 255 alin. (1) C. proc. pen.) ↑
  6. Cererea poate fi formulată de persoană ale cărei bunuri sunt obiectul măsurilor asigurătorii ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.