Model Cerere De Administrare De Probe | Consultanță Juridică 24/7 | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de administrare de probe

caut avocat

caut avocat

Model Cerere de administrare de probe

Model Cerere de administrare de probe

Sediul materiei:

  • Art. 97 C. proc. pen.
  • Art. 99 alin. (3) C. proc. pen.
  • Art. 100 alin. (3) C. proc. pen.

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandat al Secţiei ... poliţie,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate[1] de … în dosarul penal cu nr. … (indicarea parchetului care instrumentează cauza), formulez prezenta

CERERE DE ADMINISTRARE DE PROBE

În fapt, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunea de ... (denumirea), prevăzută de art. ...(textul incriminator), constând în aceea că ... (prezentarea succintă a situaţiei de fapt cu privire la care s-a început urmărirea penală).

Pentru a face dovada[2] (se indică elementele de fapt ce urmează a fi dovedite), în temeiul dispoziţiilor art. 99 alin. (3) şi art. 100 alin. (1) C. proc. pen., vă solicit să îmi admiteţi următoarele mijloace de probă … (se vor indica mijloacele de probă solicitate, prevăzute în art. 97 alin. (2) C. proc. pen. a căror administrare se solicită)[3].

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/ Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT/Comandat al Secţiei … poliţie

  1. Potrivit art. 99 alin. (3) C. proc. pen. au dreptul de a propune organelor judiciare administrarea de probe: persoana vătămată, suspectul şi părţile ↑
  2. Elementele de fapt ce servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal
  3. De ex., pentru declaraţiile suspectului sau ale inculpatului, declaraţiile persoanei vătămate, declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente și declaraţiile martorilor, se vor indica datele ce pot duce la identificarea și citarea acestora (nume, prenume, adresă, etc.). De asemenea, se vor indica în mod expres ce înscrisuri se solicită a fi administrate. Pentru dispunerea efectuării expertizei se vor indica faptele şi împrejurările ce vor fi supuse constatării, clarificării sau evaluării și pentru care este necesară opinia unui expert. În plus, se vor indica obiectivele la care urmează să se răspundă, precum și dacă se solicită sau nu ca la efectuarea expertizei să participe un expert independent autorizat, cu indicarea numelui, prenumelui și instituţia din care face parte acesta. Pentru explicații, a se vedea, actul nr. 18 (cerere de efectuare a expertizei) ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *