Model Cerere De Deschidere A Procedurii De Faliment Pentru Nerealizarea Planului
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare

Model Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare

Sediul materiei:

  • Art. 143 Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ....,în calitate de calitate de creditor/administrator judiciar[2],

Formulez prezenta:

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE FALIMENT[3]

prin care solicit deschiderea procedurii de faliment a debitorului ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________.

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 143din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[4]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[5].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014) ↑
  2. Titular al cererii este oricare dintre creditori sau administratorul judiciar ↑
  3. Cererea de deschidere a procedurii de faliment a debitorului se poate formula dacă debitorul nu se conformează planului de reorganizare sau desfăşurarea activităţii sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii.Înregistrarea cererii nu suspendă continuarea activității debitorului, până când judecătorul sindic se pronunță asupra acesteia, prin încheiere ↑
  4. Creditorul va trebui să dovedească existența uneia din cele trei situații prevăzute expres de art. 143 din Legea nr. 85/2014: debitorul nu se conformează planului de reorganizare, desfăşurarea activităţii sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii ↑
  5. Cererea se judecă de urgență și cu precădere ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.