Model Cerere De Deschidere A Procedurii De Concordat Preventiv | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv

Model Cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv

Sediul materiei:

  • Art. 23 Legea nr. 85/2014

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., prin reprezentant[2] ....., în calitate de debitor[3], formulez prezenta:

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE CONCORDAT PREVENTIV[4]

prin care solicit deschiderea procedurii de concordat preventiv șinumirea în calitate deadministrator concordatar provizoriu a practicianului în insolvență[5] .....,

În fapt[6], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 23din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[7]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[8].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 și 23 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004 ↑
  2. Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, debitorul participă la procedura concordatului preventiv prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali ↑
  3. Titular al cererii este debitorul în stare de dificultate financiară, adică debitorul care, deşi execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară (art. 5 pct. 27) din Legea nr. 85/2014). El nu trebuie să se afle în vreuna din situațiile de excludere de la beneficiul concordatului preventiv, prevăzute de art. 16 din Legea nr. 85/2014 ↑
  4. Concordatul preventiv este, alături de mandatul ad-hoc, o procedură de prevenire a insolvenței, reglementată de art. 16 - 37 din Legea nr. 85/2014 ↑
  5. Potrivit art. 23 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2014, prin cererea sa, debitorul propune un administrator concordatar provizoriu dintre practicienii în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii ↑
  6. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară deschiderea procedurii de concordat preventiv ↑
  7. Debitorul va trebui să dovedească că este în stare de dificultate financiară,că nu se află în vreuna din situațiile de excludere de la beneficiul concordatului preventiv, prevăzute de art. 16 din Legea nr. 85/2014 și că persoana propusă ca administrator concordatar provizoriu ad-hoc întruneşte condiţiile legii pentru exercitarea acestei calităţi ↑
  8. Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, părţile fiind citate în termen de 48 de ore de la primirea cererii. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.