Model Cerere De Deschidere A Procedurii De Faliment Pentru Neachitarea Creanțelor
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru neachitarea creanțelor curente

caut avocat bun

caut avocat bun

Model Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru neachitarea creanțelor curente

Model Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru neachitarea creanțelor curente

Sediul materiei:

  • Art. 75 alin. (4) Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor curent[2], formulez prezenta:

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE FALIMENT[3]

prin care solicit deschiderea procedurii de faliment a debitorului ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________.

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[4]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[5].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014) ↑
  2. Titular al cererii este creditorulcu o creanţă curentă, certă, lichidă şi exigibilă ce a fost recunoscută de către administratorul judiciar sau de către judecătorul-sindic potrivit art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 şi al cărei cuantum depăşeşte valoarea-prag. Valoarea-prag este de 40.000 lei pentru creditori, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat ↑
  3. Cererea de deschidere a procedurii de faliment a debitorului se poate formula dacă creanţele curente nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii de către administratorul judiciar sau a hotărârii instanţei de judecată. Ea nu suspendă continuarea activității debitorului, până când judecătorul se pronunță asupra acesteia, prin încheiere ↑
  4. Creditorul va trebui să dovedească existența și cunatumul creanței curente, depățirea valorii-prag, precum și expirarea termenului de 60 de zile prevăzut de lege ↑
  5. Cererea se va respinge dacă creanța nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenție de plată cu creditorul curent ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.