Model Cerere De Constatare A Nulității Absolute A Concordatului Preventiv | Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de constatare a nulității absolute a concordatului preventiv

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Cerere de constatare a nulității absolute a concordatului preventiv

Model Cerere de constatare a nulității absolute a concordatului preventiv

Sediul materiei:

  • Art. 34 alin. (2) Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[2],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax.....formulez prezenta:

CERERE DE CONSTATARE A NULITĂȚII ABSOLUTE A CONCORDATULUI PREVENTIV[3]

prin care solicit constatarea nulității absolute a concordatului preventiv omologat de judecătorul sindic prin încheierea din ..... .

În fapt[4], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[5]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004 ↑
  2. Creditorii participă la procedură în mod individual, în măsura permisă de drepturile aferente creanţei lor, precum şi în mod colectiv, potrivit legii, prin adunarea creditorilor şi reprezentantul creditorilor (art. 7 alin. 2 din Legea nr. 85/2014) ↑
  3. În acest caz, motivele cererii sunt motive de nulitate absolută, nefiind condiționată cererea de votul împotriva concordatului preventiv ↑
  4. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nulitate absolută a concordatului preventiv ↑
  5. Creditorul va trebui să dovedească motivelede nulitate absolută a concordatului preventivși că nu a expirat termenul de 6 luni de la data omologării acestuia ↑
  6. La cererea reclamantului, judecătorul sindic poate dispune, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea concordatului preventiv până la soluționarea cererii de constatare a nulității ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.