Model Cerere De Eliberare A Unei Copii Simple De Pe Hotărârea Judecătorescă
avocati bucuresti
Model Cerere de eliberare a avizului prealabil de către poliția de frontieră
27 noiembrie 2018
avocat online bun
Model Cerere de eliberare a unui înscris original aflat la dosar
27 noiembrie 2018

Model Cerere de eliberare a unei copii simple de pe hotărârea judecătorescă sau alte acte la dosar

avocat

avocat

Model Cerere de eliberare a unei copii simple de pe hotărârea judecătorescă sau alte acte la dosar

Model Cerere de eliberare a unei copii simple de pe hotărârea judecătorescă sau alte acte la dosar

Instanța . . . . .

Dosar nr. . . . . /. . .. / . . .

Completul . . . . .

Termenul de judecată . . . .

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) / Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . , personal/prin reprezentant/ prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . prin avocat . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . . . .

, în calitate de . . . . . . . . în dosarul nr. . . ./ . . . ./ . . . . . al acestei instanțe, cu termen de judecată la data de . . . . . . . . . . . . . (sau soluționat prin sentința civilă nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . ) ,

vă rog să-mi eliberați o copie de pe:

- înscrisul . . . . . . . . .

- încheierea de ședință din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- procesul-verbal de cercetare la fața locului efectuată în cauza și depus la dosar în ședința din data de . . . . . . . . .

- sentința civilă (sau decizia civilă) nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . etc. .

Solicit ca aceste copii să-mi fie comunicate la următoarea adresă . . . . . . . sau la căsuța poștală . . . . . . .

În drept îmi întemeiez cererea pe art. 538 C. Pr. Civ.

Anexez dovada achitării taxei de timbru în cuantum de . . . . lei.

Data depunerii. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Conform art. 161 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015, eliberarea copiilor simple de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar se rezolvă de către persoana desemnată de președintele instanței, termenul de eliberare a acestora fiind de cel mult 3 zile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *