Model Cerere De Contestaţie La Executare | Discută Cu Un Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de contestaţie la executare

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Cerere de contestaţie la executare

Model Cerere de contestaţie la executare

Sediul materiei:

  • Art. 598 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință/deținut în penitenciarul ...), formulez, în baza art. 598 C. proc. pen.

CERERE DE CONTESTAȚIE LA EXECUTAREA

pedepsei de ... ani închisoare aplicate prin sentința penală nr.../... a Judecătoriei ... Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr. ... din data de ... a Curții de Apel... /Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin sentința penală nr. ... din data de ... a Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel ... /Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr. ... din data de ... a Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, am fost condamnat la ... ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de …, prevăzute și pedepsite de art. ... C. pen. În baza acestei sentințe a fost emis M.E.P.Î. nr. … din data de ... de către Judecătoria .../Tribunalul .../Curtea de Apel ...

Avându-se în vedere faptul că[1] ..., apreciez că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 598 alin. (1) lit. ...) C. proc. pen.

În drept, invoc dispozițiile art. 598 C. proc. pen.

În susținerea prezentei cereri atașez sentința penală nr. ... din data de ... a Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel ... /Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr. ... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție și M.E.P.Î. nr. ... din data de ... emis de către Judecătoria .../Tribunalul .../Curtea de Apel ...

Față de aceste considerente, solicit admiterea prezentei contestații la executare și pronunțarea unei soluţii legale şi temeinice (indicarea soluţiei pe care contestatorul o consideră legală şi temeinică).

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei ... /Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție[2]

  1. Potrivit art.598 alin. (1) C. proc. pen. contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri: a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă; b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare; c) când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare; d) când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei. ↑
  2. Potrivit art. 598 alin. (2) C. proc. pen. în cazul în care se invocă punerea în executare a unei hotărâri nedefinitive, executarea hotărârii de condamnare de către o altă persoană decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare sau când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei, contestația se face la instanța de executare (prima instanță de judecată sau Tribunalul București în cazul în care prima instanță este Înalta Curte de Casație și Justiție) sau la instanța corespunzătoare în grad în a cărei circumscripție teritorială se află locul de deținere. În cazul în care se invocă vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare, contestația se face la instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.