Model Cerere De Deschidere A Procedurii Succesorale Notariale și De Inventariere A Bunurilor Succesorale
Avocat Online
Model Cerere de declarare a morții prezumate
27 noiembrie 2018
caut avocat bucuresti
Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale
27 noiembrie 2018

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale și de inventariere a bunurilor succesorale

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale și de inventariere a bunurilor succesorale 2

consultanta juridica avocatura

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale și de inventariere a bunurilor succesorale

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale și de inventariere a bunurilor succesorale

DOMNULE NOTAR PUBLIC,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În temeiul art. 103 din Legea nr. 36/1995 republicată,

Vă rog să dispuneți

DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESIUNII DEFUNCTULUI(EI)

decedat(ă) la data de . . . . . . . . . . , în . . . . . . . . cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . . și să procedați la întocmirea inventarului și la luarea altor măsuri de conservare a bunurilor rămase la decesul defunctului(ei).

La decesului defunctului(ei) au rămas ca moștenitori:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etc.

Bunurile rămase la decesul defunctului(ei) sunt următoarele:

Bunuri mobile:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etc.

Bunuri imobile:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etc.

Pasivul succesoral:

1. Cheltuieli cu înmormântarea defunctului(ei) constând în ............... în valoare de ............ lei,

2. Cheltuieli efectuate cu tratamentele medicale și întreținerea defunctului (ei) în perioada de timp de . . . . . . . . . . . . . . , calculate la . . . . . . . . . . lei,

3. Datorii făcute de defunct (ă) și neachitate constând în . . . . . . . . . . . . . . . . . . valoare . . . . . . . . . . lei,

4. Datorii provenite din impozite și taxe . . . . . . . . . . . . . . , care urmează să fie achitate în valoare de . . . . . . . . . . lei.

Depun următoarele acte de stare civilă . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declar că am acceptat succesiunea, în termen legal.

Vă rog să dispuneți citarea tuturor moștenitorilor, pentru a stabili numărul și calitatea acestora, compunerea masei succesorale, întinderea drepturilor acestora și să ne eliberați certificatul de moștenitor.

Data depunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI NOTAR PUBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* A se vedea și:

- art. 953, art. 954 Codul civil ;

- art. 101 și art. 102 din Legea nr. 36/1995 rep. 2 ;

- art. 244 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/2013.

- Anexa nr. 23 (formular tip Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale) din Ordinul ministrului finanțelor publice și al administrației și internelor nr. -2.052/1.528/2006

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *