Model Cerere De Eliberare A Avizului Prealabil De Către Poliția De Frontieră
caut avocat bucuresti
Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale
27 noiembrie 2018
avocat
Model Cerere de eliberare a unei copii simple de pe hotărârea judecătorescă sau alte acte la dosar
27 noiembrie 2018

Model Cerere de eliberare a avizului prealabil de către poliția de frontieră

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Cerere de eliberare a avizului prealabil de către poliția de frontieră

Model Cerere de eliberare a avizului prealabil de către poliția de frontieră

CĂTRE,

I. G.P.F./I.T.P.F./S.T.P.F./P.P.F.A/

(se va completa de către persoane fizice/persoane fizice autorizate)

Subsemnatul................................................, cu domiciliul în......., născut la data de............., CNP......................., posesor al CI seria..... nr............ vă rog să îmi eliberați/prelungiți* avizul pentru desfășurarea activității de............................................................................., în incinta Punctului de Trecere a Frontierei/zona de competență a structurii Poliției de Frontieră Române.......................................................................

Menționez că îmi desfășor activitatea cu auto nr. . . . . . . . . . . . (se va completa dacă este cazul).

Locul/zona unde se desfășoară activitatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .perioadă în care se va desfășura activitatea (se va completa dacă este cazul).

Tipul ambarcațiunii. . . . . . . . . . . . . . .numărul/numele ambarcațiunii. . . . . . . . . . . . . . . .scopul folosirii. . . . . . . . . . . . . . . . . .locul de păstrare al acesteia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(se va completa dacă este cazul).

(se va completa de către persoane juridice)

Subscrisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul social în. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată legal de administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CUI. . . . . . . . . . . . . . . . ., vă rog să îmi eliberați/prelungiți* avizul pentru desfășurarea activității de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în incinta

Punctului de Trecere a Frontierei/zona de competență a structurii Poliției de Frontieră Române . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locul/zona unde se desfășoară activitatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .perioadă în care se va desfășura activitatea (se va completa dacă este cazul).

Tipul ambarcațiunii. . . . . . . . . . . . . . .numărul/numele ambarcațiunii. . . . . . . . . . . . . . . .scopul folosirii. . . . . . . . . . . . . . . . . .locul de păstrare al acesteia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(se va completa dacă este cazul).

Mă angajez ca pe timpul desfășurării activității să respect prevederile în vigoare privind regimul frontierei de stat (O.U.G. nr. 105/2001, privind frontiera de stat a României).

Vă mulțumesc,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

Date de contact solicitant aviz:

Persoană de contact:. . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail (opțional):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Cererea se depune pentru obținerea avizului prevăzut la art. 39, art. 40, art. 42, art. 43 , art. 44-45 din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, și Anexa nr. 2 din Norma metodoogică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001, astfel cum a fost modificată până la 08.05.2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *