Model Cerere De Eliberare A Unui înscris Original Aflat La Dosar | Avocat
avocat
Model Cerere de eliberare a unei copii simple de pe hotărârea judecătorescă sau alte acte la dosar
27 noiembrie 2018
avocatura bucuresti
Model Cerere de executare silită imobiliară
27 noiembrie 2018

Model Cerere de eliberare a unui înscris original aflat la dosar

avocat online bun

avocat online bun

Model Cerere de eliberare a unui înscris original aflat la dosar

Model Cerere de eliberare a unui înscris original aflat la dosar

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul, . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , bloc . . . . , sc. . . . , et. . . . . , ap . . . . ., jud./sect. . . . . , reclamant în dosarul cu nr. . . . . . . și aflat pe rolul acestei instanțe, vă rog

SĂ-MI ELIBERAȚI ORIGINALUL . . . . . . . . .

ÎN FAPT : Solicit să mi se elibereze originalul . . . . . . . . . (denumirea înscrisului) depus la dosar la fila cu nr. . . . . în data de . . . . . . . deoarece îmi este necesar pentru . . . . . . . . . .

ÎN DREPT: Îmi întemeiez prezenta cerere pe dispozițiile art. 292 alin. (4) din C. pr. civ.

Atașat depun copia conformă cu originalul a respectivului înscris.

Data . . . . .

Semnătura . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *