Model Cerere De Continuare A Procesului Penal în Cursul Judecății | Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de continuare a procesului penal în cursul judecății

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Cerere de continuare a procesului penal în cursul judecății

Model Cerere de continuare a procesului penal în cursul judecății

Sediul materiei:

  • Art. 18 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Procuror,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), formulez, în baza art. 18 C. proc. pen.

CERERE DE CONTINUARE A PROCESULUI PENAL

obiect al dosarului penal nr.... aflat pe rolul Judecătoriei .../ Tribunalului .../ Curtea de Apel .../Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin rechizitoriul emis la data de … de Parchetul de pe lângă Judecătoria .../Tribunalul .../Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT s-a dispus … (indicarea faptelor pentru care a fost sesizată instanţa).

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul … (indicarea instanţei) din data de … definitivă prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului .../Curții de Apel … (indicarea instanţei)/încheierea completului competent din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a dispus începerea judecăţii.

În cursul judecății a devenit incident cazul de împiedicare a exercitării acțiunii penale prevăzut de art. ...[1].

Întrucât mă consider nevinovat de comiterea faptei reclamate, solicit continuarea procesului penal în vederea justei soluționări a cauzei.

În drept, invoc dispozițiile art. 18 C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei ... /Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. Trebuie indicată una dintre următoarele situații: amnistia, prescripția răspunderii penale, retragerea plângerii prealabile, o cauză de nepedepsire sau de neimputabilitate. ↑

DOMNULE PREȘEDINTE (sau PRIM PROCUROR),

Subsemnatul(a), ..............., domiciliat(ă) în .............., învinuit(ă) în dosarul de urmărire penală nr. ............. sau inculpat(ă) în dosarul penal nr. .........., cu termen de judecată la data de ..............

În temeiul art. 18 sau art. 319 Cod procedură penală, solicit

CONTINUAREA PROCESULUI PENAL / URMĂRIRII PENALE1

și să nu rămână aplicabile dispozițiile legale privind amnistia2 ori prescripția3, retragerea plângerii prealabile4, renunțare la urmărirea penală5 ori de constatarea unei clauze de nepedepsire sau de neimputabilitate6, ori de, deoarece susțin că................... (fapta ce mi se impută nu există, ori nu este prevăzută în legea penală, nu a fost săvârșită de mine, sau nu sunt vinovat (ă)7), fapt pentru care vă rog să administrați toate probele necesare în vederea stabilirii adevărului și să pronunțați soluția legală a...................... (clasării dosarului în baza art. 327 b) CPP raportat la art. 16 (1) lit.... (a, b sau c) CPP sau să pronunțați soluția legală a achitării mele în baza art. 396 (7) CPP raportat la art. 16 lit.... (a, b sau c) CPP).

În motivarea cererii menționat menționez următoarele:

- fapta de . . . . . . nu cunstituie infracțiune deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală . . . . . . . . . .. .

- nu am comis infracțiunea de furt, pentru care sunt învinuit(a), pentru că la data când se pretinde că s-a comis furtul, eu mă aflam la o nuntă, într-o altă localitate aflată la o distanță de peste 50 km, iar al doilea inculpat a recunoscut că numai el a comis infracțiunea, dovadă pe care înțeleg s-o, fac cu martorii ...........................;

- nu sunt vinovat(ă) de comiterea infracțiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 196 alin. 2 C. pen., pentru că m-am aflat în legitimă apărare8, dovadă pe care înțeleg s-o fac cu martorii ...............................;

În vederea stabilirii adevărului, vă rog să-mi încuviințați probele enunțate.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura, . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE (sau PRIM PROCUROR) .............................

JUDECĂTORIA, TRIBUNALUL sau CURTEA DE APEL ..........................

(sau PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA,

TRIBUNALUL sau CURTEA DE APEL .......................................

NOTE:

1. Dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către: a) persoana vătămată, atunci când aceasta și-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a) -c) sau achitarea inculpatului; b) inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situații decât cele prevăzute în dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. a) -c) ori încetarea procesului penal (art. 275 (1) pct. 3 CPP)

2. Amnistia înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură și executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecințe ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate. (art. 152CP)

3. Prescripția înlătură răspunderea penală cu excepția infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, indiferent de data la care au fost comise, infracțiunilor prevăzute la art. 188 și 189 și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei. (art. 153 CP)

4. Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă. (art. 158)

5. Spre deosebire de Codul de procedură penală anterior în CPP nou se mai adaugă un nou caz de continuare a urmăririre penală, renunțarea procurorului .

6. Exemple de cauze de nepedepsire: art. 34 (1), art. 51, art. 198 (4), art. 201 (7), art. 262 (4) și (4) art. 266 (1) (2) (3), art. 268 (3) Cod penal.

7. Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: a) fapta nu există; b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege; c) nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea (art. 16 CPP).

8. Vezi art. 19 Cod penal referitor la legitima apărare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.