Model Cerere De Eşalonare A Plății Amenzii Penale Formulată De Condamnat | Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de eşalonare a plății amenzii penale formulată de condamnatul persoană fizică

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Cerere de eşalonare a plății amenzii penale formulată de condamnatul persoană fizică

Model Cerere de eşalonare a plății amenzii penale formulată de condamnatul persoană fizică

Sediul materiei:

  • Art. 559 alin. (2) C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reşedinţa), având calitatea de condamnat/ă în cauza nr. …formulez

CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE

în cuantum de … lei, pentru o perioadă de …[1], în rate lunare.

În fapt, prin sentinţa penală nr. …. pronunţată la data de….. de Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. …….. definitivă prin decizia penală nr. ….. … pronunţată la data de………de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție am fost condamnat la plata amenzii penale de …. lei pentru comiterea infracţiunii de… prevăzute de art. …

Având în vedere că, din considerente de ordin financiar, respectiv … (detalierea in concreto a elementelor de fapt ce ţin de situaţia financiară a condamnatului), mă aflu în imposibilitatea obiectivă de a achita integral amenda penală în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare solicit încuviinţarea eşalonării plăţii amenzii penale, în rate lunare, pe o perioadă de ….

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 559 alin. (2) C. proc. pen.

Ataşez prezentei cereri copii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri: …

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Preşedinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …

  1. Cel mult 2 ani, potrivit art. 559 alin. (2) C. proc. pen. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.