Model Cerere De Constituire Parte Civilă | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de constituire parte civilă

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Cerere de constituire parte civilă

Model Cerere de constituire parte civilă

Sediul materiei:

 • Art. 20 C. proc. pen.

Instanța/Parchetul …

Dosar nr. …

Termen[1]

Completul[2]

Domnule/Doamna Președinte,[3]

sau

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandat al Secției .. poliție[4],

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de persoană vătămată, formulez, în termen legal[5], în baza art. 20 C. proc. pen.

CERERE DE CONSTITUIRE DE PARTE CIVILĂ

în dosarul nr. … al Judecătoriei…/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție/Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT, pentru următoarele considerente:

În fapt, în dosarul nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de … (denumirea) prevăzută de art. ... (textul incriminator), constând în aceea că … (arătarea succintă a situaţiei de fapt ).

Prin ordonanța procurorului s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul … (indicarea numelui şi prenumelui).

Prin ordonanţa din data de… s-a pus în mişcare a acţiunea penală împotriva inculpatului... (numele şi prenumele) pentru săvârşirea infracţiunii de… (denumirea), faptă prevăzută de art. ... (textul incriminator)[6].

Prin rechizitoriul nr. … [7] al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului … (numele şi prenumele) pentru săvârşirea infracţiunii/infracţiunilor de … (denumirea acesteia/acestora) prevăzut/e de art. … (textul incriminator), constând în aceea că … (prezentarea stării de fapt).

Din cercetările efectuate rezultă că subsemnatul/subsemnata am suferit o vătămare fizică/materială/morală prin fapta/faptele pentru care este cercetat suspectul/inculpatul/a fost trimis în judecată inculpatul, întrucât …./ subsemnatul/subsemnata sunt succesorul persoanei prejudiciate[8], întrucât …

În motivarea cererii, arăt că ….

Astfel, solicit obligarea inculpatului/părții responsabile civilmente/inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente[9] …. a sumei de …., reprezentând daune morale și/sau a sumei de … reprezentând daune materiale[10].

În dovedirea cererii de constituire de parte civilă, solicit administrarea probei cu ….

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 20 C. proc. pen.[11]

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

sau

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT/Comandat al Secției .. poliție

 1. În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății ↑
 2. În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății ↑
 3. Dacă cererea de constituire de parte civilă are loc în cursul judecății, până la începerea cercetării judecătoreşti ↑
 4. Dacă cererea de constituire de parte civilă are loc în cursul urmăririi penale ↑
 5. Potrivit art. 20 alin. (1) C. proc. pen. constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti; în cazul nerespectării termenului de constituire ca parte civilă, persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă (art. 20 alin. (4) C. proc. pen.). ↑
 6. Dacă este cazul ↑
 7. În cazul cererii de constituire de parte civilă formulată în cursul judecăţii ↑
 8. Potrivit art. 84 alin. (2) C. proc. pen. au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal
 9. Potrivit art. 86 C. proc. pen., persoana responsabilă civilmente este persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces ↑
 10. Potrivit art. 20 alin. (2) C. proc. pen. constituirea ca parte civilă se face cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază; în cazul în care cererea nu conține aceste elemente, persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă (art. 20 alin. (4) C. proc. pen.). ↑
 11. Potrivit art. 20 alin. (8) C. proc. pen. acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii responsabile civilmente, exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru ↑

DOMNULE PREȘEDINTE (sau PRIM PROCUROR),

Subsemnatul(a) ......................, domiciliat(ă) în .............., parte vătămată în procesul penal nr. ..........., cu termen de judecată la .........., în care figurează ca învinuit(ă) sau inculpat(ă) ................, domiciliat(ă) în .................

În temeiul art. 20 Cod procedură penală,

MĂ CONSTITUI PARTE CIVILĂ

și vă rog ca învinuitul(a) sau inculpatul(a), cât și partea responsabilă civilmente ........... cu sediul în ..............., să fie obligați, în solidar să-mi plătească suma de ........ lei, despăgubiri civile, prejudiciu care mi s-a cauzat prin fapta învinuitului(ei) sau inculpatului(ei), care, la data de ....., conducând autovehiculul proprietatea părții responsabilă civilmente, din neatenție m-a accidentat în timp ce traversam strada ............, regulamentar, pe trecerea de pietoni. Ca urmare a accidentului mi s-a cauzat o vătămare corporală gravă a sănătății având nevoie de . . . . . . zile îngrijiri medicale în vederea vindecării și totodată mi-am pierdut capacitatea de muncă în proporție de ......., dovadă certificatul medico-legal aflat la dosar.

Paguba pe care am suferit-o și pe care o pretind, se compune din:

- ............. lei, diferență dintre retribuția pe care am avut-o înainte de accident și ajutorul de boală, dovadă actul emis de unitatea unde am fost încadrat(ă) în muncă;

- ............. lei, cheltuieli cu spitalizarea și cu medicamentele, dovadă adeverința eliberată de Spital............, unde am fost internat(ă) și rețetele de medicamente;

- ............ lei, reprezentând cheltuieli efectuate cu transportul la spital, cu deplasările membrilor de familie care au venit la spital și m-au însoțit, cât și plata martorei ......., care a trebuit să stea cu mine în spital 30 de zile, pentru a mă ajuta și apoi acasă am avut nevoie de ajutorul ei timp de ...... zile, până când am putut să mă dau jos din pat, calculat la ...... lei ziua, acte pe care le depun și urmează ca martora să fie citată.

În vederea dovedirii pretențiilor enunțate, în afara probelor arătate, înțeleg să mă servesc cu orice alt mijloc de probă admis de lege.

Data depunerii

.................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE (sau PRIM PROCUROR) ..........................

JUDECĂTORIA, TRIBUNALUL sau CURTEA DE APEL .......................

(sau PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA,

TRIBUNALUL sau CURTEA DE APEL) ...................................

* Constituirea ca parte civilă poate fi făcută până la începerea cercetării judecătorești, în scris sau oral, cu indicarea pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care se întemeiază, sub sancțiunea decăderii persoanei vătămate și a succesorilor acesteia din dreptul de a mai putea exercita acțiunea civilă în cadrul procesului penal, acestora rămânându-le calea unei acțiuni separate la instanța civilă. Vezi art. 20 art. 84 art. 85 și art. 374 din Noul Cod de procedură penală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.